Документ z1333-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1333/26110

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

І. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization) (далі - Модельний курс ІМО 1.01), 1.06 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-газовозах» (Specialized Training for Liquefied Gas Tankers) (далі - Модельний курс ІМО 1.06), 1.35 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LPG для перевезення зрідженого нафтового газу» (Liquefied Petroleum Gas Tanker (LPG) Cargo & Ballast Handling) (далі - Модельний курс ІМО 1.35) та 1.36 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LNG для перевезення зрідженого природного газу (Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo & Ballast Handling) (далі - Модельний курс ІМО 1.36).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу тренажерного та іншого обладнання з підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» відповідно до вимог Правила V/1-2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), розділів А-V/1-2, В-V/1 та В-V/1-2 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують це Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для:

підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою - для капітанів, старших помічників капітанів, старших механіків, других механіків, а також інших осіб, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також застережних заходів під час перевезення чи обробки вантажу на танкерах-газовозах;

початкової підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах - для всіх членів екіпажу, які можуть бути задіяні у проведенні вантажних операцій на танкерах-газовозах.

2.2. Підготовка здійснюється з метою:

відпрацювання персоналом танкерів-газовозів практичних навичок, необхідних для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах;

досягнення персоналом стандартів компетентності в частині проведення та управління вантажними та баластними операціями на танкерах-газовозах, визначених у колонках 1, 2 таблиць А-V/1-2-1 та А-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ;

практичної демонстрації досягнення мінімального стандарту компетентності відповідно до колонки 4 таблиць А-V/1-2-1 та А-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ.

2.3. Підготовка повинна здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

пунктах 3, 4 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ щодо обов’язкових мінімальних вимог для підготовки капітанів, старших помічників капітана, старших механіків, других механіків, а також інших осіб, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції та вантаж, а також застережних заходів під час перевезення чи обробки вантажу на танкерах-газовозах;

пункті 2 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ щодо обов’язкових мінімальних вимог для підготовки всіх членів екіпажу, які можуть бути задіяні у проведенні вантажних операцій на танкерах-газовозах;

Модельних курсах ІМО 1.01, 1.06, 1.35 та 1.36;

Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» та інших актів законодавства з перевезення небезпечних вантажів на суднах.

2.4. Основними цілями і завданнями Обладнання є:

вивчення конструкції танкерів-газовозів, зокрема вантажних танків, вантажної та баластної систем;

навчання використанню всього комплексу вантажної системи танкерів-газовозів;

навчання використанню баластної системи;

навчання використанню систем інертного газу та газовідведення;

навчання керуванню та контролю параметрів комплексу, який забезпечує безпечне проведення вантажних та баластних операцій;

навчання правилам техніки безпеки, протипожежної та противибухової безпеки під час проведення вантажних та баластних операцій;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів після проведення теоретичної та практичної підготовки в НТЗ.

2.5. Для отримання свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах-газовозах відповідно до пункту 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ кандидату необхідно, крім проходження підготовки в схваленому НТЗ, мати:

щонайменше три місяці схваленого стажу роботи на танкерах-газовозах або

щонайменше один місяць схваленої підготовки на борту танкерів-газовозів на позаштатній посаді, включаючи не менше трьох операцій із завантаження та трьох операцій з вивантаження, документально засвідчених у схваленій Книзі реєстрації підготовки.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного Обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Тренажерне обладнання повинно моделювати та імітувати процеси відповідно до вимог Модельних курсів ІМО 1.01 або 1.06 з урахуванням Модельних курсів 1.35 та 1.36 і дозволяти відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварійні, небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки, а також ситуації, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища вантажем та іншими небезпечними речовинами.

3.4. Підготовка за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» здійснюється з використанням симулятора. Для підготовки за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» використання симулятора не вимагається.

3.5. НТЗ повинен мати документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством.

3.6. Обладнання має дозволяти відпрацьовувати:

конкретні цілі та завдання підготовки з обробки вантажів наливом на танкерах-газовозах;

відтворення реальних експлуатаційних можливостей відповідного суднового обладнання;

процедури надання першої допомоги членам екіпажу стосовно вантажу;

пов’язані із судном або вантажем небезпеки, включаючи правила щодо паління, збіднене киснем середовище, «вуглеводне сп’яніння» і токсичність;

порядок вогневих робіт та входу до зачинених приміщень;

використання засобів індивідуального захисту;

врахування небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках;

важливість підтримки рівнів тиску у прийнятих танках;

небезпеки та заходи застереження, пов’язані з обробкою та збереженням вантажу при кріогенних температурах;

використання спеціалізованого обладнання та технологій для перевезення зріджених газів: повітряні шлюзи для підтримки безпечних зон від проникнення газу, системи повторного зрідження газів вантажу та відповідне обладнання, внутрішні бар’єри вантажних танків, простір для ізоляції тощо;

використання інгібіторів та каталізаторів;

операції з продування та охолодження вантажних трубопроводів;

використання обладнання для повторного зрідження газів.

