Документ z1338-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.10.2007 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1338/14605

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам на підприємствах
гумотехнічної галузі

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640
( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі (далі - Норми),
що додаються.
2. Розділ 3 "Гумошинне виробництво" Типових галузевих норм
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям
нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань
та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80)
вважати такими, що не застосовуються на території України.
2.1. У розділі 2 Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам хімічних виробництв. (Частина 1), ( za362-04 )
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 07.09.2004
N 194 ( z1362-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.10.2004 за N 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04): пункт 2.36 "Виробництво гумо-технічних виробів" виключити. У зв'язку з цим пункти 2.37-2.55 вважати відповідно пунктами
2.36-2.54; пункт 2.54 "Виробництво шин" виключити.
3. Начальнику управління організації державного нагляду за
промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної
небезпеки Морозову В.М. у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. у встановленому порядку внести наказ
до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони
праці ( v0102516-06 ).
5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду
вжити заходів щодо вивчення вимог Норм посадовими особами
державних інспекцій.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Т.в.о. Голови
Держгірпромнагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України М.Солдатенко
Т.в.в. Міністра внутрішніх
справ України М.В.Корнієнко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.О.Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
01.10.2007 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1338/14605

НОРМИ
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам
на підприємствах гумотехнічної галузі

1. Загальні положення
1.1. Ці норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та
організацій гумотехнічної галузі незалежно від форм власності.
1.3. Ці норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
гумотехнічній галузі, передбачених Класифікатором професій ДК
003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств гумотехнічної галузі.
1.5. Забезпечення необхідними для виконання виробничого
процесу ЗІЗ визначається Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) та
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП
0.00-4.26-96).
1.6. Контроль за правильністю і своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні
спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах,
організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними
професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок -
уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
2. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам
на підприємствах гумотехнічної галузі:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно | Професійна назва роботи | Найменування спецодягу, |Позначення| Строк | |з/п|з ДК 003:2005 | | спецвзуття та інших |захисних |носіння в| | |( v0375609-05 )| | засобів індивідуального |властиво- |місяцях | | |( vb375609-05 )| | захисту |стей, тип,| | | |( vc375609-05 )| | |марка ЗІЗ | | | | | | | за ГОСТ | | | | | | |12.4.103-83,| | | | | | |очей | | | | | | | за ГОСТ | | | | | | |12.4.013-83| | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Виробництво гумотехнічних виробів | | 2.1.1. Підготовка каучуку та хімікалій | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |приготування гумових |костюм | | | | | |клеїв та покриттів |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | К Щ | 6 | | | | | | 50 50 | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 |до зносу | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |виготовлення фарб і паст: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |2 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |приготування |Білизна натільна | З | 6 | | | |латексної |Головний убір | З | 6 | | | |суміші |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |3 |8152.2 |Апаратник |Комбінезон або | | | | |8151.2 |сушіння |костюм | З Ми | 9 | | |8159.3 |Дробильник |Білизна натільна | З | 6 | | | |Просівальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |4 |8152.3 |Пропарювач |Комбінезон або | | | | |8231.3 |Різальник |костюм | З Ми | 9 | | | |еластомерів, гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |азбестових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |5 |8231.2 |Складач |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |наважок |Білизна натільна | З | 6 | | | |інгредієнтів |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |6 |8231.2 |Термопластикаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.2. Виготовлення гумових сумішей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |7 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | |8153.2 |приготування |костюм | | | | |8152.2 |латексної суміші |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | |Апаратник промивання |нагрудником | | | | | |Апаратник |Чоботи гумові | В | 12 | | | |сушіння |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |8 |9411 |Вагар |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |9 |8231.2 |Вальцювальник |Комбінезон | З Ми Пн | 9 | | | |гумових |Білизна натільна | З | 6 | | | |сумішей |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | О чи ОО |до зносу | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |10 |9411 |Комірник |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |11 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |гумозмішувача |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |12 |8231.2 |Машиніст стрейнера |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |13 |9132 |Прибиральник |Халат | З Ми | 9 | | | |виробничих приміщень |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нм | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |14 |8229.3 |Приймальник |Костюм або | | | | | |сировини, |халат | З Ми | 12 | | | |напівфабрикатів та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |готової |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |продукції | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |15 |8229.2 |Сортувальник |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |16 |8333.3 |Транспортувальник |При виконанні роботи з | | | | | |(обслуговування |транспортування інгредієнтів, | | | | | |механізмів) |технічного вуглецю, | | | | | | |пом'якшувачів, фактису, лаку, | | | | | | |смол, масел і | | | | | | |ебонітового пилу: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Шкарпетки | Ми | 6 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |транспортування | | | | | | |каучуку, гуми, | | | | | | |регенерату, тканини: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |17 |8231.2 |Фарбувальник гумових |Комбінезон | З Ми Пн | 9 | | | |виробів |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |18 |8231.2 |Холодильщик |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |гумових |костюм | | | | | |сумішей |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.3. Каландрування і шприцювання гуми, прогумовування тканин | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |19 |8159.2 |Апаратник |Комбінезон | Ми | 12 | | | |витягання |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |20 |8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |приготування |Тапочки шкіряні | Ми | 3 | | | |гумових клеїв та |Респіратор протипиловий | |до зносу | | | |покриттів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |21 |8264.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |просочування |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |22 |8231.2 |Каландрувальник |Комбінезон або | | | | | |гумових |костюм | З Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |23 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон або | | | | | |каландра |костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |24 |8229.2 |Машиніст шпрединг- |Комбінезон або | | | | | |машини |костюм | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавички гумові | К Щ | 2 | | | | | | 50 50 | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |25 |8229.2 |Машиніст шприц- |Костюм або | | | | | |машини |комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |26 |8231.3 |Перекочувач тканини |Костюм або | З Ми | 12 | | | |та |халат | | | | | |прокладки | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |27 |9322 |Сушильник |Костюм | З Ми | 12 | | | |сировини та |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |матеріалів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.4. Заготовка деталей (закрій, намазування, зшивання) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |28 |8231.2 |Вирубник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |заготовок та виробів |костюм | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | | | | |При роботі з водою: | | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Нл Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |29 |8231.3 |Дублювальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |30 |8231.2 |Заготівник |Фартух з нагрудником | З | 9 | | | |гумових |Нарукавники | З | 6 | | | |виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |31 |8231.2 |Закрійник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | |гумових |костюм | | | | | |виробів та |Під час виконання робіт на | | | | | |деталей |різальній машині | | | | | | |додатково: | | | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |При роботі з водою | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |32 |8231.3 |Намазувальник |Фартух клейончастий з | | | | | |деталей |нагрудником | Вн | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Нм | чергові | | | | |Нарукавники клейончасті | Нм | 6 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |33 |8231.3 |Різальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |еластомерів, гумових |Тапочки шкіряні | Ми | 6 | | | |та |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |азбестових |При роботі з водою | | | | | |виробів |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |34 |8211.2 |Свердлувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |35 |8231.3 |Стикувальник смуг |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |36 |8211.2 |Токар |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8211.2 |Фрезерувальник | | | | | |8211.2 |Шліфувальник | | | | | |8231.2 |Шорсткувальник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.5. Клеєння, збирання гумових виробів | | 2.1.5.1. Виробництво пасів і транспортерних стрічок | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |37 |8231.2 |Виготовлювач |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |молдингів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |38 |8231.2 |Знімач гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |39 |8231.2 |Пресувальник- |Костюм | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |40 |8284.2 |Складальник гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |технічних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |виробів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.5.2. Виробництво гумових рукавів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |41 |8290.2 |Автоматник на |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8231.3 |вузлов'язальних та | | | | | | |навивальних | | | | | | |автоматах та | | | | | | |верстатах | | | | | | |Готувач камер і | | | | | | |рукавів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |42 |8231.3 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |бинта | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |43 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обплітальної машини |Рукавиці комбіновані або | Ми | 2 | | | | |рукавиці белтингові | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |44 |8231.3 |Намазувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |деталей |Рукавички гумові | Нм | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |45 |8159.3 |Намотувальник |Фартух прогумований з | Нл | 6 | | | |матеріалів і |нагрудником | | | | | |напівфабрикатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |46 |7215.2 |Намотувальник дроту |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |та тросів |Рукавиці комбіновані | З Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |47 |8284.2 |Складальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |технічних | | | | | | |виробів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.6. Виготовлення формових, неформових виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |48 |8231.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | |8152.2 |виготовлення гумових | | | | | | |ниток | | | | | | |Апаратник | | | | | | |сушіння | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |49 |8231.2 |Виготовлювач |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.2 |молдингів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |Вирубник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |заготовок та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |50 |8231.2 |Виготовлювач |Халат | З Ми | 12 | | | |мочаних |Чоботи гумові | В | 9 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |51 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | |8232.3 |гумових, полімерних | | | | | | |деталей та виробів | | | | | | |Комплектувальник | | | | | | | | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |52 |8231.3 |Перекочувач тканини |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.3 |та | | | | | | |прокладки | | | | | | |Піддувальник виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |53 |8284.2 |Складальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |технічних виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |54 |8223.2 |Травильник |Костюм | К | 12 | | | | | | 20 | | | | | |Фартух прогумований з | К Щ | 6 | | | | |нагрудником | 50 50 | | | | | |Чоботи гумові | К Щ | 12 | | | | | | 50 50 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |черговий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.7. Виробництво ебонітових виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |55 |8153.2 |Апаратник |Фартух прогумований з | | | | | |віджимання |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Нарукавники | З | 4 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |56 |8151.2 |Апаратник |Костюм | К20 | 12 | | | |коагуляції |Фартух прогумований з | К Щ | 6 | | | | |нагрудником | 50 50 | | | | | | | | | | | | |Чоботи гумові | К Щ | 12 | | | | | | 20 20 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ | 3 | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |57 |8153.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |промивання |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |58 |8152.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |сушіння | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |59 |8284.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |ебонітових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |60 |8231.3 |Намазувальник |Фартух прогумований з | Нл | 6 | | | |деталей |нагрудником | Нм | чергові | | | | |Рукавички гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |61 |8159.3 |Намотувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |матеріалів і | | | | | | |напівфабрикатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |62 |8229.2 |Пресувальник |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Нарукавники | Ми | 4 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |63 |8231.2 |Пресувальник- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |64 |7233.2 |Слюсар з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |механоскладальних |Черевики шкіряні з | | | | | |робіт |металевим носком |Ми Мун 100| 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |65 |8223.2 |Травильник |Костюм | К | 12 | | | | | | 20 |черговий | | | | |Фартух прогумований з | К | 12 | | | | |нагрудником | 80 | | | | | | | | | | | | |Чоботи гумові | К Щ |чергові | | | | | | 20 50 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ |до зносу | | | | | | 50 50 | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу | | | | | | | | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.8. Гумування металовиробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |66 |8231.2 |Гумівник |При виконанні роботи з | | | | | |металовиробів |бинтування гумованих | | | | | | |металовиробів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований з | З Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |гумування валів, | | | | | | |хімапаратури, коксу та | | | | | | |металовиробів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Налокітники | Ми | чергові | | | | |Наколінники | Ми | чергові | | | | |При роботі в цистернах та | | | | | | |ємностях додатково: | | | | | | |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |67 |8122.3 |Чистильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |металу, відливок |Налокітники | Ми | чергові | | | |виробів та |Наколінники | Ми | чергові | | | |деталей |При роботі всередині | | | | | | |цистерн додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | чергові | | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.9. Виробництво гумового і полімерного взуття | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |68 |8231.2 |Клеїльник |При виконанні роботи з | | | | | |гумових, полімерних |підрублювання виробів: | | | | | |деталей та виробів |Фартух з нагрудником | З Ми | 12 | | | | |Надолонники | Ми | 1 | | | | |При виконанні роботи зі | | | | | | |склеювання деталей взуття: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |При виконанні роботи зі | | | | | | |склеювання-збирання гумового | | | | | | |взуття: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Напальчники | Ми | чергові | | | | |Надолонники | Ми | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |69 |8231.2 |Клеїльник |Халат | З Ми | 12 | | | |гумових, полімерних | | | | | | |деталей та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |70 |8232.3 |Комплектувальник |Фартух з нагрудником | З Ми | 3 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |71 |8232.3 |Комплектувальник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |72 |8229.2 |Лакувальник |Халат або | З Ми | 12 | | | | |напівкомбінезон | | | | | | |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом | Ми | 12 | | | | |Респіратор | |до зносу | | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |73 |8333 |Лебідник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Плащ прогумований | Вн |черговий | | | | |Чоботи гумові | В | 18 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |74 |7442.2 |Модельєр |Халат | З Ми | 18 | | | |колодок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |75 |8231.2 |Фарбувальник гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |виробів |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом | Ми | 12 | | | | |Респіратор | |до зносу | | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |76 |8231.2 |Штампувач |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумового взуття |Надолонники | Ми | чергові | | | | |Напальчники | Ми | чергові | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.10. Вироби хімзахисту | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |77 |8231.2 |Вулканізаторник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |78 |8231.3 |Гофрувальник трубок |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |79 |8231.2 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових | | | | | | |виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |80 |8231.2 |Знімач гумових |Костюм | З Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |81 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових, | | | | | | |полімерних | | | | | | |деталей та | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |82 |8284.2 |Складальник гумових |Фартух з нагрудником | Ми | 6 | | | |технічних |Нарукавники | Ми | чергові | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |83 |9322 |Укладальник- |Халат | З Ми | 12 | | | |пакувальник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.11. Вироби інженерного і повітроплавного майна | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |84 |8231.2 |Випробувач |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |На зовнішніх роботах | В | 12 | | | |виробів |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |85 |8231.2 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.2 |такелажу інженерного | | | | | | |майна | | | | | | |Закрійник | | | | | | |гумових виробів та | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |86 |8231.2 |Клеїльник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових, полімерних |Туфлі антистатичні | Эс | 12 | | | |деталей та виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |87 |8232.3 |Комплектува- |Костюм | З Ми | 12 | | | |льник | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |88 |8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обплітальної машини |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |89 |8155.2 |Оператор |Костюм | З Ми | 12 | | |8231.3 |газгольдерної | | | | | | |станції | | | | | | |Різальник | | | | | | |еластомерів, гумових | | | | | | |та | | | | | | |азбестових | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |90 |8229.2 |Сортувальник |Костюм | З Ми | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.12. Вулканізація виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |91 |8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |автоклавах та