Документ z1330-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2015. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1330/26107

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією

І. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельних курсів Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.22 «Судновий тренажер та робота в колективі на містку» (Ship Simulator and Bridge Teamwork) (далі - Модельний курс ІМО 1.22), 1.32 «Експлуатація інтегрованих систем навігаційного містка, включаючи інтегровані навігаційні системи» (Operational Use of Integrated Bridge Systems including Integrated Navigation Systems) (далі - Модельний курс ІМО 1.32), 1.08 «Судноводіння з використанням радіолокатора, ЗАРП, робота на містку, пошук і рятування» (Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue. Radar Navigation at Management level), 7.01 «Капітан та старший помічник капітана» (Master and Chief Matе) (далі - Модельний курс ІМО 7.01) та 7.03 «Вахтовий помічник капітана» (Officer in Charge of a Navigational Watch), з урахуванням положень глави V Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, стосовно експлуатаційних вимог до навігаційних систем та обладнання та Резолюції ІМО A.601 (15) «Відображення на суднах інформації про їх маневрені характеристики» (Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу тренажерного та іншого обладнання з підготовки судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку» (Bridge Resourse Management), «Управління судном» (Ship Handling and Maneouvring), «Робота в колективі на містку» (Bridge Teamwork) або «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» (Training for Masters and Chief Mates of Large Ships and Ships with Unusual Maneouvring Characteristics) відповідно до вимог Правил І/12, IІ/1, IІ/2 та VIII/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), розділів А-I/12, А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-VIII/2, B-I/12, В-VIII/2 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки судноводіїв з метою:

вивчення, відновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу радіо- і електронавігаційного обладнання ходового навігаційного містка, інформаційних навігаційних систем та органів керування судна, яке моделюється, для забезпечення безпечного плавання судна в будь-яких умовах;

відпрацювання роботи в колективі на містку;

підготовки до несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і умовах обмеженого району плавання як у денних, так і в нічних умовах, а також у складних погодних умовах та при обмеженій видимості;

підготовки з маневрування та управління судном у будь-яких умовах під час плавання в районах з системами розподілу руху та районах, плавання в яких контролюється службами управління рухом суден, а також поблизу таких районів;

відпрацювання несення ходової вахти в складних навігаційних і аварійних ситуаціях, а також придбання навичок щодо взаємодії із рятувально-координаційними центрами і береговими службами, задіяними в аварійних ситуаціях;

відпрацювання несення ходової вахти під час лоцманської проводки, швартових операцій з буксирами чи без буксирів за різних умов вітру, течії та припливу і при постановці судна на якір та зніманні з якоря у будь-яких умовах;

підготовки судноводіїв рівня управління з управління великими суднами і суднами з незвичайними маневреними характеристиками;

оцінки компетентності, а також демонстрації за допомогою Обладнання наявності професійних навичок, визначених у колонці 4 таблиць A-II/1 та A-II/2 Кодексу ПДНВ.

2.2. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

розділі А-I/12, частинах 3, 4 та 4-1 розділу A-VIII/2, пунктах 68, 69 розділу B-I/12, частині 4-1 розділу В-VIII/2, колонках 1, 2 таблиць A-II/1 та A-II/2 Кодексу ПДНВ;

Модельних курсах ІМО 1.08, 1.22 або 1.32, з урахуванням вимог Модельних курсів ІМО 7.01, 7.03;

відповідних національних вимогах.

2.3. Основними завданнями Обладнання є:

використання для забезпечення безпечного плавання в будь-яких умовах усього комплексу радіо- і електронавігаційного обладнання ходового містка, інформаційних систем та органів керування змодельованого судна;

робота на навігаційному містку в колективі;

організація несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і стиснених районах плавання як у денних, так і в нічних умовах, а також у складних погодних умовах при обмеженій видимості;

несення ходової вахти під час лоцманської проводки, швартових операцій і при постановці судна на якір та зніманні з якоря;

управління великими суднами і суднами з незвичайними маневреними характеристиками;

перевірка рівня знань і вмінь слухачів після проведення теоретичної та практичної підготовки в НТЗ.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. Для відпрацювання практичних вправ повинно використовуватись устаткування, наближене до того, що використовується на сучасних суднах, яке відповідає вимогам розділу А-I/12, пунктів 68, 69 розділу B-I/12 та яке дозволяє відпрацьовувати завдання, викладені у частинах 3, 4 та 4-1 розділу A-VIII/2 та частині 4-1 розділу В-VIII/2.

