Документ z1336-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1336/26113

ВИМОГИ
до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден

1. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 3.19 «Офіцер з охорони судна», видання 2012 року (Ship Security Officer) (далі - Модельний курс ІМО 3.19), 3.26 «Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна», видання 2012 року (Security Training for Seafarers with Designated Security Duties) (далі - Модельний курс ІМО 3.26), 3.27 «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», видання 2012 року (Security Awareness Training for all Seafarers) (далі - Модельний курс ІМО 3.27), глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (далі - Кодекс ОСПЗ).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу обладнання з підготовки осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)», «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна» та «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків» відповідно до вимог Правил VI/5 та VI/6 Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ), розділів А-VI/5, А-VI/6, В-VI/5 та В-VI/6 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ), глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі SOLAS-74, Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (далі - Кодекс ОСПЗ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, технічних засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку членів екіпажів для виконання обов’язків, пов’язаних з охороною суден.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки членів екіпажів для виконання обов’язків, пов’язаних з охороною суден.

2.2. Підготовка здійснюється з метою:

1) отримання знань та відпрацювання практичних навичок з питань охорони, досягнення слухачами належного рівня компетентності:

з питань, пов’язаних з охороною суден, для усіх моряків;

з виконання обов’язків членів екіпажу з охорони суден;

з виконання обов’язків особи командного складу судна, відповідальної за охорону (офіцер з охорони судна);

2) практичної демонстрації досягнення стандартів компетентності, зазначених у колонці 4 таблиць А-VI/5, А-VI/6-1 та А-VI/6-2 Кодексу ПДНВ.

2.3. Підготовка слухачів здійснюється відповідно до стандартів, викладених у:

пунктах 4, 5 розділу А-VI/6, пунктах 1-3 розділу В-VI/6 та таблиці А-VI/6-1 Кодексу ПДНВ щодо мінімальних вимог для підготовки та інструктажу з питань охорони для усіх моряків;

пунктах 6-8 розділу А-VI/6, пунктах 4-7 розділу В-VI/6 та таблиці А-VI/6-2 Кодексу ПДНВ щодо мінімальних вимог для підготовки з виконання членами екіпажу обов’язків з охорони суден;

розділах А-VI/5 і В-VI/5 та таблиці А-VI/5 Кодексу ПДНВ щодо мінімальних вимог для підготовки осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна);

Модельних курсах ІМО 3.19, 3.26 та 3.27;

національних вимогах з питань охорони суден та портових засобів.

2.4. Основними завданнями Обладнання є:

вивчення вимог глави ХІ-2 Конвенції SOLAS, Кодексу ОСПЗ, Конвенції ПДНВ, які стосуються питань охорони суден;

навчання необхідним заходам для забезпечення охорони судна та екіпажу;

навчання необхідним заходам для недопущення несанкціонованого проникнення на судно сторонніх осіб та предметів;

навчання порядку взаємодії персоналу судна, задіяного в охороні, з офіцерами з охорони компанії та портового засобу;

навчання спільним діям членів екіпажу суден і офіцерів з охорони портового засобу під час обробки вантажів і суднового постачання;

вивчення порядку інформування офіцера з охорони судна про будь-які недоліки та невідповідності, що виявлені під час періодичних оглядів та інспекцій з охорони судна, і вжиття заходів щодо їх усунення;

ознайомлення з порядком участі членів екіпажу у заходах посилення охорони та пильності на борту судна;

ознайомлення з порядком експлуатації основних технічних засобів охорони;

ознайомлення з порядком застосування захисних заходів для протидії нападам терористів та піратів;

ознайомлення членів екіпажу з діями під час захоплення судна піратами, зокрема використання місць-сховищ на судні;

ознайомлення з порядком подання сигналів лиха у разі захоплення судна або під час атаки піратів чи терористів;

порядок взаємодії судна з кораблями охорони;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів з питань охорони судна після проведення підготовки в НТЗ.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання та устаткування, зазначене в цих Вимогах, повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір з НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного Обладнання, не є підставою для визнання такого навчального закладу та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Обладнання призначене для оволодіння такими знаннями, розумінням та навичками стосовно:

1) усвідомлення питань охорони для усіх моряків:

початкове робоче знання термінів та визначень у галузі охорони суден та портових засобів;

початкове знання міжнародної політики з питань охорони та зобов’язань урядів, компаній та осіб;

початкове знання рівнів охорони та їх вплив на заходи та процедури з питань охорони на судні та портових засобів;

початкове знання процедур передачі повідомлень з питань охорони;

початкове знання прийомів, що використовуються для подолання заходів з охорони;

початкове знання, що дозволяє розпізнавати потенційні загрози стосовно охорони, в тому числі елементи, що можуть належати до піратства або озброєного пограбування;

початкове знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини, устаткування та можливий заподіяний ними збиток;

початкове знання з обробки відповідної інформації та зв’язку з питань охорони;

початкове знання вимог до підготовки, проведення навчальних тривог та занять згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, що стосуються боротьби з піратством та озброєним пограбуванням;

демонстрація компетентності з питань, що вимагається курсом підготовки;

2) для членів екіпажу, задіяних в заходах з охорони судна, такі знання:

визначення стосовно охорони вантажних термінів та охорони судна, зокрема елементів, що можуть бути пов’язані з піратством та озброєним пограбуванням;

міжнародна політика з питань охорони та зобов’язань урядів, компаній та осіб, зокрема робоче знання елементів стосовно піратства;

знання рівнів охорони та їх вплив на заходи й процедури з питань охорони на судні та портовому засобі;