біля щита | | | | | | |високого тиску: | | | | | | |Костюм замість | З Ми | 12 | | | | |напівкомбінезону | | | | | | |При охолодженні форм | | | | | | |водою та обслуговуванні | | | | | | |ебонітових і калошних | | | | | | |котлів додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |92 |8231.2 |Пресувальник- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Рукавиці комбіновані | З | 1 | | | | |При охолодженні форм | | | | | | |водою додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | | | | |Пресувальнику- | | | | | | |вулканізаторнику | | | | | | |штучної підошви | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух з брезентової | | | | | | |тканини та ватним | | | | | | |нагрудником | Тп 100 | 6 | | | | |Рукавиці ватні | Тп 100 | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |93 |8231.2 |Пресувальник- |Костюм | Ти Тк | 9 | | | |освинцювальник |Білизна натільна | З | 6 | | | |рукавів |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 2 | | | | |Окуляри захисні | О чи ОО |до зносу | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |94 |8284.2 |Складальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Рукавиці комбіновані | З | 1 | | | |технічних |При охолодженні форм | В | 9 | | | |виробів |водою додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.13. Опоряджувальні роботи | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |95 |8153.2 |Апаратник |При виконанні робіт з | | | | | |промивання |протиранням | | | | | | |гліцерином: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |нейтралізації: | | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |96 |8231.2 |Вирубник |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | |заготовок та | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |97 |8231.2 |Знімач гумових |При виконанні робіт по | | | | | |виробів |зніманню рукавів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми Пн | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт по | | | | | | |зніманню кисетів з | | | | | | |моделей: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |При виконанні робіт по | | | | | | |зніманню мочаних виробів | | | | | | |та гумового взуття: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Рукавички | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |98 |8229.2 |Лакувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | |8290.2 |Маркувальник |халат | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |99 |8231.2 |Нормалізаторник |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8231.3 |Обрізувач гумових виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |100|8231.3 |Обрізувач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових виробів |При виконанні робіт по | | | | | | |обрізуванню облою: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |101|8231.3 |Пропалювач |Халат | З Ми | 12 | | |8231.2 |медичних |Фартух | З Ми | 6 | | | |виробів | | | | | | |Ремонтувальник | | | | | | |гумових виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |102|8231.3 |Різальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |еластомерів, гумових та |При виконанні робіт з | | | | | |азбестових |різання ізолюючої | | | | | |виробів |стрічки: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З | 6 | | | | |При роботі з водою | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |103|8284.2 |Складальник гумових |Фартух з нагрудником | Ми | 6 | | | |технічних |Нарукавники | Ми | 3 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |104|8229.2 |Сортувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | | | |халат | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |перекочуванні | | | | | | |транспортерних стрічок: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |105|9322 |Укладальник-пакувальник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |106|8231.2 |Фарбувальник гумових |Костюм або | З Ми | 12 | | | |виробів |халат | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |107|8211.2 |Шліфувальник |Костюм або | З Ми | 12 | | |8231.2 |Шорсткувальник |халат | | | | | | |При виконанні робіт із | | | | | | |шорсткування-шліфування | | | | | | |виробів | | | | | | |у барабанах: | | | | | | |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.14. Виробництво латексних сумішей | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |108|8151.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |дозування |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |109|8231.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |приготування латексної |Головний убір | З | 12 | | | |суміші |Фартух прогумований | Нм |черговий | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |приготування латексної | | | | | | |суміші: | | | | | | |Костюм замість | | | | | | |комбінезона | З Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні замість | Ми | 12 | | | | |тапочок шкіряних | | | | | | |Додатково: | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |приготування розчинів та | | | | | | |дисперсій: | | | | | | |Халат | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |110|8151.2 |Апаратник |Комбінезон | К | 9 | | | |приготування |Білизна натільна | 50 | | | | |хімічних |Черевики шкіряні | З | 6 | | | |розчинів |Рукавички гумові | Ми | 12 | | | | | | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |111|8153.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |промивання |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |112|8152.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |сушіння |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |113|7432.2 |Бригадир на |Халат | З Ми | 12 | | | |дільницях |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |114|8231.2 |Вулканізаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |115|8229.2 |Контролер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |116|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |117|8231.1 |Налагоджувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |устаткування для |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробництва гумових |Головний убір | З | 12 | | | |виробів та взуття |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |118|1222.2 |Начальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |зміни |Туфлі шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |119|8231.2 |Ремонтувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Головний убір | З | 12 | | | |виробів |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |120|7233.2 |Слюсар з ремонту |Костюм | З Ми | 12 | | | |технологічних |Черевики шкіряні або | | | | | |установок |чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |121|8229.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | |9322 |Укладальник-пакувальник |Головний убір | З | 12 | | | | |Тапочки шкіряні | Ми | 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Шинне виробництво | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |122|8231.2 |Апаратник |При виконанні роботи по | | | | | |приготування гумових |підготовці рубраксу: | | | | | |клеїв і покриттів |Комбінезон | | | | | | |Черевики шкіряні | З Ми | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 12 | | | | |При виконанні роботи з | Ми | 2 | | | | |плавлення рідких | | | | | | |матеріалів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |виготовленню клеїв і | | | | | | |розчинників: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |123|8231.3 |Балансувальник шин |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |124|7432.2 |Бригадир на |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | |дільницях | | | | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |125|8231.2 |Вальцювальник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |гумових |Головний убір | З | 6 | | | |сумішей |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |126|8231.2 |Виготовлювач кілець |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |127|8231.2 |Виймальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |варильних камер |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |контролю варочних | | | | | | |камер: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |128|8231.3 |Віджимач |Халат | З Ми | 12 | | | |повітря і вологи з |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | |камер |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |контролю вентилів: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |129|8231.3 |Вставник камер |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |130|8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |вулканізації камер: | | | | | | |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |131|8231.3 |Дублювальник |Комбінезон або | З Ми | 12 | | | | |халат | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |132|8231.3 |Заготівник |Халат | З Ми | 12 | | | |шприцьованих деталей | | | | | | |до шин | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |133|8231.2 |Закрійник |При виконанні роботи з розкрою| | | | | |гумових |жорстких | | | | | |виробів та |сердечників, дискових і | | | | | |деталей |смугових камер: | | | | | | |Фартух | З Ми | 6 | | | | |Нарукавники | З | 6 | | | | |При виконанні роботи з розкрою| | | | | | |деталей і | | | | | | |дискових камер: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |При виконанні роботи на | | | | | | |діагонально- і повздовжньо- | | | | | | |різальних агрегатах: | | | | | | |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Закрійнику-дублювальнику: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |134|8231.3 |Ізолювальник кілець |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | |8231.2 |Каландрувальник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |гумових | | | | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |135|8231.2 |Клеїльник |Халат | З Ми | 12 | | | |гумових, |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |полімерних |При виконанні роботи по | | | | | |деталей та виробів |склеюванню | | | | | | |жорстких сердечників, дискових| | | | | | |і підосових | | | | | | |камер: | | | | | | |Фартух | З Ми | 6 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |наклеюванню | | | | | | |підсилювальних стрічок, | | | | | | |варочних камер і стрічок: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |136|8232.3 |Комплектувальник |При розважуванні каучуку, | | | | | | |регенерату та інших непилових | | | | | | |інгредієнтів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Розрізальнику каучуку на | | | | | | |мокрих роботах на дисковому | | | | | | |ножі додатково: | | | | | | |Калоші гумові | В | 9 | | | | |При розважуванні сипких | | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |комплектуванню деталей і шин: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |137|8231.2 |Контролер шинного |Халат | З Ми | 12 | | | |виробництва |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |контролю вентилів: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |138|8231.