3.4. Тренажерне обладнання повинно моделювати візуальну навігаційну надводну обстановку з імітацією роботи електронавігаційного, радіолокаційного устаткування, устаткування ГМЗЛБ, ЕКНІС і функціонування органів управління судном, що моделюється, а також імітувати звукові сигнали від оточуючих суден, їхні обриси та власні шуми двигуна і робочі шуми суднового обладнання.

3.5. Змодельована надводна навігаційна обстановка повинна бути прив'язана до електронної карти, радіолокаційного зображення і навігаційних приборів (прийомоіндикатор GPS, ЕКНІС, лаг, навігаційний ехолот), які моделюються на ходовому містку тренажерного обладнання.

3.6. Тренажерне обладнання повинно моделювати динамічні характеристики суден, відповідні маневреним властивостям реальних суден.

3.7. Тренажерне обладнання має передбачати режим реєстрації (запису) ходу задачі, вправ, що відпрацьовуються, і всіх дій, що виконувались слухачами на містку під час підготовки, для подальшого розбору вирішеної задачі в реальному чи прискореному масштабі часу з виведенням надводної навігаційної обстановки на пристрій відображення (екрани, монітори), а також документування параметрів виконуваної вправи на принтері або плотері або на електронних носіях інформації в абсолютній чи відносній системі координат.

3.8. Технічна документація на навігаційний тренажер з візуалізацією повинна бути в наявності в НТЗ.

3.9. НТЗ повинен мати документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством.

3.10. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.11. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні.

3.12. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений впровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.13. Тривалість підготовки на Обладнанні повинна бути не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку» або «Управління судном», наведених у додатках 1, 2 до цих Вимог.

У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.14. На підставі типових планів підготовки, Модельного курсу ІМО 1.22, вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.15. Робочі плани та програми підготовки за напрямами «Робота в колективі на містку» або «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» розробляються НТЗ з урахуванням типу та призначення судна, специфіки експлуатації та регіону плавання, наявності додаткового устаткування, можливостей Обладнання тощо, затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.16. Під час підготовки за напрямом «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» на тренажерному обладнанні має бути передбачено моделювання як мінімум одного судна водотоннажністю не менше 150 тис. тонн, а також як мінімум одного судна з незвичайними маневреними характеристиками.

3.17. У робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та відповідний Модельний курс ІМО, інші міжнародні інструменти.

3.18. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю.

3.19. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.20. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.21. Навчальна група слухачів не повинна перевищувати вісім осіб за умови не більше ніж чотири слухачі на «ходовому містку», зайняті виконанням практичних вправ, і чотири слухачі у теоретичному класі, зайняті вивченням теоретичної частини програми.

3.22. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.23. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.24. Обладнання, що використовується для підготовки, повинно бути діючим та безпечним для використання.

3.25. Для теоретичної підготовки плавскладу за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку», «Управління судном», «Робота в колективі на містку», «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» повинен використовуватися клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності:

одна дошка з письмовим приладдям;

один демонстраційний прилад;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для конспектування;

необхідна для навчального процесу кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії), які дозволяють досягти цілей навчання;

стіл для роботи з картами;

паперові навігаційні карти районів плавання;

таблиці припливів, лоції, списки огнів у паперовому або цифровому вигляді;

посібник з експлуатації обладнання та таблиці поправок навігаційного обладнання, що використовується на тренажері;

таблиця маневрених елементів для судна, модель якого використовується;

вахтовий журнал.

3.26. Приміщення навчального класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа навчального класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.27. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.28. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-II/1, A-II/2 та A-II/3 Кодексу ПДНВ.