знання процедури звітності з питань охорони;

процедури та вимоги для підготовки та тренування згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами IMO, зокрема робоче знання елементів, що можуть стосуватися піратства;

процедури для проведення перевірок та технічних оглядів, а також для контролю і відстеження діяльності з охорони, зазначеної в плані охорони судна;

плани дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, включаючи положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно/порт, зокрема робоче знання операцій, що можуть стосуватися піратства;

документація з охорони, зокрема Декларація по охороні;

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, зокрема тих, які використовуються піратами та озброєними грабіжниками;

прийоми, що дозволяють розпізнавати потенційні загрози безпеці;

прийоми, що дозволяють розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяні ними ризики;

способи управління неорганізованою масою людей;

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї;

методика контактних оглядів і неконтактних перевірок;

методика контролю за районами обмеженого доступу;

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні;

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна;

методика перевірок, пов’язаних з вантажем і судновими запасами;

методика контролю посадки, висадки та доступу на борт усіх осіб та їх майна;

різні типи устаткування і систем охорони, зокрема тих, які можуть використовуватися у випадку нападу піратів, та їх обмежень;

необхідність перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо при перебуванні на морі;

демонстрація компетентності з питань, що вимагається курсом підготовки;

3) для офіцера з охорони судна такі знання:

міжнародна політика у сфері охорони на морі і відповідальності урядів, компаній і призначених осіб, у тому числі елементи, пов’язані з піратством;

мета та елементи, які формують план охорони судна, знання процедур, що належать до цього, і ведення документації, у тому числі пов’язані з піратством;

процедури, що підлягають застосуванню при виконанні плану охорони судна, і повідомлення про випадки, пов’язані з охороною;

рівні охорони на морі і відповідні заходи з охорони і процедури на судні та в портовому засобі, де стоїть судно;

вимоги і процедури для повідомлення посадової особи компанії, відповідальної за охорону, щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час внутрішніх аудиторських перевірок, періодичних оглядів і перевірок керівництвом;

методи і процедури, які використовуються для внесення поправок до плану охорони судна;

плани дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, зокрема положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно/порт, у тому числі елементи, пов’язані з піратством;

на достатньому рівні знання термінів, пов’язаних з охороною на морі, та їх визначень, у тому числі елементів, пов’язаних з піратством;

оцінка ризику та інструментів оцінки ризику;

документація з оцінки охорони, зокрема Декларація з охорони;

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, у тому числі які використовуються піратами;

знання, що дозволяє на недискримінаційній основі розпізнавати осіб, що можуть являти загрозу охороні;

знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяний ними збиток;

способи управління неорганізованою масою людей;

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї;

огляди з виконання і координації плану охорони судна;

методика фізичних оглядів і неконтактних перевірок;

вимоги щодо призначення і контролю за районами обмеженого доступу;

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні;

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна;

аспекти охорони, пов’язані з обробкою вантажу і суднових запасів, пов’язані з іншим персоналом судна та відповідними посадовими особами портового засобу, відповідальними за охорону;

методика контролю посадки, висадки і доступу на борт усіх осіб та їхнього майна;

різні типи устаткування і систем охорони та їх обмежень, у тому числі ті, що могли б використовуватися у випадку нападу піратів;

процедури, інструкції та керівництва з використання суднових систем сповіщення;

методики перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо під час рейсу;

вимоги до підготовки, навчальних тривог і вправ за відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами IMO, з урахуванням тих, що стосуються боротьби з піратством;

методики підвищення поінформованості та пильності у питаннях охорони на суднах;

знання методів оцінки ефективності навчальних тривог та занять;

достатнє знання англійської мови, що дозволяє офіцеру з охорони судна правильно розуміти та складати повідомлення, що стосуються охорони судна або портового засобу;

демонстрація компетентності з питань, що вимагається курсом підготовки.

3.4. До складу Обладнання мають входити різні види технічних засобів (або їх муляжі, або їх зображення на плакаті з описом), які використовуються з метою охорони як на судні, так і на березі, зокрема:

автоматична ідентифікаційна система (АІС);

суднова охоронна станція подачі сигналу;

різні закриття та задраювання;

портативні радіостанції;

обладнання Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);

система телеспостереження;

апаратура для виявлення вторгнень;

металодетектор;

детектор вибухових речовин;

устаткування для огляду багажу шляхом сканування;

пристрій для подання загальносуднової тривоги;

дальньодистанційна акустична гармата;

колючий дріт;

електрична огорожа;

водяні та пінні стволи.

3.5. Для підготовки членів екіпажу суден повинно використовуватись устаткування, яке звичайно використовується на морських суднах, або наближене до нього.

3.6. Усе майно, за винятком муляжів, повинно бути справним та придатним до використання.

3.7. Під час використання Обладнання повинні виконуватись встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.8. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на Обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.9. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки членів екіпажів суден відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні.

3.10. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.11. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна» або «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)», наведених у додатках 1, 2 та 3 до цих Вимог, розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 3.19, 3.26 або 3.27 відповідно.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.12. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 3.19, 3.26 або 3.27 та вимог Конвенції ПДНВ і Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО.

3.13. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.14. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.15. Група слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем, яке дозволяє здійснювати роботу з документами та конспектування.

3.16. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.17. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.18. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.19. Для теоретичної підготовки повинен використовуватися окремий навчальний клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний стіл;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для конспектування;

необхідна для навчального процесу кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії);

DVD-, або відео-, або проекційна апаратура. Використання в навчальній підготовці проектора або будь-якого іншого засобу відображення інформації не виключає обов’язкову наявність у навчальному класі вищезазначеного навчально-демонстраційного матеріалу (плакатів, стендів).

