Документ z1345-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2018, підстава - z1372-18

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2017  № 4279


Зареєстровано в Міністрестві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1345/31213

Про затвердження Порядку конкурсного відбору спортсменів для комплектування складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 5125 від 07.11.2018}

Відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпунктів 23 і 24 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 серпня 2015 року № 3027, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2015 року за № 1078/27523 (зі змінами), Положення про критерії пріоритетності олімпійських видів спорту, визнаних в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 15 червня 2016 року № 2392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 917/29047 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору спортсменів для комплектування складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
11.10.2017  № 4279


Зареєстровано в Міністрестві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1345/31213

ПОРЯДОК
конкурсного відбору спортсменів для комплектування складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні

І. Загальні положення

1. Цим Порядком встановлюються показники, за якими щороку на конкурсній основі комплектується склад спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні (далі - національні збірні команди), та склад кандидатів національної збірної команди для участі у літніх та зимових Олімпійських іграх, з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств.

2. До складу національних збірних команд зараховуються спортсмени - громадяни України та спортсмени-іноземці чи особи без громадянства відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій та з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств.

3. У літніх олімпійських видах спорту склад національних збірних команд з видів спорту комплектується із спортсменів за критеріями конкурсного відбору для комплектування складу спортсменів національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту (додаток 1), у зимових олімпійських видах спорту - за критеріями конкурсного відбору для комплектування складу спортсменів національних збірних команд із зимових видів спорту (додаток 2).

У командних ігрових видах спорту основним показником відбору спортсменів до складу національної збірної команди України є виконання спортсменами цільових програм або планів підготовки на відповідний рік, що визначаються тренерами національної збірної команди за результатами спостережень за діями гравців під час гри та досконалого вивчення їх індивідуальної статистики впродовж ігрового сезону, а також відповідність гравця ігровому амплуа та модельним показникам змагальної діяльності.

ІІ. Комплектування основного складу спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту

1. Загальна кількість спортсменів основного складу національної збірної команди з олімпійських видів спорту визначається з урахуванням стартового складу (заявочного складу) спортсменів національної збірної команди, що бере участь у чемпіонаті світу серед дорослих відповідно до регламентів та правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації:

1) у видах спорту першої категорії з єдиноборств - до 4-х складів, для інших видів спорту - до 3-х складів;

2) у видах спорту другої категорії з єдиноборств - до 3-х складів, для інших видів спорту - до 2-х складів;

3) у видах спорту третьої категорії - до 1,5 складу;

4) у літніх та зимових олімпійських командних ігрових видах спорту - до 2-х складів.

2. У тенісі загальна кількість спортсменів національної збірної команди з олімпійських видів спорту визначається з урахуванням стартового складу спортсменів (заявочного складу), що бере участь у змаганнях "Великий шолом" серед дорослих або змаганнях "Кубок Девіса" серед дорослих, "Кубок Федерації" серед дорослих.

3. У командних ігрових видах спорту відбір до національної збірної команди здійснюється з українських спортсменів, що беруть участь у спортивних змаганнях в основному складі українських та зарубіжних клубів.

ІIІ. Комплектування складу кандидатів національних збірних команд з олімпійських видів спорту

1. Загальна кількість спортсменів складу кандидатів (вікова група «молодь» та «юніори» (юніорки)») національної збірної команди визначається з урахуванням стартового складу (заявочного складу) спортсменів національної збірної команди, що бере участь у чемпіонаті світу серед відповідних вікових груп згідно з регламентами та правилами спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації:

{Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

1) у видах спорту першої категорії з єдиноборств - до 4-х складів, для інших видів спорту - до 3-х складів;

2) у видах спорту другої категорії з єдиноборств - до 3-х складів, для інших видів спорту - до 2-х складів;

3) у видах спорту третьої категорії - до 1,5 складу;

4) у літніх та зимових олімпійських командних ігрових видах спорту - до 2-х складів.

