Документ z1345-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2018  № 554


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2018 р.
за № 1345/32797

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (зі змінами), та з метою удосконалення форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 376/31828, викласти в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються, форми:

1) Заявки для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

2) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

3) Акта про висів придбаного насіння;

4) Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

5) Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

6) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

7) Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»;

8) Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

9) Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

10) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством;

11) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств;

12) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених);

13) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерських господарств (крім новостворених)».

2. Форми Заявки для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції, Реєстру одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції, Акта про висів придбаного насіння, Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів, Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком, Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 376/31828, викласти в новій редакції, що додаються.

3. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

Заступник
Міністра з питань
європейської інтеграціїО. ТрофімцеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

АКТ
про висів придбаного насіння

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЖУРНАЛ
обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів
_________________________________________області

№ з/п

Дата, реєстраційний № заявки СОК

Найменування СОК, код згідно з ЄДРПОУ, дата державної реєстрації

Напрям діяльності

П. І. Б. керівника СОК, телефон, поштова адреса

Назва та кількість документів, що додаються до заявки СОК, прим. арк.

Підпис представника СОК

Підпис секретаря регіональної комісії

Хронологія розгляду та результат (внесено до реєстру СОК - одержувачів фінансової підтримки чи щодо СОК комісія прийняла рішення про повернення документів)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

РЕЄСТР
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. ШупикЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

РЕЄСТР
одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупиквгору