Документ z1345-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2018, підстава - z0093-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013  № 1284


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2013 р.
за № 1345/23877

Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1250 від 23.09.2014
№ 621 від 29.04.2015
№ 1433 від 11.09.2015
№ 923 від 21.12.2017}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2003 року № 287 «Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за № 597/7918.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23.07.2013  № 1284


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2013 р.
за № 1345/23877

ПОРЯДОК
видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється видача Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку дубліката свідоцтва/тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (далі - свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433  від 11.09.2015}

2. Документи для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів подаються емітентом до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було зареєстровано відповідний випуск (випуски) цінних паперів (у разі якщо відповідний(і) випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або територіальним органом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, - до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідному регіоні).

{Порядок доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

3. У разі втрати (пошкодження) свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітенту видається його дублікат з написом у правому верхньому кутку слова «Дублікат» та зазначенням дати видачі дубліката.

4. Для одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітенти надають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) такі документи:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, складену згідно з додатком;

2) копію опублікованого в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату оригіналу свідоцтва (у разі втрати оригіналу свідоцтва), засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, оригінал якого втрачено (у разі наявності такої копії);

4) не придатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі пошкодження).

5. Реєструвальний орган протягом семи робочих днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

Повідомлення емітента про можливість отримання дубліката свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

6. Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток
до Порядку видачі дубліката
свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів
(підпункт 1 пункту 3)


Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
«___» _________ 20__ року № ___
             (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Банківські реквізити

 

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, оригінал якого втрачено (пошкоджено) (номер, дата видачі та орган, що здійснив реєстрацію)

 

Зазначення причини видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

 

Опис (перелік) документів додається.


____________________
                (посада)

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.
вгору