2. У тенісі загальна кількість спортсменів національної збірної команди визначається з урахуванням стартового складу спортсменів (заявочного складу), що бере участь у змаганнях "Великий Шолом" серед юніорів або змаганнях "Кубок Девіса" серед юніорів, "Кубок Федерації" серед юніорок.

3. У командних ігрових видах спорту відбір здійснюється з числа українських спортсменів, що беруть участь у чемпіонаті України у складі українських спортивних клубів (команд) або у складі зарубіжних спортивних клубів (команд) у чемпіонатах відповідних країн згідно з регламентами та правилами спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

{Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

ІV. Комплектування складу резерву національних збірних команд з олімпійських видів спорту

1. Загальна кількість спортсменів складу резерву (наступні після юніорів (юніорок) три вікові групи) національної збірної команди визначається з урахуванням стартового складу (заявочного складу) спортсменів національної збірної команди, що бере участь у чемпіонаті світу серед спортсменів відповідних вікових груп або у чемпіонатах Європи (у видах спорту, де чемпіонати світу серед спортсменів таких вікових груп не проводяться) згідно з регламентами та правилами спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації:

{Абзац пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

1) у видах спорту першої категорії з єдиноборств - до 4-х складів, для інших видів спорту - до 3-х складів;

2) у видах спорту другої категорії з єдиноборств - до 3-х складів, для інших видів спорту - до 2-х складів;

3) у видах спорту третьої категорії - до 1,5 складу;

4) у літніх та зимових олімпійських командних ігрових видах спорту - до 2-х складів.

2. У видах спорту, де не проводяться чемпіонати світу серед наступної після юніорів (юніорок) вікової групи, загальна чисельність спортсменів національної збірної команди визначається з урахуванням стартового складу (заявочного складу) спортсменів, що бере участь у чемпіонаті світу серед наступної після дорослих вікової групи відповідно до регламентів та правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

{Пункт 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

3. У командних ігрових видах спорту відбір здійснюється з українських спортсменів, що беруть участь у складі українських клубів та основному складі команд у змаганнях чемпіонату України серед спортсменів наступної після юніорів вікової групи відповідно до регламентів і правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.

V. Формування складу кандидатів національної збірної команди для участі у літніх та зимових Олімпійських іграх

1. Склад кандидатів національної збірної команди для участі в Олімпійських іграх з окремого виду спорту комплектується з числа спортсменів національної збірної команди на конкурсній основі за підсумками двох останніх спортивних сезонів на підставі критеріїв формування складу кандидатів національної збірної команди для участі в літніх Олімпійських іграх (додаток 3) та критеріїв формування складу кандидатів національної збірної команди для участі у зимових Олімпійських іграх (додаток 4) або виконання кваліфікаційних вимог, встановлених міжнародними спортивними федераціями, що дають право спортсменам брати участь у найближчих олімпійських іграх.

Відповідно до рівня показників критеріїв формування складу кандидатів із спортсменів основного складу комплектуються елітна і провідна групи, а із спортсменів найближчої до дорослих вікової групи (юніорів та юніорок) - перспективна група.

2. Склад кандидатів затверджується наказом Міністерства молоді та спорту України за поданням структурного підрозділу, до компетенції якого віднесена координація відповідного виду спорту:

для літніх олімпійських видів спорту - з 01 січня по 31 грудня поточного року;

для зимових олімпійських видів спорту - з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

Протягом зазначеного періоду в разі покращення або погіршення результатів виступу спортсменів, їх травмування, дискваліфікації тощо до наказу про затвердження складу кандидатів можуть вноситись зміни.

3. При досягненні рівнів, визначених критеріями, наведеними у додатках 3 та 4 до цього Порядку, до складу кандидатів з відповідного виду спорту зараховуються спортсмени, які мають кращі результати виступу в змаганнях, а також спортсмени, які мають перспективи досягнення високих спортивних результатів в обраному виді спорту, що підтверджується позитивною динамікою результатів за останні 4 роки.

VI. Формування складу спортсменів штатної команди національних збірних команд з олімпійських видів спорту

1. Кількісний склад спортсменів штатної команди формується Міністерством молоді та спорту України в межах затвердженої чисельності.

2. Склад спортсменів штатної команди з олімпійських видів спорту формується на конкурсній основі з числа спортсменів складу національних збірних команд громадян України, спортсменів-іноземців чи осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах і мають дозвіл відповідної міжнародної спортивної федерації виступати за національну збірну команду, які за результатами виступів на офіційних всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях виконали вимоги для встановлення тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатних команд національних збірних команд України з видів спорту й мають кращі результати виступу на змаганнях вищого рангу, та регулюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій:

{Абзац перший пункту 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

1 - 8 місця - на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу;

1 - 6 місця - на чемпіонатах Європи, в розіграші Кубка світу та Кубка Європи, на чемпіонатах світу серед юніорів та юніорок;

1-3 місця - на чемпіонатах Європи серед юніорів та юніорок, етапах розіграшу Кубка світу та Кубка Європи, чемпіонаті України, чемпіонаті України серед юніорів та юніорок, кваліфікаційних (відбіркових) змаганнях чемпіонату світу та чемпіонату Європи (для олімпійських командних ігрових видів спорту).

{Абзац четвертий пункту 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}

3. Спортсмени штатної команди національних збірних команд з олімпійських видів спорту оформлюють свої трудові відносини з Міністерством молоді та спорту України шляхом укладання строкового трудового договору (контракту) відповідно до підпункту 26 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" (зі змінами).

Директор департаменту
олімпійського спорту


Р.Я. Вірастюк


Додаток 1
до Порядку конкурсного відбору
спортсменів для комплектування
складу національних збірних команд
з олімпійських видів спорту, визнаних
в Україні
(пункт 3 розділу І)

КРИТЕРІЇ
конкурсного відбору для комплектування складу спортсменів національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}


Додаток 2
до Порядку конкурсного відбору
спортсменів для комплектування
складу національних збірних команд
з олімпійських видів спорту, визнаних
в Україні
(пункт 3 розділу І)

КРИТЕРІЇ
конкурсного відбору для комплектування складу спортсменів національних збірних команд із зимових олімпійських видів спорту

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}Додаток 3
до Порядку конкурсного відбору
спортсменів для комплектування
складу національних збірних команд
з олімпійських видів спорту, визнаних
в Україні
(пункт 1 розділу V)

КРИТЕРІЇ
формування складу кандидатів національної збірної команди для участі в літніх Олімпійських іграх

До складу кандидатів національної збірної команди для участі в Олімпійських іграх з окремого виду спорту зараховуються спортсмени у разі виконання таких рівнів:

до елітної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця
у змаганнях

1

Олімпійські ігри-1

1-8

2

Чемпіонат світу

1-6

3

Чемпіонат Європи-2

1-3

4

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи-3

1-2

5

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

1

6

Етап розіграшу Кубка світу (Гран-прі)-4

1

7

Офіційні міжнародні змагання (турнір)-5

1

8

Змагання «Великий шолом» з тенісу

1-6

;

до провідної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця
у змаганнях

1

Олімпійські ігри-1

9-12

2

Чемпіонат світу

7-8

3

Чемпіонат Європи-2

4-6

4

Чемпіонат Європи серед молоді

1

5

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи-3

3-4

6

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

2-3

7

Етап розіграшу Кубка світу (Гран-прі)-4

2-3

8

Офіційні міжнародні змагання (турнір)-5

1-3

9

Етап розіграшу Кубка Європи-6

1

10

Змагання «Великий шолом» з тенісу

7-8

;

до перспективної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця у змаганнях

1

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи-3

5-8

2

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

4-6

3

Чемпіонат Європи серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

1-3

4

Чемпіонат Європи серед юніорів (юніорок)

1

5

Юнацькі Олімпійські ігри-7

1

6

Чемпіонат світу серед юнаків та дівчат старшої вікової групи у чемпіонатах Європи (у видах спорту, де чемпіонати світу серед спортсменів таких вікових груп не проводяться)

1

.