3.20. У навчальному класі повинен бути розміщений такий мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів):

схема судна з нанесенням небезпечних у плані охорони районів та секторів;

заходи щодо спостереження за особами на борту та біля судна;

порядок фізичного огляду осіб;

структура суднового плану охорони;

суднове обладнання з охорони;

індивідуальні засоби захисту або муляжі (балістичний шолом, бронежилет, розвантажувальний пояс, протигаз, електричний шокер, штурмова граната, газовий балончик, газовий пістолет тощо);

схеми потенційно небезпечних районів навколо судна;

карта найбільш небезпечних щодо піратства районів;

схема морського регіону біля узбережжя Сомалі;

схема проведення суден караванами;

схема взаємодії з військовими кораблями охорони;

порядок подання сигналу лиха у разі захоплення піратами або атаки судна;

схема місць-сховищ на судні для екіпажу у разі захоплення суден піратами;

сигнали небезпеки, які подаються під час захоплення або атаки судна піратами або терористами;

схема встановлення захисту з колючого дроту на судні;

схема встановлення захисту з електричної огорожі на судні;

схема різних видів детекторів;

схема дальньодистанційної акустичної гармати;

схема лазерної установки.

3.21. Приміщення класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам.

Мінімальна площа на одного слухача у класі повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.22. У класі має бути в наявності набір DVD або відеофільмів, рекомендованих ІМО для підготовки з охорони судна (або аналогічні), зокрема:

International Business Solution «The Security Code»;

International Business Solution «Seaboard Security Training».

3.23. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки, в якому мають бути зазначені назва НТЗ та курсу підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, вихідний контроль (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.24. Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються згідно з критеріями оцінювання та відповідними процедурами відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) згідно з критеріями оцінки компетентності, наведеними в колонці 4 таблиць А-VI/5, А-VI/6-1 та А-VI/6-2 Кодексу ПДНВ.

3.25. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.26. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.27. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного у додатку 4 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора повинно забезпечувати:

ефективний зв'язок з усіма робочими місцями слухачів;

запровадження загального робочого завдання для всієї групи або індивідуально для окремих слухачів;

здійснення контролю, спостереження та реєстрації завдання, його ефективного опрацювання та обговорення зі слухачами;

спостереження за діями слухачів на різних етапах виконання навчального завдання.

4.2. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця підготовки.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Кожному зі слухачів має бути виділено в класі окреме місце за столом, що надає можливість здійснювати роботу з документами та конспектування.

5.2. Під час відпрацювання навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.3. На підготовку за напрямом «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)» приймаються особи командного складу або студенти старших курсів вищих морських навчальних закладів, які мають стаж роботи на морських суднах не менше одного року.

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори НТЗ, що здійснюють підготовку з питань охорони судна, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу або диплом про відповідну спеціальну освіту;

документально підтверджений досвід роботи на морських суднах на посаді особи командного складу морських суден чи досвід роботи як викладача відповідної спеціальності морського або спеціального навчального закладу відповідної спеціальності не менше одного року;

документ про проходження спеціальної підготовки за напрямом «Офіцер з охорони судна», виданий після проходження підготовки відповідно до вимог Правила VI/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог у схваленому НТЗ;

документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ за напрямом «Офіцер з охорони судна» не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з питань охорони судна), та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Кількість інструкторів, що проводять підготовку з питань охорони, залежить від кількості слухачів і посадочних місць та повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 25 слухачів.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку з охорони суден, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 5 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, має враховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 5 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
з питань охорони суден
(пункт 3.11)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків» (Security-Related Training and Instruction for All Seafarers) відповідно до вимог Правила VI/6 (пункти 1, 2) Конвенції ПДНВ, розділу A-VI/6 (пункти 1 - 4) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 3.27 «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», видання 2012 року (Security Awareness Training for All Seafarers)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити, демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

4,0

-

0,5

4,5

Типовий план підготовки
за курсом
«Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 3.27

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина:
1.1. Огляд курсу
1.2. Рівень компетентності, який має бути досягнутий
1.3. Сучасні загрози безпеці
1.4. Суднові та портові операції та умови

Усього за темою

0,75

-

0,75

2. Політика морської охорони:
2.1. Загальне ознайомлення з міжнародними конвенціями, кодексами та рекомендаціями, що стосуються питань охорони
2.2. Загальне ознайомлення з національним законодавством, що стосується питань охорони
2.3. Термінологія
2.4. Порядок використання конфіденційної інформації та зв'язку з питань охорони

Усього за темою

0,75

-

0,75

3. Відповідальність, пов'язана з охороною:
3.1. Договірні уряди
3.2. Компанія
3.3. Судно
3.4. Портовий засіб
3.5. Особа командного складу, відповідальна за охорону судна
3.6. Офіцер з охорони компанії
3.7. Офіцер з охорони портового засобу
3.8. Члени екіпажу, що виконують обов'язки з охорони судна
3.9. Персонал портового засобу, що виконує обов'язки з охорони судна
3.10. Інший персонал

Усього за темою

0,5

-

0,5

4. Ідентифікація і розпізнавання загроз та реагування на них:
4.1. Розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і пристроїв
4.2. Розпізнавання на недискримінаційній основі осіб, які створюють потенційний ризик щодо охорони
4.3. Способи, які використовуються для уникнення від заходів з охорони