3.29. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситись у журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.30. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.31. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного в додатку 3 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора повинно бути обладнане:

1) персональним комп'ютером, операційне і програмне забезпечення якого повинно моделювати надводну навігаційну обстановку та давати можливість керувати роботою електронавігаційного, радіолокаційного устаткування, апаратури ГМЗЛБ, ЕКНІС і функціонування органів управління моделюючим судном;

2) демонстраційним(и) монітором (моніторами), що відтворює(ють):

координати (географічні чи відносні) власного судна, що моделюється, і суден, що перебувають у змодельованому районі плавання;

курси і швидкості власного судна та суден, що перебувають у змодельованому районі плавання;

пеленги і дистанції від власного судна до суден-цілей;

дистанції найкоротшого зближення (Дкр) і час зближення на найкоротшу дистанцію (Ткр) власного керованого судна із суднами-цілями;

час, що пройшов з початку виконання задачі, номер задачі;

напрямок, швидкість вітру і течії;

надводну візуальну відносну обстановку, пов'язану з власним керованим судном;

швартові операції;

аварійні ситуації із судновим устаткуванням і механізмами;

траєкторії (сліди) руху всіх суден;

3) пристроєм документування (принтером, плотером тощо), що дозволяє за командою інструктора записувати:

координати власного керованого судна, суден, що перебувають у змодельованому районі плавання;

параметри руху власного судна та інших суден;

маршрути руху суден для подальшого аналізу дій судноводіїв при вирішенні задачі;

умови змодельованого середовища навколо судна;

постановку власного судна на якір;

швартування судна до причалу;

вихід з ладу суднового устаткування і суднових механізмів.

4.2. Робоче місце інструктора повинно забезпечувати виконання таких функцій:

1) впровадження початкових і поточних умов задачі:

наявність не менше п’яти типів змодельованих керованих суден за водотоннажністю;

координати і параметри руху власного судна і суден, що перебувають у змодельованому районі плавання;

не менше п’яти районів плавання власного судна (у відкритому морі, вузькостях та ділянках річок, які найбільш складні в навігаційному відношенні);

не менше трьох портів заходу змодельованого судна, що дозволяють здійснювати швартові операції;

припливи і відливи у змодельованому районі плавання;

мілководдя;

видимість у районі плавання (димка, туман, освітленість тощо);

зовнішні впливи на судна (вітер, течія, стан моря тощо);

координати, курс та швидкість інших суден;

навігаційні вогні власного судна й інших суден;

навігаційні системи;

супутникові навігаційні системи;

звукові сигнали власного судна і звукові сигнали суден поблизу;

типи і характер несправності суднового устаткування і суднових механізмів;

умови постановки власного судна на якір;

умови швартових операцій;

2) здійснення запуску і завершення задачі;

3) призупинення задачі для розбору поточної ситуації і продовження виконання задачі з моменту її зупинки;

4) зміни курсів і швидкості пасивних суден, установка їх маршруту та керування ними;

5) контроль ходу розв'язуваної задачі;

6) програвання задачі в реальному і прискореному масштабах часу;

7) ускладнення змодельованої візуальної надводної навігаційної обстановки шляхом введення різних обставин плавання змодельованого судна:

зміна й обмеження видимості (зокрема димка);

зміна щільності туману;

зміна дощових хмар тощо;

зміна припливів і відливів у змодельованому районі плавання;

8) керування пристроєм документування задачі, що відпрацьовується.

4.3. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Робоче місце слухача (місток) повинно бути обладнане таким устаткуванням чи імітаторами цього устаткування:

1) електрорадіонавігаційним устаткуванням:

радіолокаційною станцією;

засобами автоматичної радіолокаційної прокладки;

електронно-картографічною навігаційною й інформаційною системами, що працюють як із векторними, так і з растровими картами;

супутниковою навігаційною системою (GPS);

магнітним компасом;

гірокомпасом;

відносним лагом;

навігаційним ехолотом;

курсографом;

авторульовим з пристроєм автоматичного керування судна як за курсом, так і за заданим маршрутом;

індикатором кутової швидкості повороту судна;

механізмом ГРК (гвинт регульованого кроку) (за наявності відповідної математичної моделі);

якірним механізмом;

2) панелями (віртуальними або реальними) включення:

сигнальних вогнів;

звукових сигналів;

навігаційних вогнів;

стоянкових вогнів;

3) органами ручного керування власним модельованим судном:

штурвалом ручного керування курсом судна з реальним або вiртуальним індикатором положення пера керма;

машинним телеграфом;

підрулюючим пристроєм.

Органи ручного керування повиннi забезпечувати контроль таких параметрiв:


швидкість переднього ходу (вузл.)

0 - 40,0;


дискретність зміни швидкості (вузл., не більше)

0,1;


швидкість заднього ходу (вузл.)

0-10;


курс (град.)

0 - 360;


дискретність зміни курсу (град., не більше)

1;


кут перекладки пера керма на кожний борт (град.)