____________
-1 Враховуються перші два роки після Олімпійських ігор.
-2 Для тенісу: участь українських спортсменів у матчах плей-оф світової групи і світовій групі на змаганнях Кубка Девіса (чоловіки) та у матчах плей-оф світової групи II і у світовій групі на змаганнях Кубка Федерації (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 1 місце на чемпіонаті Європи; участь українських спортсменів у другому раунді групи I Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка Девіса (чоловіки) та у матчах плей-оф групи І Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка Федерації (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 5 місце на чемпіонаті Європи.
-3 Змагання «Великий шолом» з тенісу серед юніорів.
-4 Для волейболу пляжного «Світовий тур» (3-5 зірок).
-5 Для видів спорту з єдиноборств (у разі зайняття першого місця на чемпіонаті України у поточному році). Для легкої атлетики змагання серії «Діамантова ліга IAAF». Велосипедний спорт (шосе) - міжнародні офіційні змагання світового туру у багатоденних, одноденних гонках вищої, першої категорій, на яких рельєф маршрутів змагань класифікується за ступенем складності вищої та першої категорій.
-6 Для видів спорту з єдиноборств (у разі зайняття першого - третього місця на чемпіонаті України у поточному році). Велосипедний спорт (шосе) - міжнародні офіційні змагання світового туру у багатоденних, одноденних гонках вищої, першої категорій, на яких рельєф маршрутів змагань класифікується за ступенем складності вищої та першої категорій.
Для волейболу пляжного «Європейський тур «Мастерс».
-7 Враховуються перші два роки після Юнацьких Олімпійських ігор.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}


Додаток 4
до Порядку конкурсного відбору
спортсменів для комплектування
складу національних збірних команд
з олімпійських видів спорту, визнаних
в Україні
(пункт 1 розділу V)

КРИТЕРІЇ
формування складу кандидатів національної збірної команди для участі у зимових Олімпійських іграх

До складу кандидатів національної збірної команди для участі у зимових Олімпійських іграх з окремого виду спорту зараховуються спортсмени у разі виконання таких рівнів:

до елітної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця у змаганнях

індивідуальні

командні (естафети)

1

Олімпійські ігри-1

1-12

1-8

2

Чемпіонат світу

1-10

1-6

3

Чемпіонат Європи

1-3

1

4

Етап розіграшу Кубка світу (Гран-прі)

1-3

1

5

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

1-3

1

6

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

1

-

7

Етап розіграшу Кубка Європи-2

1

-

;

до провідної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця у змаганнях

індивідуальні

командні (естафети)

1

Олімпійські ігри-1

13-30

9-10

2

Чемпіонат світу

11-24

7-8

3

Чемпіонат Європи

4-6

2-3

4

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

4-6

2-3

5

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

2-4

1

6

Етап розіграшу Кубка світу (Гран-Прі)

4-6

2-3

7

Етап розіграшу Кубка Європи-2

2-3

-

8

Чемпіонат Європи серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

1-3

1

;

до перспективної групи (олімпійські номери програми):

№ з/п

Змагання

Зайняті місця у змаганнях

індивідуальні

командні (естафети)

1

Чемпіонат Європи

7-12

4-6

2

Чемпіонат світу серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

7-10

4-6

3

Чемпіонат світу серед юніорів (юніорок)

5-10

2-3

4

Чемпіонат Європи серед спортсменів найближчої до дорослих вікової групи

4-6

2-3

5

Чемпіонат Європи серед юніорів (юніорок)-3

1-3

1

6

Зимові Юнацькі Олімпійські ігри-4

1-3

-

7

Етап розіграшу Кубка Європи-2

4-6

-

.

____________
-1 Враховуються результати останніх Олімпійських ігор.
-2 У разі відсутності у видах спорту зазначених змагань враховується результат змагань розіграшу Континентального Кубка, Кубка міжнародної спортивної федерації.
-3 У разі відсутності у видах спорту зазначених змагань враховується результат змагань Гран-прі серед юніорів (етап), Кубок світу серед юніорів (етап).
-4 Враховуються перші два роки після Олімпійських ігор.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 5125 від 07.11.2018}вгору