Усього за темою

1,0

-

1,0

5. Дії з охорони судна:
5.1. Дії, яких необхідно вживати у разі різних рівнів охорони
5.2. Доповіді про інциденти з питань охорони

Усього за темою

0,5

-

0,5

6. Готовність до надзвичайних ситуацій, навчання та підготовка
6.1. Загальне ознайомлення з планом дій при надзвичайних ситуаціях
6.2. Навчання і практична підготовка з питань охорони

Усього за темою

0,5

-

0,5

Усього за напрямом підготовки

4,0

-

4,0

Іспити, демонстрація компетентності

-

-

0,5

Усього

4,5
Додаток 2
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
з питань охорони суден
(пункт 3.11)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна» (Designated Security Duties for Shipboard Personnel) відповідно до вимог Правила VI/6 (пункти 4, 5) Конвенції ПДНВ, розділу A-VI/6 (пункти 6 - 8) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 3.26 «Підготовка моряків, призначених виконувати обов'язки з охорони судна», видання 2012 року (Security Training for Seafarers with Designated Security Duties)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити, демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

7,5

-

0,5

8,0

Типовий план підготовки
за курсом
«Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 3.26

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина:
1.1. Огляд курсу
1.2. Рівень компетентності, який має бути досягнутий
1.3. Сучасні загрози безпеці
1.4. Суднові та портові операції та умови

Усього за темою

1,0

-

1,0

2. Політика морської охорони:
2.1. Ознайомлення з міжнародними конвенціями, кодексами та рекомендаціями, що стосуються питань охорони
2.2. Ознайомлення з національним законодавством, що стосується питань охорони
2.3. Термінологія
2.4. Порядок використання конфіденційної інформації та зв'язку з питань охорони

Усього за темою

0,5

-

0,5

3. Відповідальність, пов'язана з охороною:
3.1. Договірні уряди
3.2. Визнані організації з охорони
3.3. Компанія
3.4. Судно
3.5. Портовий засіб
3.6. Особа командного складу, відповідальна за охорону судна
3.7. Офіцер з охорони компанії
3.8. Офіцер з охорони портового засобу
3.9. Члени екіпажу, що виконують обов'язки з охорони судна
3.10. Персонал портового засобу, що виконує обов'язки з охорони
3.11. Інший персонал

Усього за темою

1,0

-

1,0

4. Оцінка рівня охорони судна:
4.1. Методи оцінки
4.2. Визначення стану охорони в реальних умовах

Усього за темою

1,0

-

1,0

5. Обладнання з охорони:
5.1. Обладнання з охорони та системи охорони
5.2. Експлуатаційні обмеження обладнання з охорони та систем охорони
5.3. Випробування, калібрування та обслуговування обладнання з охорони та систем охорони

Усього за темою

1,0

-

1,0

6. Ідентифікація і розпізнавання загроз та реагування на них:
6.1. Розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і пристроїв
6.2. Методи фізичних оглядів та неконтактних перевірок
6.3. Проведення та координація оглядів
6.4. Розпізнавання на недискримінаційній основі осіб, які створюють потенційний ризик з охорони
6.5. Способи, які використовуються для уникнення заходів з охорони
6.6. Управління неорганізованими масами людей та техніка контролю

Усього за темою

1,0

-

1,0

7. Дії з охорони судна:
7.1. Дії, яких необхідно вживати у разі різних рівнів охорони
7.2. Підтримка необхідного рівня охорони під час взаємодії судно-порт
7.3. Ознайомлення з Декларацією про охорону
7.4. Доповіді про інциденти з питань охорони
7.5. Виконання процедур охорони

Усього за темою

1,0

-

1,0

8. Готовність до надзвичайних ситуацій, навчання та підготовка
8.1. Виконання планів дій при надзвичайних ситуаціях
8.2. Навчання і практична підготовка з питань охорони

Усього за темою

1,0

-

1,0

9. Адміністрування охороною
9.1. Документація і записи з питань охорони

Усього за темою

0,5

-

0,5

Усього за напрямом підготовки

7,5

-

7,5

Іспити, демонстрація компетентності

-

-

0,5

Усього

8,0
Додаток 3
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
з питань охорони суден
(пункт 3.11)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна) » (Ship Security Officer) відповідно до вимог Правила VI/5 (пункт 1) Конвенції ПДНВ, розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 3.19 «Офіцер з охорони судна», видання 2012 року (Ship Security Officer)

Таблиця 1

Обсяг навчального часу (годин)

Підготовка

Іспити, демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

15,5

-

0,5

16,0

Типовий план підготовки
за курсом
«Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 3.19

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина:
1.1. Огляд курсу
1.2. Рівень компетентності, який має бути досягнутий
1.3. Історичний огляд
1.4. Сучасні загрози безпеці
1.5. Суднові та портові операції та умови

Усього за темою

1,5

-

1,5

2. Політика морської охорони:
2.1. Міжнародні конвенції, кодекси та рекомендації, що стосуються питань охорони
2.2. Національне законодавство, що стосується питань охорони
2.3. Термінологія
2.4. Юридичні ускладнення від діяльності або бездіяльності персоналу з охорони
2.5. Порядок використання конфіденційної інформації та зв'язку з питань охорони

Усього за темою

1,0

-

1,0

3. Відповідальність, пов'язана з охороною:
3.1. Договірні уряди
3.2. Визнані організації з охорони
3.3. Компанія
3.4. Судно
3.5. Портовий засіб
3.6. Особа командного складу, відповідальна за охорону судна
3.7. Офіцер з охорони компанії
3.8. Офіцер з охорони портового засобу
3.9. Члени екіпажу, що виконують обов'язки з охорони судна
3.10. Персонал портового засобу, що виконує обов'язки з охорони
3.11. Інший персонал