0 - 35;


кут розвороту лопатей гвинта регульованого кроку (град.)

0 - 28 або


потужність ГЕУ у відсотках чи в умовних одиницях;положення машинного телеграфа (положень уперед/назад)

5/5;

4) елементами радіоустаткування ГМЗЛБ або їх псевдореальними панелями:

радіостанції УКХ;

5) таблицями:

тіньових секторів РЛС (для кожного змодельованого судна);

маневрених характеристик змодельованого судна;

6) системою візуалізації змодельованої надводної навігаційної обстановки, що повинна відтворювати таку візуальну інформацію:

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається з містка змодельованого власного судна з кутом огляду в горизонтальній площині не менше 120 градусів і у вертикальній площині не менше 20 градусів;

надводну навігаційну обстановку, що проглядається з різних боків спостереження (місток, крила містка, бак, корма) за допомогою мінімального горизонтального сектора в 40 градусів для спостереження по всьому обрію в межах 360 градусів;

надводну навігаційну обстановку, що проглядається за допомогою бінокля по всьому обрію в межах 360 градусів;

відображення власного змодельованого судна, що включає реально текстуровані ніс і корму, видимі з ходової рубки або з крила містка;

тримірні текстуровані хвилі, що повинні відповідати напрямку вітру, бальності моря і руху власного модельованого судна;

крен і хитавицю модельованого обрію надводної обстановки щодо власного судна;

хмари й атмосферні явища, включаючи димку й туман.

5.2. Штурманський стіл має бути оснащений:

паперовими навігаційними картами і посібниками змодельованих на тренажері районів плавання;

стандартним штурманським прокладочним інструментом;

комплектом маневрених планшетів;

таблицями радіолокаційних даних;

лоцманською таблицею;

таблицею тіньових секторів РЛС;

таблицею маневрених характеристик змодельованого судна;

судновим годинником, секундоміром або таймером;

судновим журналом;

журналом суднової РЛС/ЗАРП.

5.3. Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) повинна забезпечувати такі режими роботи:

1) попередня прокладка:

створення маршруту в базі даних;

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті;

редагування шляхових точок;

реверсування маршруту;

розрахунок дистанції плавання по дузі великого кола;

відображення додаткового маршруту;

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту;

2) електронна карта:

вибір і завантаження електронної карти;

вибір і установка навантаження карти;

автоматичне завантаження карти;

керування масштабом карти і палітрою екрана;

одержання довідки про картографічні об'єкти;

відображення додаткової інформації;

3) виконавча прокладка:

вибір і завантаження маршруту;

вибір поточної шляхової точки;

установка шляхового маркера;

установка маркера події;

розрахунок ХТЕ, ЕТА,ТТG, WTG;

відображення цілей ЗАРП;

проведення обсервацій;

вибір і установка режимів числення;

вирішення задачі навігаційної безпеки;

4) навігаційні розрахунки:

вимір пеленгів і дистанцій;

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира;

прогноз руху судна;

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності;

5) безпека плавання:

виділення небезпечної ізобати;

виділення навігаційних небезпек;

сигнал «Область небезпечних глибин»;

сигнал «Перетинання небезпечної ізобати»;

сигнал «Наближення до небезпеки»;

сигнал «Збій устаткування»;

попередження «Район з особливими умовами плавання»;

попередження «Район обмеженого плавання»;

попередження про цілі ЗАРП;

відображення інформації від АІС;

6) ведення журналу записів даних:

перегляд записів в електронному судновому журналі;

відтворення обставин плавання на електронній карті;

внесення оперативних текстових записів.

5.4. Під час відпрацювання практичних навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

5.5. На курс підготовки за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку», «Управління судном» або «Робота в колективі на містку» приймаються кандидати, які пройшли підготовку за напрямом «Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційна прокладка та використання засобів автоматичної радіолокаційної прокладки» або «Судноводіння з використанням радіолокатора та радіолокаційної прокладки» відповідно до вимог Модельного курсу 1.07.

5.6. На курс підготовки за напрямом «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» приймаються кандидати, які мають досвід роботи на посаді вахтового помічника капітана не менше дванадцяти місяців.

5.7. Під час набору групи рекомендується враховувати рівень підготовки та практичного досвіду слухачів з метою створення групи приблизно однакового рівня попередньої підготовки.