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |автокамерного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |агрегату |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |139|8231.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |каландра |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |140|8231.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |просочувального |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |агрегату |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |141|8231.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |протекторного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |агрегату |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |142|8231.3 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |сквиджового |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |верстата | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |143|8229.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |шпрединг-машини |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |144|8229.2 |Машиніст шприц- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |машини |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |заготівлі гумового шнура: | | | | | | |Фартух | З | 12 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |145|9321 |Монтувальник |Халат | З Ми | 12 | | |8284.2 |вентилів | | | | | |9321 |Монтувальник шин | | | | | | |Монтувальник шино- | | | | | | |пневматичних муфт | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |146|9322 |Навішувач |При розважуванні каучуку, | | | | | |заготовок |регенерату та інших непилових | | | | | | |інгредієнтів: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Розрізальнику каучуку на | | | | | | |мокрих роботах на | | | | | | |дисковому ножі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Калоші гумові | В | 9 | | | | |При розважуванні сипких | | | | | | |хімікалій: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Респіратор протипиловий | |до зносу | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |зніманню-укладанню | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| | | | |протекторів: | | | | | | |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |147|8283.2 |Наклеювач |Халат | З Ми | 12 | | | |заготовок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |148|8231.3 |Намазувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |деталей |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |149|8231.3 |Обрізувач |Фартух прогумований | Вн | 6 | | | |гумових виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Нарукавники | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |150|8231.3 |Оброблювач |Костюм | З Ми | 12 | | | |вентилів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |151|8211.2 |Оператор |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |автоматичних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |та напівавтоматичних | | | | | | |ліній, | | | | | | |верстатів та | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |152|8211.2 |Оператор |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |автоматичних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та напівавтоматичних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |ліній, | | | | | | |верстатів та | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |153|8231.2 |Оператор з |Халат | З Ми | 12 | | | |виготовлення гумових | | | | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |154|8231.2 |Оператор з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |перезарядження |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |транспортних систем | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |155|8231.2 |Оператор |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |подавання |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |наповнювачів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |156|8231.2 |Оператор |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |подавання |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |наповнювачів |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |157|8231.2 |Перезарядник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |складальних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |верстатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |158|8231.2 |Пластикаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |159|8231.3 |Правильник дроту та |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |плетінки |Рукавиці брезентові | Тп | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |160|8229.2 |Пресувальник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |161|8131.3 |Промазувальник форм |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |162|8231.2 |Ремонтувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |гумових виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |163|8231.3 |Різальник |Халат | З Ми | 9 | | | |еластомерів, гумових |Чоботи гумові | В | 12 | | | |та азбестових |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |164|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |165|8284.2 |Складальник |Халат | З Ми | 12 | | | |браслетів та |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |брекерів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |166|8285.2 |Складальник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |деталей та |Білизна натільна | З | 6 | | | |виробів |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |На зовнішніх роботах на | | | | | | |відкритих площадках узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |167|8284.2 |Складальник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |покришок |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |168|8229.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Плащ брезентовий або | Ми Тп100 |черговий | | | | |плащ прогумований | Ву | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |сортуванню технічного вуглецю | | | | | | |та хімікалій: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |На зовнішніх роботах на | | | | | | |відкритих площадках узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |169|8284.2 |Стикувальник гумових |Напівкомбінезон або | З Ми | 12 | | | |виробів |халат | | | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |стикуванню | | | | | | |протекторів на станку: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |170|8231.3 |Стикувальник смуг |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |171|8265.2 |Сушильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |сировини, напів- |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |фабрикатів та | | | | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |172|8231.2 |Термопластикаторник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |173|9322 |Укладальник- |При виконанні роботи по | | | | | |пакувальник |складанню-пакуванню технічного| | | | | | |вуглецю та | | | | | | |хімікалій: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Респіратор протипиловий | |черговий | | | | |На зовнішніх роботах на | | | | | | |відкритих площадках узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |пакуванню шин: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |174|8231.2 |Фарбувальник гумових |Халат | З Ми | 12 | | | |виробів |При виконанні роботи по | | | | | | |воскуванню | | | | | | |покришок: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |175|8231.2 |Фарбувальник гумових |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |176|8231.3 |Фліперувач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |бортових кілець |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |177|8231.2 |Формувальник |Напівкомбінезон | З Ми | 9 | | | |покришок |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |178|8231.2 |Холодильщик гумових |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |сумішей |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |179|8231.2 |Шорсткувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |180|8211.2 |Шліфувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |При виконанні роботи з | | | | | | |шліфування-лакування покришок:| | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1. Виробництво гальмівних камер | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |181|8231.2 |Закрійник гумових виробів |Костюм | З Ми | 12 | | | |і |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |182|8231.3 |Готувач камер та рукавів |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |183|8231.2 |Клеїльник гумових, |Костюм | З Ми | 12 | | | |полімерних деталей і |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |184|8131.3 |Промазувальник форм |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |185|8231.2 |Шорсткувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.2. Виробництво губчастих камер | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |186|8231.3 |Вставник камер |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |187|8284.2 |Монтувальник шин |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |188|8231.3 |Різальник еластомерів, |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових і азбестових |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |189|8284.2 |Стикувальник гумових |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |190|8231.2 |Фарбувальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.3. Виробництво масивних шин | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |191|8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |192|8231.2 |Випалювач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |масивних шин |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |193|8231.2 |Каландрувальник гумових |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |194|8231.