Усього за темою

1,5

-

1,5

4. Оцінка рівня охорони судна:
4.1. Методологія оцінки ступеня ризику
4.2. Методи оцінки
4.3. Визначення стану охорони в реальних умовах
4.4. Документація з оцінки рівня охорони судна

Усього за темою

1,25

-

1,25

5. Обладнання з охорони:
5.1. Обладнання з охорони та системи охорони
5.2. Експлуатаційні обмеження обладнання з охорони та систем охорони
5.3. Випробування, калібрування та обслуговування обладнання з охорони та систем охорони

Усього за темою

1,5

-

1,5

6. План охорони судна:
6.1. Мета плану охорони судна
6.2. Зміст плану охорони судна
6.3. Конфіденційність
6.4. Впровадження плану охорони судна
6.5. Ведення плану охорони судна та внесення змін до нього

Усього за темою

2,0

-

2,0

7. Ідентифікація і розпізнавання загроз та реагування на них:
7.1. Розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і пристроїв
7.2. Методи фізичних оглядів та неконтактних перевірок
7.3. Проведення та координація оглядів
7.4. Розпізнавання на недискримінаційній основі осіб, які створюють потенційний ризик щодо охорони
7.5. Способи, які використовуються для уникнення заходів з охорони
7.6. Управління неорганізованими масами людей та техніка контролю

Усього за темою

2,5

-

2,5

8. Дії з охорони судна:
8.1. Дії, яких необхідно вживати у разі різних рівнів охорони
8.2. Підтримка необхідного рівня охорони під час взаємодії судно-порт
8.3. Використання Декларації про охорону
8.4. Доповіді про інциденти з питань охорони
8.5. Впровадження процедур охорони

Усього за темою

1,5

-

1,5

9. Готовність до надзвичайних ситуацій, навчання та підготовка
9.1. Підготовка планів дій при надзвичайних ситуаціях
9.2. Навчання і підготовка з питань охорони
9.3. Оцінка навчань і підготовки з питань охорони

Усього за темою

1,25

-

1,25

10. Адміністрування охороною
10.1. Документація і записи з питань охорони
10.2. Моніторинг і контроль стану охорони
10.3. Аудит і перевірка з охорони
10.4. Інформування про невідповідності

Усього за темою

1,0

-

1,0

11. Підготовка з питань охорони
11.1. Вимоги до підготовки з питань охорони

Усього за темою

0,5

-

0,5

Усього за напрямом підготовки

15,5

-

16,5

Іспити, демонстрація компетентності

-

-

0,5

Усього

16,0
Додаток 4
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
з питань охорони суден
(пункт 3.27)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден

В________________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення та обладнання з підготовки з питань охорони суден:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна»

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

«Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

Відомості про обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

Для підготовки питань з охорони для усіх моряків слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

початкове робоче знання термінів та визначень у галузі охорони суден та портових засобів

початкове знання міжнародної політики з питань охорони та зобов’язань урядів, компаній та осіб

початкове знання рівнів охорони та їх вплив на заходи й процедури з питань охорони суден та портових засобів

початкове знання процедур передачі повідомлень з питань охорони

початкове знання прийомів, що використовуються для подолання заходів з охорони

початкове знання, що дозволяє розпізнавати потенційні загрози стосовно охорони, у тому числі елементи, що можуть належати до піратства або озброєного пограбування, знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини, устаткування та можливий заподіяний ними збиток

початкове знання з обробки інформації та зв’язку з питань охорони

початкове знання вимог до підготовки, проведення навчальних тривог та занять згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, що стосуються боротьби з піратством та озброєним пограбуванням

Для підготовки членів екіпажу, задіяних у заходах з охорони судна, слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

визначення стосовно охорони вантажних термінів та охорони судна, зокрема елементів, що можуть бути пов’язані з піратством та озброєним пограбуванням

охорона вантажних термінів та визначень стосовно охорони судна, зокрема елементів, що можуть бути пов’язані з піратством та озброєним пограбуванням

міжнародна політика з питань охорони та зобов’язань урядів, компаній та осіб, зокрема робоче знання елементів стосовно піратства

знання рівнів охорони та їх вплив на заходи та процедури з питань охорони на судні та портовому засобі

знання процедури звітності з питань охорони

процедури та вимоги для підготовки та тренування згідно з відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами IMO, зокрема робоче знання елементів, що можуть стосуватися піратства

процедури для проведення перевірок та технічних оглядів, а також для контролю і відстеження діяльності з охорони, зазначеної в плані охорони судна

плани дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, включаючи положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно-порт, зокрема робоче знання операцій, що можуть відноситись до піратства

документація з охорони, зокрема Декларація з охорони

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, зокрема тих, які використовуються піратами та озброєними грабіжниками

прийоми, що дозволяють розпізнавати потенційні загрози безпеці

прийоми, що дозволяють розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяні ними ризики

способи управління неорганізованою масою людей

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї

методика контактних оглядів і неконтактних перевірок

методика контролю за районами обмеженого доступу

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна

методика перевірок, пов’язаних з вантажем і судновими запасами

методика контролю посадки, висадки та доступу на борт усіх осіб та їхнього майна

різні типи устаткування і систем охорони, зокрема тих, які можуть використовуватися у випадку нападу піратів, та їх обмежень

необхідність перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо при перебуванні на морі

Для підготовки офіцерів з охорони судна слухачам надаються такі знання, розуміння та навички:

міжнародна політика у сфері охорони на морі і відповідальності урядів, компаній і призначених осіб, у тому числі елементи, пов’язані з піратством

мета та елементи, які формують план охорони судна, знання процедур, що належать до цього, і ведення документації, у тому числі пов’язані з піратством

процедури, що підлягають застосуванню при виконанні плану охорони судна і повідомленні про випадки, пов’язані з охороною

рівні охорони на морі і відповідні заходи з охорони і процедур на судні та в портовому засобі, де стоїть судно

вимоги і процедури для повідомлення посадової особи компанії, відповідальної за охорону, про будь-які невідповідності, виявлені під час внутрішніх аудиторських перевірок, періодичних оглядів і перевірок керівництвом

методи і процедури, які використовуються для внесення поправок до плану охорони судна

плани дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з охороною, і процедур реагування на погрози охороні або порушення режиму охорони, зокрема положення щодо збереження найважливіших операцій із взаємодії судно-порт, у тому числі елементи, пов’язані з піратством

на достатньому рівні терміни, пов’язані з охороною на морі, та їх визначення, у тому числі елементи, пов’язані з піратством

оцінка ризику та інструментів оцінки ризику

документація з оцінки охорони, зокрема Декларація з охорони

прийоми, що використовуються для подолання заходів з охорони, у тому числі ті, що використовуються піратами

знання, що дозволяє на недискримінаційній основі розпізнавати осіб, що можуть чинити загрозу охороні

знання, що дозволяє розпізнавати зброю, небезпечні речовини і устаткування та заподіяний ними збиток

способи управління неорганізованою масою людей

правила поводження із закритою інформацією про охорону і ведення радіопереговорів про неї

огляди з виконання і координації плану охорони судна

методика фізичних оглядів і неконтактних перевірок

вимоги щодо призначення і контролю за районами обмеженого доступу

заходи контролю за доступом на судно і до районів обмеженого доступу на судні

методика ефективного контролю за районами палуби і в безпосередній близькості від судна

аспекти охорони, пов’язані з обробкою вантажу і суднових запасів, пов’язані з іншим персоналом судна та відповідними посадовими особами портового засобу, відповідальними за охорону

методика контролю посадки, висадки, доступу на борт усіх осіб та їхнього майна

різні типи устаткування і систем охорони та їх обмежень, у тому числі ті, що могли б використовуватися у випадку нападу піратів

процедури, інструкції та керівництва з використання суднових систем сповіщення

методики перевірок, калібрування та обслуговування систем і устаткування охорони, особливо під час рейсу

вимоги до підготовки, навчальних тривог і вправ за відповідними конвенціями, кодексами та циркулярами IMO, з урахуванням тих, що стосуються боротьби з піратством

методики підвищення поінформованості та пильності у питаннях охорони на суднах

знання методів оцінки ефективності навчальних тривог та занять;
достатнє знання англійської мови, що дозволяє офіцеру з охорони судна правильно розуміти та складати повідомлення, що стосуються охорони судна або портового засобу

До складу Обладнання входять різні види технічних засобів (або їх муляжі, або їх зображення на плакаті з описом), які використовуються з метою охорони як на судні, так і на березі, зокрема:

автоматична ідентифікаційна система (АІС)

суднова охоронна станція подачі сигналу

різні закриття та задраювання

портативні радіостанції

обладнання Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ)

система телеспостереження

апаратура для виявлення вторгнень

металодетектор

детектор вибухових речовин

устаткування для огляду багажу шляхом сканування

пристрій для подання загальносуднової тривоги

дальньодистанційна акустична гармата

колючий дріт

електрична огорожа

водяні та пінні стволи

Для підготовки членів екіпажу суден використовується устаткування, яке зазвичай використовується на морських суднах, або наближене до нього

Усе майно, за винятком муляжів, є справним та придатним до використання

НТЗ має необхідне для підготовки кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони судна» або «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)», розроблених відповідно до Модельних курсів ІМО 3.19, 3.26 або 3.27

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельними курсами ІМО 3.19, 3.26 або 3.27

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Група слухачів не перевищує 25 осіб

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди), які відображають:

схему судна з нанесенням небезпечних у плані охорони районів та секторів

заходи щодо спостереження за особами на борту та біля судна

порядок фізичного огляду осіб

структуру суднового плану охорони

суднове обладнання з охорони

індивідуальні засоби захисту або муляжі (балістичний шолом, бронежилет, розвантажувальний пояс, протигаз, електричний шокер, штурмова граната, газовий балончик, газовий пістолет тощо)

схеми потенційно небезпечних районів навколо судна

карту найбільш небезпечних у плані піратства районів

схему морського регіону біля узбережжя Сомалі

схему проведення суден караванами

схему взаємодії з військовими кораблями охорони

порядок подання сигналу лиха у разі захоплення піратами або атаки судна

схему місць-сховищ на судні для екіпажу у разі захоплення судена піратами

сигнали небезпеки, які подаються під час захоплення або атаки судна піратами або терористами

схему встановлення захисту з колючого дроту на судні

схему встановлення захисту з електричної огорожі на судні

схему різних видів детекторів

схему дальньодистанційної акустичної гармати

схему лазерної установки

У класі в наявності набір DVD або відеофільмів, рекомендованих ІМО для підготовки з охорони судна, зокрема:
International Business Solution «The Security Code»;
International Business Solution «Seaboard Security Training»
(або аналогічних)