3.7. Тренажерне обладнання повинно бути здатним моделювати суднове обладнання з обробки вантажу та управління операціями, як це вимагається експлуатаційними вимогами, прийнятими ІМО, для:

імітації реального експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу імітованої вантажної системи;

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі;

імітації пов’язаних із завантаженням та проведенням баластних операцій розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів та остійності у пошкодженому стані.

3.8. Обладнання повинно надавати можливість:

вивчення устрою танкера-газовоза, складу його технічних засобів і систем;

ведення розрахунку і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій;

ведення розрахунку стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна;

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій;

проведення вантажних операцій;

проведення баластних операцій;

імітації зачищення танків;

імітації вентиляції і дегазації танків та трубопроводів;

імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems);

відпрацювання дій аварійного характеру;

імітації дій в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій;

імітації дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі.

3.9. Тренажерне обладнання повинно давати можливість виконувати моделювання окремих технологічних завдань у повному обсязі та передбачати можливість фіксування результатів виконання технологічних процесів слухачами з метою оцінки результату.

3.10. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.11. Під час використання тренажерного та іншого обладнання повинні виконуватися встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.12. З метою належного використання тренажерного обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на тренажерному та іншому обладнанні.

3.13. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.14. Тривалість підготовки повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою», наведеними в додатках 1, 2 до цих Вимог, розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01 та 1.06. У разі повторного проходження моряком підготовки її тривалість може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.15. На підставі типових планів підготовки, Модельних курсів ІМО 1.01 або 1.06 і вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, має міститися посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України та відповідний Модельний курс ІМО.

3.16. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.17. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.18. Група з теоретичної підготовки слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач забезпечений окремим місцем, що надає можливість для теоретичної та практичної підготовки.

3.19. Група з практичної підготовки слухачів за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» не повинна перевищувати 13 осіб на одного інструктора за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем на тренажері.

3.20. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.21. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.22. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.23. Для теоретичної підготовки повинен використовуватися клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності як мінімум:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний прилад;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість працювати з документами та здійснювати конспектування;

необхідна для підготовки кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії).

3.24. У навчальному класі повинен бути розміщений мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів):

устрій танкера-газовоза;

баластна та вантажна системи танкерів-газовозів;

протипожежне обладнання танкерів-газовозів;

небезпечні зони на судні під час вантажних операцій;

заходи особистої безпеки під час вантажних операцій та перевезення зрідженого газу.

3.25. Приміщення навчального класу повинно відповідати встановленим санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа навчального класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.26. У навчальному класі має бути набір DVD, або відеофільмів, або комп’ютерних навчальних програм, рекомендованих ІМО (або аналогічних) для підготовки за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» та «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою».

3.27. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.28. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-V/1-2-1 та А-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ.

3.29. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.30. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про проходження підготовки повинна бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.31. Відповідність тренажерного та іншого обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Інструктор повинен мати робоче місце, яке надає йому можливість:

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів;

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів;

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами;

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання;

зупинки виконання вправи на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без зашкодження процесу завдання.

4.2. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Кожен слухач має бути забезпечений окремим місцем, що надає можливість для теоретичної і практичної підготовки.

5.2. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.3. На підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах».

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори НТЗ, що здійснюють підготовку персоналу танкерів-газовозів, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю;

диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду;

документально підтверджений стаж роботи на танкері-газовозі на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років;

свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ;

практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки персоналу танкерів-газовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою», залежить від кількості слухачів і посадочних місць та повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 4 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
для проведення вантажних операцій
на танкерах-газовозах
(пункт 3.14)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» (Basic Training for Liquified Gas Tanker Cargo Operations) відповідно до вимог Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ (пункти 1, 2), розділів А-V/1-2 (пункт 1) та В-V/1-2 Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

