Документ z1351-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.12.2017, підстава - z1398-17


Відділення фізики і астрономії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Теоретична фізика

Фізика

01 - Освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта за спеціалізаціями

6.010103 - Технологічна освіта

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

104 - Фізика та астрономія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 - Автоматизація та приладобудування

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 - Мікро- та наносистемна техніка

17 - Електроніка та телекомунікації

171 - Електроніка

172 - Телекомунікації та радіотехніка

173 - Авіоніка

Експериментальна фізика

Фізика

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

104 - Фізика та астрономія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15 - Автоматизація та приладобудування

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 - Мікро- та наносистемна техніка

17 - Електроніка та телекомунікації

171 - Електроніка

172 - Телекомунікації та радіотехніка

173 - Авіоніка

Астрономія та астрофізика

Фізика

10 - Природничі науки

103 - Науки про землю*

104 - Фізика та астрономія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

10 - Природничі науки

104 - Фізика та астрономія

105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Відділення математики

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Математика

Математика

01 - Освіта

013 - Початкова освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)


11 - Математика та статистика

111 - Математика

112 - Прикладна математика

113 - Статистика

12 - Інформаційні технології

124 - Системний аналіз

Прикладна математика

Математика

01 - Освіта

013 - Початкова освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)


11 - Математика та статистика

111 - Математика

112 - Прикладна математика

113 - Статистика

12 - Інформаційні технології

124 - Системний аналіз

Математичне моделювання

Математика

11 - Математика та статистика

111 - Математика

112 - Прикладна математика

113 - Статистика

0403 - Системні науки та кібернетика

6.040301 - Прикладна математика

12 - Інформаційні технології

124 - Системний аналіз

Відділення технічних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика
(за вибором)

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

132 - Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 - Суднобудування

136 - Металургія

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 - Енергетичне машинобудування

143 - Атомна енергетика

144 - Теплоенергетика

145 - Гідроенергетика

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 - Мікро- та наносистемна техніка

16 - Хімічна та біоінженерія

163 - Біомедична інженерія

17 - Електроніка та телекомунікації

173 - Авіоніка

18 - Виробництво та технології

181 - Харчові технології

182 - Технології легкої промисловості

183 - Технології захисту навколишнього середовища

184 - Гірництво

185 - Нафтогазова інженерія та технології

186 - Видавництво та поліграфія

19 - Архітектура та будівництво

191 - Архітектура та містобудування

192 - Будівництво та цивільна інженерія

193 - Геодезія та землеустрій

Електроніка та приладобудування

Фізика, математика
(за вибором)

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 - Енергетичне машинобудування

15 - Автоматизація та приладобудування

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 - Мікро- та наносистемна техніка

17 - Електроніка та телекомунікації

171 - Електроніка

172 - Телекомунікації та радіотехніка

173 - Авіоніка

Матеріалознавство

Фізика, математика
(за вибором)

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

132 - Матеріалознавство

136 - Металургія

Авіа- та ракетобудування, машинобудуван-ня і робототехніка

Фізика, математика
(за вибором)

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

133 - Галузеве машинобудування

134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 - Суднобудування

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 - Енергетичне машинобудування

143 - Атомна енергетика

144 - Теплоенергетика

145 - Гідроенергетика

15 - Автоматизація та приладобудування

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

27 - Транспорт

271 - Річковий та морський транспорт

272 - Авіаційний транспорт

273 - Залізничний транспорт

274 - Автомобільний транспорт

275 - Транспортні технології (за видами)

Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика
(за вибором)

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 - Комп’ютерна інженерія

124 - Системний аналіз

125 - Кібербезпека

17 - Електроніка та телекомунікації

172 - Телекомунікації та радіотехніка

Екологічно безпечні технології та ресурсозбережен-ня

Фізика, математика
(за вибором)

10 - Природничі науки

101 - Екологія

18 - Виробництво та технології

183 - Технології захисту навколишнього середовища

19 - Архітектура та будівництво

193 - Геодезія та землеустрій

26 - Цивільна безпека

261 - Пожежна безпека

Науково-технічна творчість та винахідництво185

Фізика, математика (за вибором)