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструкторський склад повинен складатися як мінімум з двох інструкторів на навчальну групу слухачів не більше ніж вісім осіб: один інструктор проводить теоретичну підготовку, другий проводить відпрацювання практичних вправ на «ходовому містку».

6.2. Інструктор повинен мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю;

диплом капітана далекого плавання;

документально підтверджений стаж роботи не менше трьох років на посаді капітана морських торговельних суден;

свідоцтво про спеціальну підготовку на навігаційному повномасштабному тренажері за напрямом «Управління складом навігаційної вахти на містку», «Управління судном» або «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» відповідно до того, який курс підготовки він проводить;

практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері відповідно до того, який курс підготовки він буде проводити) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документ, що засвідчує проходження інструктажу з правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником або уповноваженим ним постачальником тренажера;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 4 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, має бути приведений на рівень сучасності.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 4 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпечення


Р. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв на повномасштабних
навігаційних тренажерах з візуалізацією
(пункт 3.13)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Управління складом навігаційної вахти на містку» (Bridge Resourse Management) відповідно до вимог Правила І/12 Конвенції ПДНВ, розділів А-I/12 (пункти 1, 2), А-ІІ/1, А-ІІ/2, A-VIII/2 (частини 3, 4, 4-1), B-I/12 (пункти 68-69), В-VIII/2 (частина 4-1) Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.22 «Судновий тренажер та робота в колективі на містку» (Ship Simulator and Bridge Teamwork)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

18,0

20,0

2,0

40,0

Типовий план
підготовки за напрямом
«Управління складом навігаційної вахти на містку»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.22

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Огляд основних принципів управління судном та маневрування з демонстрацією на тренажері

2,0

-

2,0

2. Ознайомлення з тренажером навігаційного містка

-

1,0

1,0

3. Стандартні маневри судна

0,5

2,0

2,5

4. Вплив на рух судна вітру та течії

0,5

2,0

2,5

5. Організація взаємодії складу навігаційної вахти на містку з метою забезпечення безпечного плавання

1,0

-

1,0

6. Ознайомлення з особливостями характеру членів навігаційної вахти та їх врахування під час розподілу обов’язків

1,0

-

1,0

7. Постановка завдання на практичну вправу та розбір виконаної вправи

1,0

-

1,0

8. Команди, які подаються на містку, та виконання команд

1,0

-

1,0

9. Ефект мілководдя

0,5

2,0

2,5

10. Канальний ефект, ефект окремо розташованої малої глибини та ефект притягування

0,5

2,0

2,5

11. Планування рейсу та маневрів

1,0

-

1,0

12. Взаємодія з лоцманом та портовими службами

1,0

-

1,0

13. Методи управління командою навігаційного містка

1,0

-

1,0

14. Навантаження на членів команди навігаційного містка, втома та стрес під час роботи на містку

1,0

-

1,0

15. Постановка на якір та швартування до швартовної бочки

0,5

2,0

2,5

16. Людський фактор та помилки від впливу людського фактора

1,0

-

1,0

17. Прийняття рішень з урахуванням доброї морської практики

1,0

-

1,0

18. Управління судном у складних ситуаціях

2,0

-

2,0

19. Планування та здійснення рейсу та маневрів у звичайних та складних ситуаціях

1,5

9,0

10,5

Усього за напрямом підготовки

18,0

20,0

38,0

Вихідний контроль (оцінка компетентності) та обговорення питань курсу підготовки (дискусія)2,0

Усього40,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв на повномасштабних
навігаційних тренажерах з візуалізацією
(пункт 3.13)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Управління судном» (Ship Handling and Maneouvring) відповідно до вимог Правила І/12 Конвенції ПДНВ, розділів А-I/12 (пункти 1, 2), А-ІІ/1, А-ІІ/2, B-I/12 (пункти 68, 69) Кодексу ПДНВ, Модельних курсів ІМО 1.22 «Судновий тренажер та робота в колективі на містку» (Ship Simulator and Bridge Teamwork), 7.01 «Капітан та старший помічник капітана» (Master and Chief Matе) та 7.03 «Вахтовий помічник капітана» (Officer in Charge of a Navigational Watch)

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

20,0

30,0

4,0

54,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Управління судном»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.22

Час підготовки (годин)

теоретична підготовка

практична підготовка

усього

1. Ознайомлення з тренажером навігаційного містка

0,5

0,5

1,0

2. Організація взаємодії складу навігаційної вахти на містку з метою забезпечення безпечного плавання