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |каландра |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |195|8231.3 |Мийник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |покришок |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |196|8231.2 |Накатник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |197|8231.3 |Намазувальник деталей |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |198|8231.3 |Обрізувач |Фартух | З Ми Тп | 6 | | | |гумових виробів |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |199|8231.2 |Ремонтувальник гумових |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |200|9322 |Сушильник стрижнів, форм |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |та формувальних матеріалів|Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | | | | |Каска захисна | З |чергова | | | | |Підшоломник під каску | З |до зносу | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.4. Виробництво шино-пневматичних муфт | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |201|8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Нарукавники | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |202|8231.2 |Закрійник гумових виробів |Костюм | З Ми | 12 | | | |і | | | | | | |деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |203|9321 |Монтувальник шино-пневма- |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |тичних муфт |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Нарукавники | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |204|8231.2 |Пресувальник- |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |вулканізаторник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Нарукавники | З | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |205|8284.2 |Складальник шино-пневма- |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |тичних муфт |Головний убір | З | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.5. Виробництво велокамер | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |206|8231.3 |Віджимач повітря та вологи|Халат | З Ми | 12 | | | |з камер | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |207|8231.3 |Готувач камер та рукавів |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |208|8231.3 |Заготівник шприцьованих |Фартух | З | 6 | | | |деталей для шин |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |209|8231.2 |Знімач гумових виробів |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |210|9322 |Навішувач |Фартух | З | 6 | | | |заготовок |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |211|8231.3 |Оброблювач |Фартух | З | 6 | | | |вентилів |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |212|8231.3 |Піддувальник виробів |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |213|8231.3 |Різальник еластомерів, |Фартух | З | 6 | | | |гумових та азбестових |Нарукавники | З | 6 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |214|8284.2 |Стикувальник гумових |Фартух | З | 6 | | | |виробів |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |215|8231.2 |Фарбувальник гумових |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |216|8231.2 |Шорсткувальник |Халат | З Ми | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.6. Виробництво велопокришок | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |217|8231.2 |Виготовлювач кілець |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |218|8231.3 |Заготівник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |каркасу спор-тивних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |велошин | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |219|8231.3 |Заготівник шприцьованих |Фартух | З | 6 | | |8231.2 |деталей для шин |Нарукавники | З | 6 | | | |Закрійник гумових виробів | | | | | | |та деталей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |220|8231.3 |Ізолювальник кілець |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |221|8232.3 |Комплектувальник |Фартух | З | 6 | | | | |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |222|8231.3 |Обрізувач |Фартух | З | 6 | | | |гумових виробів |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |223|7221.2 |Правильник на |Халат | З Ми | 12 | | | |машинах | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |224|8131.3 |Промазувальник форм |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |225|7221.2 |Розкатник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |226|8284.2 |Складальник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |покришок |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |227|7221.2 |Штампувальник |Халат | З Ми | 12 | | | |(холодноштампувальні | | | | | | |роботи) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.7. Виробництво велообвідних стрічок | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |228|8231.3 |Заготівник шприцьованих |Фартух | З | 6 | | | |деталей для шин |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |229|8284.2 |Стикувальник гумових |Халат | З Ми | 12 | | | |виробів | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.8. Виробництво автовелоаптечок | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |230|8231.2 |Заготівник гумових виробів|Фартух | З | 6 | | | |та деталей |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |231|8229.2 |Машиніст шприц-машини |Фартух | З | 6 | | | | |Нарукавники | З | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |232|8131.2 |Випалювач |Халат | З Ми | 6 | | | |матеріалів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |233|7221.2 |Штампувальник |Фартух | З | 6 | | | |(холодноштампувальні |Нарукавники | З | 6 | | | |роботи) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.9. Виробництво матеріалів для ремонту | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |234|8231.2 |Вирубник заготовок та |Фартух | З | 6 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |235|8231.3 |Мийник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |покришок |Фартух прогумований | Вн | 9 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |236|8261.3 |Готувач |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |сировини |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |237|8231.2 |Ремонтувальник гумових |Халат | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |238|8131.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |напівфабрикатів та виробів| | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |239|9322 |Укладальник-пакувальник |Фартух | З | 12 | | | | |Нарукавники | З | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Виробничо-допоміжні роботи | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |240|8154.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |рекуперації |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |241|7213.2 |Бляхар |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На дільницях: | | | | | | |крейдяній, рецептурній, | | | | | | |фарбування гум, розмелювання | | | | | | |ебонітового пилу та лако- | | | | | | |масло-смоло-фактисоваріння | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |242|7432.2 |Бригадир на |Костюм | З Ми | 12 | | | |дільницях |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |243|8231.2 |Вальцювальник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |244|8231.2 |Випробувач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |245|8334.2 |Водій електро- та |Костюм | З Ми | 12 | | | |автовізка |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |На постійних зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |246|7241.1 |Електромонтер з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |ремонту та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |обслуговування |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | |електроустаткування |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |247|8231.2 |Каландрувальник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |248|8143.2 |Картонажник |Фартух з нагрудником | З Ми | 9 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |249|9411 |Комірник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |250|8229.2 |Контролер |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |251|7241.1 |Лаборант з |Халат | З Ми | 12 | | | |фізико-механічних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |випробувань | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |252|8333.2 |Ліфтер |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |253|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Калоші гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |254|9322 |Мастильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На дільницях: | | | | | | |крейдяній, рецептурній, | | | | | | |фарбування гум, розме- | | | | | | |лювання ебонітового | | | | | | |пилу та лако-масло-смоло- | В | 12 | | | | |фактисоваріння | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |255|8231.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | |гумозмішувача |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |256|8333.1 |Машиніст крана |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |(кранівник) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |257|3115 |Механік |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На дільницях: | | | | | | |крейдяній, рецептурній, | | | | | | |фарбування гум, розмелювання | | | | | | |ебонітового пилу та лако- | | | | | | |масло-смоло-фактисоваріння | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |258|8231.1 |Налагоджувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |устаткування для |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробництва гумових | | | | | | |виробів та взуття | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |259|1222.2 |Начальник зміни |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Калоші гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |260|8269.3 |Обліковець міри та |Халат | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |261|8155.2 |Оператор |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |газгольдерної | | | | | | |станції | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |262|9322 |Підсобний |Халат | З Ми | 12 | | | |робітник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |263|9132 |Прибиральник |Халат | З Ми | 12 | | | |виробничих приміщень |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Калоші гумові | В | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |264|8231.2 |Ремонтувальник |Фартух | З Ми | 6 | | | |гумових виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |265|8143.2 |Різальник паперу, |Халат | З Ми | 12 | | | |картону та целюлози |При роботі з водою | В | 12 | | | | |додатково: | | | | | | |Калоші гумові | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |266|8229.2 |Сортувальник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |267|7215.2 |Транспортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |(такелажні |Чоботи гумові | В | 12 | | | |роботи) |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |268|8162.2 |Чистильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |269|8231.3 |Чистильник оснащення |Халат | З Ми | 12 | | | |та пристроїв |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |270|8231.2 |Фарбувальник гумових |Халат | З Ми | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Загальні професії гумового і шинного виробництв | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |271|8231.2 |Вальцювальник |Халат | З Ми | 12 | | | |гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |272|9333 |Вантажник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |273|8231.2 |Випробувач |Халат | З Ми | 12 | | | |гумових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |274|8231.2 |Вулканізаторник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |275|8231.2 |Заготівник |Халат | З Ми | 12 | | | |зразків для |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |випробування шин |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |276|8231.2 |Контролер |Халат | З Ми | 12 | | | |шинного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробництва |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |277|7241.1 |Лаборант з |Халат | З Ми | 12 | | | |фізико-механічних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |випробувань |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |278|8231.2 |Машиніст |Халат | З Ми | 12 | | |8231.2 |гумозмішувача |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |Машиніст |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |каландра | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |279|8231.2 |Термопластикаторник |Халат | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |280|7215.2 |Транспортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |(такелажні роботи) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.5. Виробництво азбесто-технічних виробів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2|8152.2 |Апаратник |Халат | З Ми | 12 | | | |варіння |Фартух прогумований | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 3 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |виготовлення манжет: | | | | | | |Фартух | З Ми | 6 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні робіт з | | | | | | |виготовлення оліфи, | | | | | | |фактису, масла, | | | | | | |емульсії: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |282|8152.2 |Апаратник |При виконанні роботи на | | | | | |просочування та |просочувально-сушильному | | | | | |сушіння азбосталевих |агрегаті: | | | | | |листів |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 3 | | | | |На ручних роботах | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При виконанні роботи на | | | | | | |просочуванні | | | | | | |азботехнічних виробів: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований з | Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |283|8154.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |рекуперації |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |284|8152.2 |Апаратник |При виконанні роботи на | | | | | |сушіння |сушильних апаратах: | | | | | | |Куртка | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні роботи на | | | | | | |вакуум-сушилці: | | | | | | |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |сушінню формувальної | | | | | | |маси, стрічки дискової | | | | | | |та інших азбестових | | | | | | |виробів: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З Ми | 6 | | | | |При виконанні робіт по | | | | | | |сушінню фільтромаси: | | | | | | |Фартух прогумований з | | | | | | |нагрудником | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |285|7432.2 |Бригадир на |Халат | З Ми | 12 | | | |дільницях | | | | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |286|8212.2 |Брикетувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |формувальної маси |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При вальцюванні | | | | | | |гальмівних накладок: | | | | | | |Рукавиці комбіновані | | | | | | |замість | Ми | 1 | | | | |рукавиць комбінованих | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |287|8159.2 |Вальцювальник |При вальцюванні | | | | | | |пароніту: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |При вальцюванні | | | | | | |гальмівних накладок: | | | | | | |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |288|8212.2 |Виготовлювач набивок |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух брезентовий | Ми | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |289|8223.2 |Відпальник |Куртка | З Ми | 12 | | | |виробів |Фартух брезентовий | Ми Тп | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |290|8334.2 |Водій електро- та |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |автовізка | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |291|8124.2 |Волочильник дроту |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |292|8231.2 |Вулканізаторник |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |293|8212.3 |Графітувальник азбестових |Костюм | З Ми | 9 | | | |технічних |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |294|8151.2 |Дробильник |Костюм або | З Ми | 12 | | | | |комбінезон | Ми | 2 | | | | |Рукавиці комбіновані | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |295|8159.3 |Дублювальник листового |Костюм | З Ми | 12 | | | |матеріалу |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |296|7241.1 |Електромонтер з ремонту та|Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обслуговування |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |електроустаткування |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |297|8152.3 |Емульсовар |Костюм або | | | | | | |халат | З Ми | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн |черговий | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |298|8159.3 |Завантажувач-вивантажувач |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |299|8151.3 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |азбестової |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |суміші | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |300|8212.2 |Заготівник |Костюм | З Ми | 12 | | | |азбесто- |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |технічних |При виконанні роботи по | | | | | |виробів |формуванню тканих | | | | | | |фільтрополотен | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух з нагрудником | З Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |301|8152.3 |Заправник-знімач |Костюм | З Ми | 12 | | | |гальмової стрічки |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |302|8290.2 |Зливальник-розливальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |303|7215.2 |Зшивальник |Халат | З Ми | 12 | | | |металевих сіток | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |304|8212.2 |Калібрувальник набивок |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |305|8152.2 |Клеєвар |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Фартух брезентовий | Ми | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |306|8232.3 |Комплектувальник |Фартух | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |307|8212.2 |Контролер |Халат | З Ми | 12 | | |8159.2 |азбестоцементних виробів | | | | | |9322 |Контролер якості продукції| | | | | | |та | | | | | | |технологічного | | | | | | |процесу | | | | | | |Крутильник | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |308|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |309|9322 |Мастильник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |310|8163.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | |8163.2 |компресорних | | | | | | |установок | | | | | | |Машиніст | | | | | | |насосних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |311|8229.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |шпредінг- | | | | | | |машини | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |312|3115 |Механік |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |313|8151.3 |Наважувач-готувач |Комбінезон з капюшоном | З Ми Пн | 12 | | | |азбестових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |314|7223.1 |Налагоджувальник холодно- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |штампувального | | | | | | |устаткування | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |315|8159.3 |Намотувальник матеріалів і|Костюм | З Ми | 12 | | | |напівфабрикатів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |316|1222.2 |Начальник зміни |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |317|8231.2 |Обрізувач |Фартух з нагрудником | Ми Мп | 6 | | | |гумових |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 1 | | | |виробів |Нарукавники | Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |318|8163.2 |Оператор з |Комбінезон з капюшоном | З Ми Пн | 12 | | | |обслуговування установок |Чоботи гумові | В | 12 | | | |для пилогазоуловлювання |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий | | | | |або | | | | | | |респіратор | | | | | | |газопилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | | | | |Взуття утеплене | Тн 30 | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |319|8261.2 |Оператор |Костюм | З Ми | 12 | | | |чесального | | | | | | |устаткування | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |320|8212.3 |Перфораторник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |321|9322 |Підсобний |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |робітник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |322|8159.1 |Помічник |Костюм | З Ми | 12 | | | |майстра | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |323|8229.2 |Пресувальник |Фартух з нагрудником | З Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |324|8212.2 |Пресувальник |Фартух з нагрудником | Ми Мп | 6 | | | |гарячого |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 1 | | | |формування |Нарукавники | Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |325|8123.2 |Прожарювач |Напівкомбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |326|8261.2 |Прядильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8231.2 |Ремонтувальник | | | | | | |гумових виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |327|8231.3 |Різальник еластомерів, |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових та азбестових |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |328|7221.2 |Різальник металу на |Фартух брезентовий з | Ми Мп | 9 | | | |ножицях і пресах |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові | Ми Мп | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |329|8151.2 |Розмелювач |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |330|8211.2 |Свердлувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |331|8262.2 |Сіткоплетільник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |332|9321 |Складальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |азбестометалевих листів |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |333|7241.1 |Слюсар з |Костюм | З Ми | 12 | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | |приладів та | | | | | | |автоматики | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |334|7233.2 |Слюсар з ремонту |Костюм | З Ми | 12 | | | |технологічних установок |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |335|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | | | | |Слюсарю додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |336|7222.1 |Слюсар-інструментальник |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |337|8159.2 |Снувальник |Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |338|8229.