23,0

-

1,0

24,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.01

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
(Конвенція ПДНВ: Правило V/1-2 (пункти 1, 2) і Кодексу ПДНВ: розділи А-V/1-2 (пункт 1) та В-V/1-2 (пункти 24-25))
1.1. Опис курсу
1.2. Розвиток танкерів-газовозів
1.3. Типи вантажів, які перевозять танкери-газовози
1.4. Термінологія, пов’язана з танкерами-газовозами
1.5. Правила та законодавство, пов’язані з перевезенням вантажів на танкерах-газовозах
Усього за темою

1,0

-

1,0

2. Характеристики вантажів, що перевозять танкери-газовози
2.1. Основні фізичні принципи газових вантажів
2.2. Основи хімії газових вантажів
2.3. Фізичні властивості газових вантажів, які перевозяться навалом
Усього за темою

2,0

-

2,0

3. Токсичність та інші небезпеки
3.1. Загальні знання щодо токсичності та її ефектів
3.2. Небезпеки пожежі
3.3. Небезпеки для здоров’я
3.4. Небезпеки для навколишнього середовища
3.5. Небезпеки реакцій
Усього за темою

2,0

-

2,0

4. Контроль за небезпеками
4.1. Лист з даними щодо безпеки вантажу
4.2. Методи контролю небезпеки на танкерах-газовозах
Усього за темою

1,5

-

1,5

5. Обладнання для безпеки та захисту персоналу
5.1. Вимірювальні інструменти для забезпечення безпеки
5.2. Спеціальне протипожежне обладнання
5.3. Дихальні апарати, евакуація з танків, рятування людей та вилучення обладнання з танків
5.4. Захисний одяг та обладнання
5.5. Засоби реанімації
5.6. Запобіжні заходи та дії для безпеки
Усього за темою

3,0

-

3,0

6. Запобігання забрудненню навколишнього середовища
6.1. Причини забруднення морського середовища (повітря та води) з танкерів-газовозів
6.2. Запобігання забрудненню морського середовища
6.3. Заходи, які необхідно вживати у разі витоку газу
6.4. Судновий план дій під час аварійних подій
6.5. Зв’язок між судном та берегом
Усього за темою

2,5

-

2,5

7. Дії під час аварійних ситуацій
7.1. Аварійні заходи
7.2. Організаційна структура
7.3. Сигнали тривог
7.4. Процедури дій в аварійних ситуаціях
7.5. Надання першої медичної допомоги
Усього за темою

3,0

-

3,0

8. Вантажне обладнання
8.1. Обладнання для обробки вантажу, яке зазвичай використовується на борту танкерів-газовозів
Усього за темою

5,0

-

5,0

9. Вантажні операції
9.1. Загальне ознайомлення з правилами проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах та заходами безпеки
Усього за темою

3,0

-

3,0

Усього за напрямом підготовки

23,0

-

23,0

Вихідний контроль1,0

Усього24,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
для проведення вантажних операцій
на танкерах-газовозах
(пункт 3.14)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» (Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations) відповідно до вимог Правила V/1-2 (пункти 3, 4) Конвенції ПДНВ, розділу А-V/1-2 (пункт 2) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.06 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-газовозах» (Specialized Training for Liquefied Gas Tankers)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

29,0

25,5

1,0

55,5

Типовий план підготовки
за напрямом
«Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.06

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Вступна частина
(Конвенція ПДНВ: Правило V/1-2 (пункти 3, 4), Кодекс ПДНВ: розділ А-V/1-2 (пункт 2))
1.1. Загальна інформація про курс підготовки
1.2. Виробництво зрідженого газу
1.3. Транспортування морем зріджених газів
Усього за темою

2,0

-

2,0

2. Основні хімічні та фізичні властивості
2.1. Властивості та характеристики зріджених газів та їх парів
2.2. Основи теорії термодинаміки
2.3. Властивості окремих рідин
2.4. Природа і властивості розчинів
Усього за темою

5,5

-

5,5

3. Небезпеки
3.1. Небезпеки для здоров’я
3.2. Перша медична допомога
3.3. Можливість реакцій
3.4. Небезпека виникнення пожежі та вибухів
3.5. Ремонти та гарячі роботи
Усього за темою

4,0

-

4,0

4. Правила та норми законодавства
4.1. Міжнародні та національні кодекси та правила
4.2. Кодекси, що стосуються перевезення газів
4.3. Сертифікація та інспекції
Усього за темою

1,5

-

1,5

5. Устрій судна та розташування танків
5.1. Вимоги до конструкції та обладнання
5.2. Суднові системи та устрої
5.3. Розташування танків
5.4. Типи суден та конструктивні можливості для рятування людей
Усього за темою