1,0

-

1,0

3. Методи управління командою навігаційного містка

2,0

-

2,0

4. Постановка завдання на практичну вправу та розбір виконаної вправи

1,0

-

1,0

5. Команди, які подаються на містку під час виконання маневрів, та виконання команд

1,0

-

1,0

6. Взаємодія з лоцманом та портовими службами

1,0

-

1,0

7. Навантаження на членів команди навігаційного містка, втома та стрес під час роботи на містку

1,0

-

1,0

8. Людський фактор та помилки від впливу людського фактора

1,0

-

1,0

9. Прийняття рішень з урахуванням доброї морської практики

1,0

-

1,0

10. Вплив на рух судна вітру, течії та припливів

0,5

2,0

2,5

11. Ефекти мілководдя та окремо розташованих малих глибин

0,5

1,0

1,5

12. Канальний ефект

0,5

1,0

1,5

13. Ефекти притягування та відштовхування

0,5

1,0

1,5

14. Планування рейсу та маневру

1,0

-

1,0

15. Постановка судна на один якір чи два якорі

0,5

2,0

2,5

16. Швартові операції лагом до причалу

0,5

2,0

2,5

17. Швартові операції кормою до причалу

0,5

2,0

2,5

18. Швартові операції з віддачею якоря або якорів

0,5

1,0

1,5

19. Маневрування на обмеженій акваторії

0,5

1,0

1,5

20. Перешвартування судна в межах одного басейну

0,5

1,0

1,5

21. Швартові операції за допомогою одного чи декількох буксирів

0,5

2,0

2,5

22. Швартові операції без використання буксирів

0,5

2,0

2,5

23. Швартові операції із застосуванням підрулюючого пристрою

0,5

1,0

1,5

24. Швартові операції у відкритому морі в дрейфі та на ходу

0,5

2,0

2,5

25. Швартові операції під час сильного бокового вітру та течії

0,5

2,0

2,5

26. Захід судна в док та вихід з нього

0,5

2,0

2,5

27. Шлюзування судна

0,5

1,0

1,5

28. Дії та маневри під час рятування особи за бортом

0,5

2,0

2,5

29. Швартування до швартовної бочки або бочок

0,5

1,5

2,0

Усього за напрямом підготовки

20,0

30,0

50,0

Вихідний контроль (оцінка компетентності) та обговорення питань курсу підготовки (дискусія)4,0

Усього54,0
Додаток 3
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв на повномасштабних
навігаційних тренажерах з візуалізацією
(пункт 3.31)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією

В _______________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного та іншого обладнання з підготовки судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією:

НТЗ проводить підготовку за напрямами:

«Управління складом навігаційної вахти на містку»
(Bridge Resourse Management)

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

«Управління судном»
(Ship Handling and Maneouvring)

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

«Робота в колективі на містку»
(Bridge Teamwork)

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

«Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками»
(Training for Masters and Chief Mates of Large Ships and Ships with Unusual Maneouvring Characteristics)

Заявлений обсяг підготовки
_____________ осіб

Відомості про Обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

Для відпрацювання практичних вправ використовуються обладнання та устаткування, наближені до тих, що використовуються на сучасних суднах

Тренажерне обладнання моделює візуальну навігаційну надводну обстановку з імітацією роботи електронавігаційного, радіолокаційного устаткування, устаткування ГМЗЛБ, ЕКНІС і функціонування органів управління судном, що моделюється

Тренажерне обладнання імітує звукові сигнали від оточуючих суден, їхні обриси та власні шуми двигуна і робочі шуми суднового обладнання

Змодельована надводна навігаційна обстановка прив'язана до електронної карти, радіолокаційного зображення і навігаційних приладів (прийомоіндикатор GPS, ЕКНІС, лаг, навігаційний ехолот), які моделюються на «ходовому містку» тренажерного обладнання

Тренажерне обладнання моделює динамічні характеристики суден, відповідні маневреним властивостям реальних суден

Тренажерне обладнання передбачає режим реєстрації (запису) ходу задачі, вправ, що відпрацьовуються, і всіх дій, що виконувалися слухачами на містку під час підготовки, для подальшого розбору вирішеної задачі в реальному чи прискореному масштабі часу з виведенням надводної навігаційної обстановки на пристрій відображення (екрани, монітори), а також документування параметрів виконуваної вправи на принтері, або плотері, або на електронних носіях інформації в абсолютній чи відносній системі координат