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |339|8212.3 |Сушильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |азбестоцементних виробів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |340|9322 |Тасьмовик |Костюм або | З Ми | 12 | | | | |халат | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |341|8262.2 |Ткач |Костюм | З Ми | 12 | | | | |На сирому ткацтві | Нм | 6 | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |342|8223.2 |Травильник |Костюм | К | 12 | | | | | | 20 | | | | | |Фартух прогумований | К |черговий | | | | | | 80 | | | | | |Чоботи гумові | К Щ | 12 | | | | | | 20 20 | | | | | |Рукавички гумові | К Щ | чергові | | | | | | 50 50 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |343|8333.3 |Транспортувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | |(обслуговування | | | | | | |механізмів) | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |344|8212.3 |Формувальник фільтр- |Фартух з нагрудником | З Ми | 6 | | | |пластин | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |345|8122.3 |Чистильник |Комбінезон | З Ми Пн | 12 | | | |металу, відливок, виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |деталей |Шолом захисний | З |черговий | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |346|7431.2 |Чистильник-точильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |чесальних |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |апаратів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |347|8211.2 |Шліфувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6. Виробництво технічного вуглецю | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |348|8152.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми Пн | 6 | | |8159.2 |гранулювання |Білизна натільна | З | 4 | | | |Апаратник |Головний убір | З | 6 | | | |ущільнення технічного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |вуглецю |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні роботи на | | | | | | |ущільнювальних | | | | | | |технологічних | | | | | | |установках: | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 0,5 | | | | |замість | | | | | | |рукавиць комбінованих | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |349|8152.2 |Апаратник |При виконанні роботи з | | | | | |плавлення |очищення сухим способом | | | | | | |плавильного та | | | | | | |випарного відділень: | | | | | | |Костюм брезентовий | Тр Тт | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Чоботи кирзові | Ми Тп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр Тп 100 | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні роботи у | | | | | | |плавильному відділенні: | | | | | | |Костюм | Ми | 6 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |350|8154.1 |Апаратник |Костюм брезентовий |Ми Тп 100 | 9 | | | |карбонізації |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Чоботи кирзові | Ми Тп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |351|8152.1 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | |конденсації |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |352|8159.1 |Апаратник |Костюм | З Ми Пн | 6 | | |8154.1 |одержання |Білизна натільна | З | 6 | | |8159.1 |технічного |Головний убір | З | 6 | | | |вуглецю |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |Апаратник |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | |розкладання |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | |Апаратник |При виконанні роботи з | | | | | |одержання |одержання технічного | | | | | |сірковуглецю-сирцю |вуглецю з антраценової | | | | | | |сировини: | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 0,5 | | | | |замість | | | | | | |рукавиць брезентових | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |353|8159.2 |Апаратник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |охолодження |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |354|8163.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 9 | | | |хімводоочищення |Головний убір | З | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |355|8153.1 |Апаратник очищення |Костюм брезентовий | Вн | 12 | | | |рідини |Головний убір | З | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Вн | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |356|9411 |Вагар |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |357|9332 |Візник |Костюм | З Ми | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | | | | |При виконанні роботи по | | | | | | |перевезенню пічного | | | | | | |шлаку: | | | | | | |Костюм | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Тп 100 | 3 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |358|7442.2 |Взуттьовик з ремонту |Халат | З Ми | 12 | | | |взуття |Фартух | З Ми | 6 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |359|7122.2 |Вогнетривник |Костюм | З Ми | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми Мп | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |360|9333 |Вантажник |Костюм | З Ми Пн | 6 | | |8334.2 |Водій електро- та |Білизна натільна | З | 6 | | | |автовізка |Черевики шкіряні або | Ми | 12 | | | | |чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |361|8322.2 |Водій |Костюм | З Ми | 9 | | | |автотранспортних засобів |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |362|3422 |Експедитор |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Плащ водостійкий | Вн | 24 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |363|7212.1 |Електрогазо-зварник |Костюм | З Тр Ми | 12 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Шолом | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | Тр Тп | 12 | | | | |металевим носком | Мун 100 | 1 | | | | |Рукавиці зварника |Тр Тп 400 | | | | | |брезентові | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |364|7241.1 |Електромонтер з ремонту та|Комбінезон | З Ми Пн | 6 | | | |обслуговування |Білизна натільна | З | 6 | | | |електроустаткування |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | | |Рукавички комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |365|8290.2 |Зливальник-розливальник |Костюм | То Ти Тп | 9 | | | | |Білизна натільна | 400 Ву | 6 | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові або | Мп См | 1 | | | | |з термозахисної тканини | Мп Нм Ти | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | | | | |Взуття утеплене | Тн | 48 | | | | | | 30 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |366|2143.2 |Інженер-енергетик |Комбінезон | З Ми | 9 | | |2146.2 |Інженер-технолог |Білизна натільна | З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Куртка утеплена | Тн | чергова | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |367|9411 |Комірник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Білизна натільна | З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |368|8229.2 |Контролер |Халат | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |369|7214.2 |Котельник |Комбінезон | З Ми | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |370|8159.1 |Лаборант |Костюм | З Ми | 12 | | | |хімічного |Головний убір | З | 12 | | | |аналізу | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |371|7141.2 |Маляр |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |372|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |При виконанні роботи у | | | | | | |вантажно-розвантажу- | | | | | | |вальних відділеннях: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |373|9322 |Мастильник |Комбінезон | З Ми | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |374|8264.2 |Машиніст із прання та |Халат | З Ми | 12 | | | |ремонту |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | |спецодягу |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |375|8163.2 |Машиніст |Костюм | З Ми | 9 | | | |компресорних установок |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |376|8163.2 |Машиніст |Костюм | З Ми | 9 | | | |насосних |Білизна натільна | З | 6 | | | |установок |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |377|8340.2 |Машиніст |Комбінезон |Тт Тп 100 | 9 | | | |котельної |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |установки |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |378|8290.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми Пн | 6 | | | |пакувальної машини |Білизна натільна | З | 4 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |ущільнювальних | | | | | | |технологічних | | | | | | |установках: | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 0,5 | | | | |замість | | | | | | |рукавиць комбінованих | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |379|8139.2 |Машиніст |Костюм | З Ми Пн | 6 | | | |пневмотран- |Білизна натільна | З | 6 | | | |спорту |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |380|8131.2 |Муляр (пічник) черговий |Костюм | З Ми | 6 | | | |біля печей |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |381|3115 |Механік |Комбінезон | З Ми | 9 | | |1222.2 |Начальник |Білизна натільна | З | 9 | | | |зміни |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Куртка утеплена | Тн | чергова | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |382|1222.2 |Начальник цеху |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена | Тн | чергова | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |383|9141 |Опалювач |Комбінезон |Тт Тп 100 | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |384|9322 |Підсобний |При виконанні робіт у | | | | | |робітник |відділенні підготовки | | | | | | |сировини: | | | | | | |Комбінезон | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми Пм | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |складі: | | | | | | |Костюм | Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |Білизна натільна | З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |міжцеховому транспорті: | | | | | | |Костюм | З Ми | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |385|9132 |Прибиральник |Комбінезон | З Ми | 9 | | | |виробничих |Білизна натільна | З | 6 | | | |приміщень |Черевики шкіряні | Ми | 9 | | | | |Рукавиці брезентові | Тп 100 | 1 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |386|9132 |Прибиральник службових |Халат | З Ми | 9 | | | |приміщень |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |387|9162 |Прибиральник |Костюм | З Ми | 12 | | | |територій |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 1 | | | | |Фартух | Ми | 12 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |388|8290.3 |Пробовідбірник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Білизна натільна | З | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |389|8229.