Документ z1331-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2018. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2018  № 1420


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2018 р.
за № 1331/32783

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2000 року № 1991/275

Відповідно до законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», «Про приватизацію державного і комунального майна», Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2000 року № 1991/275 «Про віднесення до безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах операцій зарахування цінних паперів на рахунки у цінних паперах фізичним та юридичним особам, які купують цінні папери в процесі приватизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2000 року за № 689/4910.

2. Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду

В. Трубароввгору