Технічна документація на навігаційний тренажер з візуалізацією є в наявності в НТЗ

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, в наявності. Копії надані

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерів, видані виробником, у наявності. Копії надані

Документи про відповідність тренажерів встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, видані класифікаційним товариством, у наявності. Копії надані

Під час використання Обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на Обладнанні

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типових планах підготовки за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку» або «Управління судном», розробленими відповідно до Модельного курсу ІМО 1.22

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельним курсом ІМО 1.22

Робочі плани та програми підготовки за напрямами «Робота в колективі на містку» або «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» розробляються НТЗ з урахуванням типу та призначення судна, розроблені та затверджені керівником НТЗ

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, відповідні Модельні курси ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Під час підготовки за напрямом «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» на тренажерному обладнанні передбачено моделювання як мінімум одного судна водотоннажністю не менше 150 тис. тонн, а також як мінімум одного судна з незвичайними маневреними характеристиками

Група слухачів не перевищує вісім осіб за умови: не більше ніж чотири слухачі на «ходовому містку», зайняті виконанням практичних вправ, і чотири слухачі у теоретичному класі, зайняті вивченням теоретичної частини програми

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ ______________

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та термін дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Демонстраційний стіл у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

Стіл для роботи з картами в наявності

Паперові навігаційні карти районів плавання в наявності

Таблиці припливів, лоції, списки огнів у паперовому або цифровому вигляді в наявності

Посібник з експлуатації обладнання та таблиці поправок навігаційного обладнання, що використовується на тренажері, в наявності

Таблиця маневрених елементів для судна, модель якого використовується, в наявності

Вахтовий журнал у наявності

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць A-II/1, A-II/2 та A-II/3 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

Перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом
(зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Робоче місце слухача (місток) обладнане таким електрорадіонавігаційним устаткуванням чи імітаторами цього устаткування:

радіолокаційною станцією

засобами автоматичної радіолокаційної прокладки

електронно-картографічною навігаційною й інформаційною системами, що працюють як із векторними, так і з растровими картами

супутниковою навігаційною системою (GPS)

магнітним компасом

гірокомпасом

відносним лагом

навігаційним ехолотом

курсографом

авторульовим пристроєм з автоматичним керуванням судна як за курсом, так і за заданим маршрутом

індикатором кутової швидкості повороту судна

механізмом ГРК (гвинт регульованого кроку) (за наявності відповідної математичної моделі)

якірним механізмом

Робоче місце слухача (місток) обладнане панелями (віртуальними або реальними) включення:

сигнальних вогнів

звукових сигналів

навігаційних вогнів

стоянкових вогнів

Робоче місце слухача (місток) обладнане органами ручного керування власним змодельованим судном чи імітаторами цього устаткування:

штурвалом ручного керування курсом судна з реальним або вiртуальним індикатором положення пера керма

машинного телеграфу

підрулюючого пристрою

Органи ручного керування забезпечують контроль таких параметрів:

швидкість переднього ходу - 0 - 40,0 вузл.

дискретність зміни швидкості - не більше 0,1 вузл.

швидкість заднього ходу - 0-10 вузл.

курс - 0 - 360 град.

дискретність зміни курсу - не більше 1 град.

кут перекладки пера керма на кожний борт - 0 - 35 град.

кут розвороту лопатей гвинта регульованого кроку - 0 - 28 град.

або потужність ГЕУ у відсотках чи в умовних одиницях положень машинного телеграфу (уперед/назад) - 5/5

Робоче місце слухача (місток) обладнане елементами радіостанції УКХ у системі ГМЗЛБ або їх псевдореальними панелями

Робоче місце слухача (місток) обладнане таблицею тіньових секторів РЛС (для кожного змодельованого судна)

Робоче місце слухача (місток) обладнане таблицею маневрених характеристик змодельованого судна

Робоче місце слухача (місток) обладнане системою візуалізації змодельованої надводної навігаційної обстановки чи імітаторами цього устаткування, щоб відтворювати таку візуальну інформацію:

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається з містка змодельованого власного судна, з кутом огляду в горизонтальній площині не менше 120 градусів і у вертикальній площині не менше 20 градусів

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається з різних місць спостереження на судні (місток, крила містка, бак, корма), за допомогою мінімального горизонтального сектора в 40 градусів для спостереження по всьому обрію в межах 360 градусів

