Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів від 27.02.2002 N 88
Мінприроди України; Наказ від 16.11.2007577
Документ z1333-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.11.2007 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1333/14600

Про внесення змін до наказу
Мінекоресурсів від 27.02.2002 N 88

Відповідно до Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524
( 1524-2006-п ), Положення про Державну екологічну інспекцію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001
N 1520 ( 1520-2001-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16.06.2004 N 770 ( 770-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Пункт 3 наказу Мінекоресурсів від 27.02.2002 N 88
( z0276-02 ) "Про затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля", зареєстрованого в Мін'юсті
20.03.2002 за N 276/6564, викласти в такій редакції: "3. Державній екологічній інспекції, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, Державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та
координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля
відповідно до вимог цього Положення".
2. Затвердити Зміни до Положення про громадських інспекторів
з охорони довкілля ( z0276-02 ), що додаються.
3. Державній екологічній інспекції (Псарьов Г.Ю.) забезпечити
подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в
установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища Ворону Д.М.
Міністр В.Джарти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
16.11.2007 N 577
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за N 1333/14600

ЗМІНИ
до Положення про громадських інспекторів
з охорони довкілля
( z0276-02 )
1. Унести до Положення про громадських інспекторів з охорони
довкілля ( z0276-02 ) такі зміни:
1.1. У тексті та додатку слова "Мінприроди України" та слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
1.2. У пункті 2.1 слова "управління екології та природних
ресурсів" замінити словами "екологічні інспекції".
1.3. Пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій після проходження
співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу
Мінприроди та виявлення претендентом знань з основ
природоохоронного законодавства. Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на
виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком
1".
1.4. В абзаці четвертому розділу 5 слова та цифри "статтями
65-1, 77, 77-1, 78, 82, 85, 85-1, 88-1, 89 (щодо диких тварин),
90, 91, 92-2, 153 Кодексу" замінити словом "Кодексом".
1.5. Абзац перший пункту 7.1 розділу 7 після слів "має право"
доповнити словами "за клопотанням відповідного структурного
підрозділу органу Мінприроди".
2. Доповнити Положення ( z0276-02 ) новим додатком 1 такого
змісту:
"Додаток 1
до пункту 3.3 Положення
про громадських інспекторів
з охорони довкілля

К А Р Т К А
погодження на виконання обов'язків
громадського інспектора
з охорони довкілля
Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________
Місце роботи та посада, яку
займає на даний час (з якого року)________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Висновки за результатами співбесіди
Керівник структурного підрозділу органу Мінприроди, який
здійснює державний контроль за охороною довкілля (відповідного
напряму) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Заступник керівника органу Мінприроди_____________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Перший заступник керівника органу Мінприроди______________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________ __________________________________________________________________
РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________ __________________________________________________________________
Керівник органу Мінприроди ______________ _____________________________________________"
(дата) (П.І.Б., підпис)

У зв'язку з цим додаток до пункту 3.4 Положення ( z0276-02 )
вважати додатком 2.
3. На першій сторінці обкладинки додатку 2 до пункту 3.4
Положення ( z0276-02 ) слова "Міністерство екології та природних
ресурсів України" замінити словами "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища", а на першій сторінці вкладки
слова та цифри "статтями 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 85, 85-1, 88-1,
89 (щодо диких тварин), 90, 91, 92-2, 153 Кодексу" замінити словом
"Кодексом".
Начальник Державної
екологічної інспекції Г.Псарьоввгору