Документ z1347-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.08.2012. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

14.07.2012  № 293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1347/21659

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 19 Закону України “Про Службу безпеки України”, з метою приведення нормативно-правових актів Служби безпеки України у відповідність із Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21 жовтня 2010 року № 542, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2010 року за № 1095/18390, що додаються.

2. Управлінню роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Голова Служби

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України
Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
14.07.2012  №293


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1347/21659

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України

1. У главі 3:

у пункті 3.1 слово “формою” замінити словом “зразком”;

пункт 3.5 викласти у такій редакції:

“3.5. Кандидат на навчання власноруч заповнює бланки анкети й автобіографії, що подаються разом з іншими документами згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цієї Інструкції, співробітнику підрозділу кадрового забезпечення, який здійснює вивчення кандидата, та повідомляє про близьких йому осіб, які проходять військову службу або працюють у заінтересованому підрозділі.”;

абзац дев’ятий пункту 3.10 після слова “напрям” доповнити словом “(напрями)”.

2. У додатку 1 до Інструкції назву першого поля для внесення відомостей про назву навчального закладу Служби безпеки України слова “(назва навчального закладу Служби безпеки України)” замінити словами “(найменування навчального закладу та напрям (напрями) підготовки)”, а у другому полі про назву навчального закладу Служби безпеки України слово “назва” замінити словом “найменування”.

3. Додаток 2 до Інструкції доповнити новим пунктом такого змісту:

“18. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Начальник Управління
роботи з особовим складом


О. Коншинвгору