2,0

2,0

4,0

6. Системи обробки вантажів
6.1. Танки, трубопроводи та клапани
6.2. Системи вентиляції вантажних танків
6.3. Насоси та системи вивантаження
6.4. Теплообмінники
6.5. Система повторного зрідження газу та управління тиском у танках
6.6. Система інертного газу
6.7. Вимірювальні та допоміжні системи
Усього за темою

4,5

9,5

14,0

7. Безпека
7.1. Оцінка стану атмосфери танків
7.2. Запобігання пожежам та протипожежне обладнання
7.3. Запобігання забрудненню навколишнього середовища
7.4. Захисне обладнання та обладнання для безпеки
Усього за темою

4,5

4,5

9,0

8. Вантажні операції
8.1. Загальна інформація щодо поводження з вантажем
8.2. Порядок підготовки до завантаження на борт судна та порядок завантаження
8.3. Вимірювання та розрахунок кількості вантажу
8.4. Контроль за станом вантажу на переході та в порту
8.5. Порядок підготовки до вивантаження вантажів з борту судна та порядок вивантаження
8.6. Прийом та злив баласту
8.7. Порядок підготовки до зміни вантажу та очищення танків
Усього за темою

2,0

8,5

10,5

9. Взаємодія судна з береговими службами
Усього за темою

1,0

-

1,0

10. Дії під час аварійних ситуацій
10.1. Організаційна структура та планування
10.2. Сигнали тривог
10.3. Дії в аварійних ситуаціях
Усього за темою

2,0

1,0

3,0

Усього за напрямом підготовки

29,0

25,5

54,5

Вихідний контроль1,0

Усього55,5
Додаток 3
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
для проведення вантажних операцій
на танкерах-газовозах
(пункт 3.31)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

В _______________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою»

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

Відомості про Обладнання

тренажерне та інше обладнання є власністю НТЗ

підготовка за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» здійснюється з використанням тренажера

документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Тренажерне обладнання дозволяє відпрацьовувати:

конкретні цілі та завдання підготовки з обробки вантажів наливом на танкерах-газовозах

відтворення реальних експлуатаційних можливостей відповідного суднового обладнання

процедури надання першої допомоги членам екіпажу стосовно вантажу

пов’язані із судном або вантажем небезпеки, включаючи правила щодо паління, збіднену киснем середу, «вуглеводне сп’яніння» і токсичність

порядок вогневих робіт та входу до зачинених приміщень

використання засобів індивідуального захисту

врахування небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках

важливість підтримки рівнів тиску у прийнятих танках

небезпеки та заходи застереження, пов’язані з обробкою та збереженням вантажу при кріогенних температурах

використання спеціалізованого обладнання та технологій для перевезення зріджених газів: повітряні шлюзи для підтримки безпечних зон від проникнення газу, системи повторного зрідження газів вантажу та відповідне обладнання, внутрішні бар’єри вантажних танків, простір для ізоляції тощо

використання інгібіторів та каталізаторів

операції з продування та охолодження вантажних трубопроводів

використання обладнання для повторного зрідження газів

Тренажерне обладнання здатне моделювати суднове обладнання з обробки вантажу та управління операціями, як це вимагається експлуатаційними вимогами, прийнятими ІМО, для:

імітації реального експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу імітованої вантажної системи

моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі

імітації пов’язаних із завантаженням та проведенням баластних операцій розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів та остійності у пошкодженому стані

Обладнання надає можливість:

вивчення устрою танкера-газовоза, складу його технічних засобів і систем

ведення розрахунку і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій

ведення розрахунку стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна

проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій

проведення вантажних операцій

проведення баластних операцій

імітації зачищення танків

імітації вентиляції і дегазації танків та трубопроводів

імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems)

відпрацювання дій аварійного характеру

імітації дій в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних та баластних операцій

імітації дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - у наявності схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах» або «Підготовка для проведення вантажних операцій або танкерах-газовозах за розширеною програмою», розробленими відповідно до Модельних курсів ІМО 1.01 та 1.06

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельними курсами ІМО 1.01 та 1.06

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Група для теоретичної підготовки слухачів не перевищує 25 осіб

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Група з практичної підготовки слухачів за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» не перевищує 13 осіб на одного інструктора

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем на тренажері

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники у наявності

У навчальному класі розміщені зразки різних типів пристроїв сповіщення про пожежу (пожежних сповіщувачів) та/або демонстраційні плакати, що роз’яснюють принцип їх дії

У класі розміщені демонстраційні плакати (стенди), які відображають:

устрій танкера-газовоза

баластну та вантажну системи танкерів-газовозів

протипожежне обладнання танкерів-газовозів

небезпечні зони на судні під час вантажних операцій

заходи особистої безпеки під час вантажних операцій та перевезення зрідженого газу

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-V/1-2-1 та А-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки

На підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою» приймаються особи, які пройшли підготовку за напрямом «Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах»

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктор має робоче місце, яке надає йому можливість:

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів

запровадження робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів

здійснення контролю, спостерігання за виконанням завдання і його ефективного розбору зі слухачами

спостереження за діями слухача на різних етапах виконання навчального завдання

зупинки виконання вправи на будь-якому етапі або внесення коректив у разі помилки слухача без пошкодження процесу завдання

Інструктор має можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською або судномеханічною спеціальністю

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання, або штурмана далекого плавання, або механіка першого розряду, або механіка другого розряду

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи на танкері-газовозі на посадах капітана та/або старшого помічника капітана чи старшого механіка та/або другого механіка не менше трьох років

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою відповідно до вимог Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, видане схваленим НТЗ

Інструктори мають практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки персоналу танкерів-газовозів не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Кількість інструкторів, що проводять практичну підготовку за напрямом «Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою», є не меншою, ніж 1 інструктор на групу до 13 слухачів за умови, що кожен слухач забезпечений окремим робочим місцем на тренажері

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція про запобіганню забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року - 1 примірник

Модельний курс ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.06 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-газовозах» (Specialized Training for Liquefied Gas Tankers) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.35 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LPG для перевезення зрідженого нафтового газу» (Liquefied Petroleum Gas Tanker (LPG) Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.36 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LNG для перевезення зрідженого природного газу» (Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo & Ballast Handling) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers) - 2 примірники

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code)) - 2 примірники

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code) - 2 примірники

Настінний плакат: позначення, маркування та символи для небезпечних вантажів, розроблений ІМО (Wall chart: IMO Dangerous Goods Labels, Marks and Signs) - один на кожен кабінет

Кодекс для існуючих суден, що перевозять зріджений газ навалом (Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, as amended (IMO-788) and its Supplement 1980 (IMO-791)) - 2 примірники

Міжнародний кодекс побудови і обладнання суден, що перевозять зріджені гази наливом, 1992 року (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), as amended) - 2 примірники

Циркулярний лист MSС/Сіrс. 672 від 22 грудня 1994 року «Заходи по запобіганню вибухів у насосних відділеннях танкерів» - 1 примірник

Принципи поводження зі зрідженими газами на суднах та терміналах (Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminal. McGuire and White, 2 nd ed., SIGTTO) - 2 примірники

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» - 2 примірники

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

___________
        (дата)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 4
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань осіб
командного складу та суднової команди
для проведення вантажних операцій
на танкерах-газовозах
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

Таблиця 1

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден 1973/1978 рр., з поправками

2

4

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод і осадів та управління ними, 2004 року

1

5

Модельний курс ІМО 1.01 «Ознайомлення з танкером» (Tanker Familiarization)

2

6

Модельний курс ІМО 1.06 «Спеціалізована підготовка для роботи на танкерах-газовозах» (Specialized Training for Liquefied Gas Tankers)

2

7

Модельний курс ІМО 1.35 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LPG для перевезення зрідженого нафтового газу» (Liquefied Petroleum Gas Tanker (LPG) Cargo & Ballast Handling)

2

8

Модельний курс ІМО 1.36 «Обробка вантажу і баласту на газовозі LNG для перевезення зрідженого природного газу» (Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo & Ballast Handling)

2

9

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

10

Керівництво з надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, пов’язаних з небезпечними вантажами, з поправками (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)), as amended)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

11

Міжнародний кодекс з управління безпекою (International Safety Management Code (ISM Code))

2

12

Міжнародний кодекс з перевезення небезпечних вантажів морем (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code)

2

13

Кодекс для існуючих суден, що перевозять зріджений газ навалом (Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, as amended (IMO-788) and its Supplement 1980 (IMO-791))

2

14

Міжнародний кодекс побудови і обладнання суден, що перевозять зріджені гази наливом, 1992 року (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), as amended)

2

15

Циркулярний лист MSС/Сіrс. 672 від 22 грудня 1994 року «Заходи по запобіганню вибухам у насосних відділеннях танкерів»

1

16

Принципи поводження зі зрідженими газами на суднах та терміналах (Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminal. McGuire and White, 2nd ed., SIGTTO)

2

17

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

2
вгору