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми Пн | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 4 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |ущільнювальних | | | | | | |технологічних | | | | | | |установках: | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 0,5 | | | | |замість | | | | | | |рукавиць комбінованих | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |390|7241.1 |Слюсар з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |контрольно-вимірювальних |Білизна натільна | З | 6 | | | |приладів та |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |автоматики |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |391|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Комбінезон | З Ми | 6 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |392|7215.2 |Стропальник |Костюм | З Ми | 6 | | |7215.2 |Транспортувальник |Білизна натільна | З | 6 | | | |(такелажні роботи) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 24 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Штани утеплені | Тн | 24 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |393|3119 |Технолог |Костюм | З Ми | 9 | | | | |Білизна натільна | З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Куртка утеплена | Тн | чергова | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |394|8333.3 |Транспортувальник |Комбінезон | З Ми | 6 | | |9322 |(обслуговування |Білизна натільна | З | 4 | | | |механізмів) |Головний убір | З | 6 | | | |Укладальник-пакувальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | | | | |При виконанні робіт на | | | | | | |ущільнювальних | | | | | | |технологічних | | | | | | |установках: | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 0,5 | | | | |замість | | | | | | |рукавиць комбінованих | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |395|7122.2 |Футерувальник |Костюм | З Ми | 6 | | | |(кислототривник) |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Головний убір | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми Мп | 1 | | | | |Куртка утеплена | Тн | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |396|8263.2 |Швачка |Халат | З Ми | 12 | | | | |Фартух | З Ми | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.1. Сухе сіркоочищення | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |397|8159.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |398|8159.1 |Лаборант |Халат | З Ми | 12 | | | |хімічного | | | | | | |аналізу | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |399|9322 |Підсобний |Костюм | З Ми | 12 | | | |робітник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |400|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.2. Мокре сіркоочищення | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |401|8159.1 |Апаратник |Костюм сукняний | Тп 100 | 12 | | | |одержання |Фартух прогумований | Вн | 6 | | | |сірковуглецю-сирцю |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |402|8151.2 |Апаратник |Костюм сукняний | Тп 100 | 12 | | | |приготування хімічних |Костюм гумовий | Вн |черговий | | | |розчинів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |403|7241.1 |Електромонтер з ремонту та|Костюм | З Ми | 12 | | | |обслуговування |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | |електроустаткування |Рукавички гумові | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |404|8229.2 |Контролер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |405|9411 |Комірник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |406|8264.2 |Машиніст із прання та |Костюм | З Ми | 12 | | | |ремонту |Фартух прогумований | | | | | |спецодягу |з нагрудником | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |407|8163.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8163.2 |компресорних установок |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | |Машиніст |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | | | |насосних |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 3 | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |408|3115 |Механік |Костюм | З Ми | 12 | | |1222.2 |Начальник зміни |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | |1222.2 |(промисловість) | | | | | | |Начальник цеху | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |409|9322 |Підсобний |Костюм | З Ми | 12 | | | |робітник |Фартух прогумований | Вн | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |410|9132 |Прибиральник |Костюм | З Ми | 12 | | | |виробничих приміщень |Фартух прогумований | | | | | | |з нагрудником | Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |411|7233.2 |Слюсар з |Костюм сукняний |Ми Тп 100 | 12 | | |7233.1 |ремонту |Чоботи гумові | В | 12 | | | |технологічних |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | |установок |Рукавиці сукняні | Тп 100 | 1 | | | |Слюсар-ремонтник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.3. Газопідвищувальна станція | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |412|8159.2 |Апаратник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |413|7241.1 |Електромонтер з ремонту та|Комбінезон | З Ми | 12 | | | |обслуговування |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | |електроустаткування |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |414|1222.2 |Начальник зміни |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |415|8159.1 |Лаборант хімічного аналізу|Халат | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |416|8163.2 |Машиніст |Комбінезон | З Ми | 12 | | |8163.2 |компресорних установок |Калоші гумові | В | 12 | | | |Машиніст | | | | | | |насосних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |417|8340.2 |Машиніст |Костюм | З Ми | 12 | | | |котельної |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | |установки |Рукавиці брезентові | Тп | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |418|7233.2 |Слюсар з |Костюм | З Ми Ву | 12 | | | |експлуатації та ремонту |Чоботи гумові | В | 12 | | | |газового устаткування |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 2 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |419|7233.2 |Слюсар з |Костюм | З Ми | 12 | | |7233.1 |ремонту |Костюм гумовий | Вн |черговий | | | |технологічних |Чоботи гумові | В | 12 | | | |установок |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | |Слюсар-ремонтник | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.4. Газорятувальна станція | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |420|8290.2 |Газорятівник |Костюм |ТоТиТп 400|черговий | | | | |Куртка утеплена | Ву | чергова | | | | |Штани утеплені | Тн | чергові | | | | |Рукавички гумові | Тн | 12 | | | | |Рукавиці брезентові або | Ву | чергові | | | | |з термозахисної тканини | Мп Нм Ти | | | | | | | Тп 100 | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| | | | |Костюм | Тн | 12 | | | | |Білизна натільна | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Мп См | 12 | | | | |Головний убір | З | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |421|1222.2 |Майстер |Костюм брезентовий або |Ми Тп 100 |черговий | | |1226.2 |Начальник |костюм прогумований | Вн | чергова | | | |станції |Куртка утеплена | Тн | чергові | | | | |Штани утеплені | Тн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | чергові | | | | |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | | |Рукавички брезентові | Тп 100 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.7. Виробництво регенерату | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |422|8151.2 |Апаратник |Костюм або | З Ми | 12 | | |8151.1 |дозування |халат | | | | | |Апаратник | | | | | | |змішування | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |423|8231.2 |Апаратник |Костюм | То Ти Тп | 12 | | | |приготування гумових | | 400 Ву | | | | |клеїв | | | | | | |та покриттів | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |424|7432.2 |Бригадир на |Костюм | З Ми | 12 | | | |дільницях |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |425|8231.2 |Вальцювальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |426|9333 |Вантажник |Комбінезон | З Ми Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |427|8334.2 |Водій електро- та |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |автовізка |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |428|8231.2 |Девулканізаторник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | Нм | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |429|8151.2 |Дробильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | Нм | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |430|7241.1 |Електромонтер з |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |ремонту та |Рукавички діелектричні | Эн | чергові | | | |обслуговування |Калоші діелектричні | Эн | чергові | | | |електроустаткування | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |431|8290.2 |Зливальник- |Костюм | То Ти Тп | 12 | | | |розливальник |Фартух брезентовий з | 400 Ву | | | | | |нагрудником | Мп | 6 | | | | |Чоботи гумові | В Яж | 12 | | | | |Рукавички гумові | Ву Яж | чергові | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |432|8231.2 |Каландрувальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |гумових |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |сумішей | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |433|8229.2 |Контролер |Халат | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |434|8162.2 |Котлочистильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | | |Шолом сукняний | Тт |черговий | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |435|3111 |Лаборант |Костюм | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |436|1222.2 |Майстер |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |437|9322 |Мастильник |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |438|8163.2 |Машиніст |Костюм | З Ми | 12 | | | |компресорних | | | | | | |установок | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |439|8231.2 |Машиніст стрейнера |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |440|3115 |Механік |Костюм | З Ми | 12 | | |1222.2 |Начальник |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | | | |зміни | | | | | | |(промисловість) | | | | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |441|8151.3 |Просівальник |Комбінезон | З Ми | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |442|8231.2 |Рафінувальник |Костюм | З Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |443|8231.3 |Різальник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |еластомерів, |Чоботи гумові | В | 12 | | | |гумових та |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | |азбестових |На зовнішніх роботах | | | | | |виробів |узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |444|7233.2 |Слюсар з |Костюм | З Ми | 12 | | |7233.1 |ремонту |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | | | |технологічних |При виконанні | | | | | |установок |слюсарних робіт в цеху | | | | | |Слюсар-ремонтник |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |445|8229.2 |Сортувальник |Комбінезон | З Ми Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |446|8231.2 |Сушильник |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |девулканізату |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |447|8333.3 |Транспортувальник |Комбінезон | З Ми Вн | 12 | | | |(обслуговування |Чоботи гумові | В | 12 | | | |механізмів) |Рукавиці брезентові |Ми Тп 100 | 1 | | | | |На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | Тн | 36 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |448|7215.2 |Транспортувальник |Халат | З Ми | 12 | | | |(такелажні |Рукавички гумові | Вн | чергові | | | |роботи) |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |---+---------------+--------------------------+------------------------------+----------+---------| |449|9322 |Укладальник- |Комбінезон | З Ми | 12 | | | |пакувальник | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах і об'єктах
підвищеної небезпеки В.М.Морозоввгору