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-VI/5, А-VI/6-1 та А-VI/6-2 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

При цьому перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Під час відпрацювання навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

На підготовку за напрямом «Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна)» приймаються особи командного складу або студенти старших курсів вищих морських навчальних закладів, які мають стаж роботи на морських суднах не менше одного року

Відомості про інструкторів:

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Робоче місце інструктора забезпечує:

ефективний зв'язок з усіма робочими місцями слухачів

запровадження загального робочого завдання для всієї групи або індивідуально для окремих слухачів

здійснення контролю, спостереження та реєстрації завдання, його ефективного опрацювання та обговорення зі слухачами

спостереження за діями слухачів на різних етапах виконання навчального завдання

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення слухачів з місця підготовки

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу або диплом про відповідну спеціальну освіту

Інструктори мають документально підтверджений досвід роботи на морських суднах на посаді особи командного складу морських суден чи досвід роботи як викладача відповідної спеціальності морського або спеціального навчального закладу відповідної спеціальності не менше одного року

Інструктори мають документ про проходження спеціальної підготовки за напрямом «Офіцер з охорони судна», виданий після проходження підготовки відповідно до вимог Правила VI/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог у схваленому НТЗ

Інструктори мають документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ за напрямом «Офіцер з охорони судна» не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з питань охорони судна), та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Кількість інструкторів, що проводять підготовку з питань охорони, є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 25 слухачів

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) (ISPS Code) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Модельний курс ІМО 3.19 «Офіцер з охорони судна», видання 2012 року (Ship Security Officer) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.26 «Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна», видання 2012 року (Security Training for Seafarers with Designated Security Duties) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.27 «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», видання 2012 року (Security Awareness Training for All Seafarers) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.922 (22) від 29 листопада 2001 року «Кодекс практики розслідування актів піратства та озброєних пограбувань суден» (ІМО А.922 (22) Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.917 (22) від 29 листопада 2001 року «Керівництво із застосування суднових автоматичних ідентифікаційних систем» (ІМО А.917 (22) Guidelines for the Onboard Operational Use of Shipborne Automatic Identification Systems (AIS) - 2 примірники

Кодекс поведінки стосовно придушення піратства та озброєного пограбування суден у західній частині Індійського океану і в Аденській затоці (Джибутійський кодекс поведінки, 2009 року) (Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Western Indian Ocean and the Gu1f of Aden (Djibouti Code of Conduct, 2009)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Посібник ІМО «Керівництво для суднових капітанів з охорони судна», 2002 року (The Ship Master’s Security Manual, 2002) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Посібник організації Американських водних операторів «Типовий план охорони судна» (The American Waterways Operators (2002, April). AWO Model Vessel Security Plan. Arlington, VA:AWO) - 1 примірник

Резолюція ІМО MSC.298 (87) від 21 травня 2010 року «Створення розподільного засобу для надання інформації LRIT силам охорони, діючим у водах Аденської затоки і західній частині Індійського океану для надання допомоги в їх роботі з припинення піратства та озброєного пограбування стосовно суден (розподільний засіб)» (Resolution MSC. 298(87) of 21 May 2010 «Establishment of a distribution facility for the provision of LRIT information to security forces operating in waters of the Gulf of Aden and the western Indian Ocean to aid their work in the repression of piracy and armed robbery against ships (the distribution facility)») - 1 примірник

Посібник Міжнародної палати судноплавства «Типовий план охорони судна» (International Chamber of Shipping (2003) Model Ship Security Plan) - 2 примірники

Посібник Міжнародної палати судноплавства «Морська охорона: Керівництво для суднових операторів по імплементації Кодексу ОСПЗ» (International Chamber of Shipping (2003) Maritime Security: Guidance for Ships Operators on the IMO International Ship and Port Facility Security Code) - 2 примірники

Посібник ІМО IMEC(11)36 «Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів, 2011 року (Best Management Practices for Protection Against Somalia Based Piracy (Version 4 - August 2011)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Циркулярний лист ІМО № 3164 від 14 лютого 2011 року «Реагування на проблему піратства» (ІМО Circular Letter No. 3164 on 14 February 2011 «Responding to the Scourge of Piracy») - 2 примірники

Циркулярний лист ІМО MSC.1/Circ.1339 від 14 вересня 2011 року «Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів» (MSC.1/Circ.1339 of 14 September 2011 «Best Management Practice for Protection Against Somalia Based Piracy» (ВМР4)) - 2 примірники

Резолюція ІМО MSC.324(89) від 20 травня 2011 року «Виконання рекомендацій Керівництва з найкращих методів управління» (Resolution MSC.324(89) of 20 Мау 2011 «Implementation of Best Management Practice Guidance») - 2 примірники

Посібник ІМО «Найкращі методи управління щодо стримування піратства на відстані від узбережжя Сомалі та в районі Аравійського моря» (Best Management Practice to Deter Piracy off the Coast the Somalia in the Arabian Sea Area) - 2 примірники

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1405/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Переглянуте тимчасове керівництво для судновласників, операторів, капітанів суден з використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC.1/Circ.1405/Rev.1 of 16 September 2011 «Revised Interim Guidance to Ship-owners, Ship Operators, and Shipmasters on the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area») - 2 примірники

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Переглянуте тимчасове керівництво для держав прапора щодо використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 of 16 September 2011 «Revised Interim Recommendations for Flag States Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area») - 1 примірник

