Про внесення змін до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса
Держжитлокомунгосп України; Наказ від 08.10.2004187
Документ z1341-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
08.10.2004 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1341/9940

Про внесення змін до Правил
експлуатації трамвая та тролейбуса

З метою виконання абзацу 3 пункту 2 Прикінцевих положень
Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 10 грудня
1996 року N 103 ( z0066-97 ) (із змінами) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 6 березня 1997 року за N 66/1870, що
додаються.
2. Юридичному відділу (Агапова М.Г.) разом з Відділом
міського електротранспорту (Вірченко В.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України у визначений законодавством термін.
3. Відділу міського електротранспорту (Вірченко В.В.) довести
цей наказ до відома підприємств міського електротранспорту та
державних регіональних технічних інспекцій міського
електротранспорту.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
Голова Комітету Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
промислової політики України О.О.Кравцов
Заступник Голови
Державного комітету України
з нагляду за охороною праці О.П.Семко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України А.Й.Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
08.10.2004 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1341/9940

ЗМІНИ
до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса
( z0066-97 )

1. У розділі "1. Загальні положення": абзац 6 викласти у такій редакції: "Правила розроблені на основі Законів України "Про міський
електричний транспорт" ( 1914-15 ), "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), а також Правил дорожнього руху, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306
( 1306-2001-п ), та інших нормативних документів, що регулюють
діяльність транспортних підприємств та встановлюють вимоги до
рухомого складу, систем електропостачання, трамвайних колій та
інженерних споруд, а також організації руху"; підпункт 1.2.1 викласти у такій редакції: "Підприємства міського електротранспорту здійснюють свою
діяльність відповідно до Законів України "Про міський електричний
транспорт" ( 1914-15 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ) та інших нормативних документів, що
регулюють діяльність транспортних підприємств"; підпункт 1.2.2. викласти у такій редакції: "Об'єкти міського електротранспорту підлягають державному
технічному огляду відповідно до статті 35 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ); пункт 1.3 викласти у такій редакції: "Обов'язки, права та відповідальність підприємств міського
електротранспорту визначаються відповідно до Закону України "Про
міський електричний транспорт" ( 1914-15 ); підпункти 1.3.1, 1.3.2 та 1.3.3 виключити.
2. У розділі "2. Споруди та обладнання міського
електротранспорту": у підпунктах 2.7.2.3 та 2.7.3.2.1 слова "Державним комітетом
України по житлово-комунальному господарству" замінити словами
"Державним комітетом України з питань житлово-комунального
господарства".
3. У розділі "3. Рухомий склад": у підпункті 3.1.2 слова "відповідно до вимог Закону України
"Про транспорт" ( 232/94-ВР ) за затвердженою технічною
документацією" замінити словами "відповідно до вимог Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та інших нормативних
документів, що регламентують виготовлення транспортних засобів"; у підпункті 3.2.2 слова "не пізніше 5 діб після їх придбання"
замінити словами "протягом 10 діб після їх придбання"; у підпункті 3.3.2.1 слова "відповідно до статті 37 Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) замінити словами
"відповідно до статті 31 Закону України "Про дорожній рух"; у абзаці 6 підпункту 3.3.6.1 слова в дужках "(технічному
паспорті, технічному або реєстраційному талоні)" виключити; підпункт 3.3.6.1 доповнити абзацом такого змісту: "якщо вони не зареєстровані (перереєстровані) в установленому
порядку, не пройшли державного технічного огляду або не мають
талона про його проходження".
4. У розділі "4. Організація управління рухом": у підпункті 4.5.1 слова "Державним комітетом України по
житлово-комунальному господарству" замінити словами "Державним
комітетом України з питань житлово-комунального господарства".
Начальник Відділу
міського електротранспорту В.В.Вірченковгору