10 - Природничі науки

101 - Екологія

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

133 - Галузеве машинобудування

134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 - Суднобудування

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 - Енергетичне машинобудування

143 - Атомна енергетика

144 - Теплоенергетика

145 - Гідроенергетика

15 - Автоматизація та приладобудування

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 - Мікро- та наносистемна техніка

17 - Електроніка та телекомунікації

171 - Електроніка

172 - Телекомунікації та радіотехніка

173 - Авіоніка

18 - Виробництво та технології

184 - Гірництво

185 - Нафтогазова інженерія та технології

19 - Архітектура та будівництво

191 - Архітектура та містобудування

192 - Будівництво та цивільна інженерія

26 - Цивільна безпека

261 - Пожежна безпека

27 - Транспорт

271 - Річковий та морський транспорт

272 - Авіаційний транспорт

273 - Залізничний транспорт

274 - Автомобільний транспорт

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська література

Українська мова та література

01 - Освіта

012 - Дошкільна освіта

013 - Початкова освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта (за профілем)

02 - Культура і мистецтво

026 - Сценічне мистецтво

027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 - Менеджмент соціокультурної діяльності

029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 - Гуманітарні науки

034 - Культурологія

035 - Філологія

06 - Журналістика

061 - Журналістика

Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

02 - Культура і мистецтво

028 - Менеджмент соціокультурної діяльності

03 - Гуманітарні науки

035 - Філологія

06 - Журналістика та інформація

061 - Журналістика

6.030302 - Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

03 - Гуманітарні науки

035 - Філологія

Фольклористика

Українська мова та література

02 - Культура і мистецтво

021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 - Дизайн

023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 - Хореографія

025 - Музичне мистецтво

026 - Сценічне мистецтво

03 - Гуманітарні науки

034 - Культурологія

Мистецтво-знавство

Українська мова та література

01 - Освіта

012 - Дошкільна освіта

013 - Початкова освіта

02 - Культура і мистецтво

021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 - Дизайн

023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 - Хореографія

025 - Музичне мистецтво

026 - Сценічне мистецтво

027 - Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 - Менеджмент соціокультурної діяльності

029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 - Гуманітарні науки

034 - Культурологія

Літературна творчість

Українська мова та література

01 - Педагогічна освіта

012 - Дошкільна освіта

013 - Початкова освіта

02 - Культура і мистецтво

021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

026 - Сценічне мистецтво

028 - Менеджмент соціокультурної діяльності

029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 - Гуманітарні науки

034 - Культурологія

06 - Журналістика

061 - Журналістика

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Філософія

Історія України

01 - Освіта

011 - Науки про освіту

03 - Гуманітарні науки

031 - Релігієзнавство

032 - Історія та археологія

033 - Філософія

034 - Культурологія

05 - Соціальні та поведінкові науки

052 - Політологія

Соціологія

Історія України

01 - Освіта

011 - Науки про освіту

05 - Соціальні та поведінкові науки

054 - Соціологія

06 - Журналістика

061 - Журналістика

23 - Соціальна робота

231 - Соціальна робота

232 - Соціальне забезпечення

Правознавство

Історія України

05 - Соціальні та поведінкові науки

055 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

08 - Право

081 - Право

082 - Міжнародне право

26 - Цивільна безпека

262 - Правоохоронна діяльність

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

03 - Гуманітарні науки

031 - Релігієзнавство

032 - Історія та археологія

033 - Філософія

034 - Культурологія

04 - Богослов’я

041 - Богослов'я

Педагогіка

Українська мова та література

01 - Освіта

011 - Науки про освіту

012 - Дошкільна освіта

013 - Початкова освіта

014 - Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 - Професійна освіта

016 - Спеціальна освіта

017 - Фізична культура і спорт

05 - Соціальні та поведінкові науки

053 - Психологія

Журналістика

Українська мова та література

02 - Культура і мистецтво

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

06 - Журналістика

061 - Журналістикавгору