Циркуляр ІМО MSC.1/ Circ.1408/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Тимчасові рекомендації для держав порту і прибережних держав стосовно використання приватного наземного персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC. 1/Circ.1408/ Rev.1 of 16 September 2011 «Interim recommendations for port and coastal states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area») - 1 примірник

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» - 2 примірники

Закон України «Про основи національної безпеки України» - 2 примірники

Кодекс торговельного мореплавства України - 2 примірники

Порядок організації охорони морських та річкових портів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за № 654/23186, - 2 примірники

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден

__________
     (дата)

_________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Вимог до обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
з питань охорони суден
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди з питань охорони

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) (ISPS Code)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

4

Модельний курс ІМО 3.19 «Офіцер з охорони судна», видання 2012 року (Ship Security Officer)

2

5

Модельний курс ІМО 3.26 «Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна», видання 2012 року (Security Training for Seafarers with Designated Security Duties)

2

6

Модельний курс ІМО 3.27 «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», видання 2012 року (Security Awareness Training for all Seafarers)

2

7

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Sertification of Seafarers)

2

8

Резолюція ІМО А.922 (22) від 29 листопада 2001 року «Кодекс практики розслідування актів піратства та збройних пограбувань суден» (ІМО А.922 (22) Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships)

2

9

Резолюція ІМО А.917 (22) від 29 листопада 2001 року «Керівництво із застосування суднових автоматичних ідентифікаційних систем» (ІМО А.917 (22) Guidelines for the Onboard Operational Use of Shipborne Automatic Identification Systems (AIS))

2

10

Кодекс поведінки стосовно придушення піратства та озброєного пограбування суден у західній частині Індійського океану і в Аденській затоці (Джибутійський кодекс поведінки, 2009 року) (Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery Against Ships in the Western Indian Ocean and the Gu1f of Aden (Djibouti Code of Conduct, 2009))

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

11

Посібник ІМО «Керівництво для суднових капітанів з охорони судна», 2002 року (The Ship Master’s Security Manual, 2002)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

12

Посібник організації Американських водних операторів «Типовий план охорони судна» (The American Waterways Operators (2002, April). AWO Model Vessel Security Plan. Arlington, VA:AWO)

1

13

Резолюція ІМО MSC.298 (87) від 21 травня 2010 року «Створення розподільного засобу для надання інформації LRIT силам охорони, діючим у водах Аденської затоки і західній частині Індійського океану для надання допомоги в їх роботі з припинення піратства та озброєного пограбування стосовно суден (розподільний засіб)» (Resolution MSC. 298(87) of 21 May 2010 «Establishment of a distribution facility for the provision of LRIT information to security forces operating in waters of the Gulf of Aden and the western Indian Ocean to aid their work in the repression of piracy and armed robbery against ships (the distribution facility)»)

1

14

Посібник Міжнародної палати судноплавства «Типовий план охорони судна» (International Chamber of Shipping (2003) Model Ship Security Plan)

2

15

Посібник Міжнародної палати судноплавства «Морська охорона: Керівництво для суднових операторів по імплементації Кодексу ОСПЗ» (International Chamber of Shipping (2003) Maritime Security: Guidance for Ships Operators on the IMO International Ship and Port Facility Security Code)

2

16

Посібник ІМО IMEC(11)36 «Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів, 2011 року (Best Management Practices for Protection Against Somalia Based Piracy (Version 4 - August 2011))

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

17

Циркулярний лист ІМО № 3164 від 14 лютого 2011 року «Реагування на проблему піратства» (ІМО Circular Letter No. 3164 on 14 February 2011 «Responding to the Scourge of Piracy»)

2

18

Циркулярний лист ІМО MSC.1/Circ.1339 від 14 вересня 2011 року «Найкращі методи управління щодо захисту від сомалійських піратів» (MSC.1/Circ.1339 of 14 September 2011 «Best Management Practice for Protection Against Somalia Based Piracy» (ВМР4))

2

19

Резолюція ІМО MSC.324(89) від 20 травня 2011 року «Виконання рекомендацій Керівництва з найкращих методів управління» (Resolution MSC.324(89) of 20 Мау 2011 «Implementation of Best Management Practice Guidance»)

2

20

Посібник ІМО «Найкращі методи управління щодо стримування піратства на відстані від узбережжя Сомалі та в районі Аравійського моря» (Best Management Practice to Deter Piracy off the Coast the Somalia in the Arabian Sea Area)

2

21

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1405/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Переглянуте тимчасове керівництво для судновласників, операторів, капітанів суден з використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC.1/Circ.1405/Rev.1 of 16 September 2011 «Revised Interim Guidance to Ship-owners, Ship Operators, and Shipmasters on the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area»)

2

22

Циркуляр ІМО MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Переглянуте тимчасове керівництво для держав прапора щодо використання приватного найманого персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC.1/Circ.1406/ Rev.1 of 16 September 2011 «Revised Interim Recommendations for Flag States Regarding the Use of Privately Contracted Armed Security Personnel on Board Ships in the High Risk Area»)

1

23

Циркуляр ІМО MSC.1/ Circ.1408/ Rev.1 від 16 вересня 2011 року «Тимчасові рекомендації для держав порту і прибережних держав стосовно використання приватного наземного персоналу озброєної охорони на суднах у районі високого ризику» (MSC. 1/Circ.1408/ Rev.1 of 16 September 2011 «Interim recommendations for port and coastal states regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the high risk area»)

1

24

Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

2

25

Закон України «Про основи національної безпеки України»

2

26

Кодекс торговельного мореплавства України

2

27

Порядок організації охорони морських та річкових портів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за № 654/23186

2
вгору