надводну навігаційну обстановку, що спостерігається за допомогою бінокля, по всьому обрію в межах 360 градусів

відображення власного змодельованого судна, що включає реально текстуровані ніс і корму, видимі з ходової рубки або з крила містка

тримірні текстуровані хвилі, що повинні відповідати напрямку вітру, бальності моря і руху власного змодельованого судна

крен і хитавицю змодельованого обрію надводної обстановки щодо власного судна

хмари й атмосферні явища, включаючи димку й туман

Штурманський стіл оснащений:

паперовими навігаційними картами і посібниками змодельованих на тренажері районів плавання

стандартним штурманським прокладочним інструментом

комплектом маневрених планшетів

таблицями радіолокаційних даних

лоцманською таблицею

таблицею тіньових секторів РЛС

таблицею маневрених характеристик змодельованого судна

судновим годинником, секундоміром або таймером

судновим журналом

журналом суднової РЛС/ЗАРП

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі попередньої прокладки забезпечує:

створення маршруту в базі даних

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті

редагування шляхових точок

реверсування маршруту

розрахунок дистанції плавання по дузі великого кола

відображення додаткового маршруту

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі електронної карти забезпечує:

вибір і завантаження електронної карти

вибір і установку навантаження карти

автоматичне завантаження карти

керування масштабом карти і палітрою екрана

одержання довідки про картографічні об'єкти

відображення додаткової інформації

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі виконавчої прокладки забезпечує:

вибір і завантаження маршруту

вибір поточної шляхової точки

установку шляхового маркера

установку маркера події

розрахунок ХТЕ, ЕТА,ТТG, WTG

відображення цілей ЗАРП

проведення обсервацій

вибір і установку режимів числення

вирішення задачі навігаційної безпеки

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі навігаційних розрахунків забезпечує:

вимір пеленгів і дистанцій

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира

прогноз руху судна

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі безпеки плавання забезпечує:

виділення небезпечної ізобати

виділення навігаційних небезпек

сигнал «Область небезпечних глибин»

сигнал «Перетинання небезпечної ізобати»

сигнал «Наближення до небезпеки»

сигнал «Збій устаткування»

попередження «Район з особливими умовами плавання»

попередження «Район обмеженого плавання»

попередження про цілі ЗАРП

Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС) у режимі ведення журналу записів даних забезпечує:

перегляд записів в електронному судновому журналі

відтворення обставин плавання на електронній карті

внесення оперативних текстових записів

На курс підготовки за напрямами «Управління складом навігаційної вахти на містку», «Управління судном» або «Робота в колективі на містку» приймаються кандидати, які пройшли підготовку за напрямом «Судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційна прокладка та використання засобів автоматичної радіолокаційної прокладки» або «Судноводіння з використанням радіолокатора та радіолокаційна прокладка» відповідно до вимог Модельного курсу 1.07

На курс підготовки за напрямом «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» приймаються кандидати, які мають досвід роботи на посаді вахтового помічника капітана не менше дванадцяти місяців

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструкторський склад складається як мінімум з двох інструкторів на навчальну групу слухачів не більше ніж вісім осіб: один інструктор проводить теоретичну підготовку, другий проводить відпрацювання практичних вправ на «ходовому містку»

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання

Інструктори мають документально підтверджений стаж роботи не менше трьох років на посаді капітана морських торговельних суден

Інструктори мають свідоцтво про спеціальну підготовку на навігаційному повномасштабному тренажері за напрямом «Управління складом навігаційної вахти на містку», «Управління судном» або «Підготовка капітанів та старших помічників капітана великих суден і суден з незвичайними маневреними характеристиками» відповідно до того, який курс підготовки проводить інструктор

Інструктори мають практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки на повномасштабному навігаційному тренажері відповідно до того, який курс підготовки він буде проводити) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документ, що засвідчує проходження інструктажу з правил експлуатації та використання тренажера, виданого виробником або уповноваженим ним постачальником тренажера

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року (SAR) - 2 примірники

Міжнародні правила для запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками (МПЗЗС-72) (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREGS)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Модельний курс ІМО 1.22 «Судновий тренажер та робота в колективі на містку» (Ship Simulator and Bridge Teamwork) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.32 «Експлуатація інтегрованих систем навігаційного містка, включаючи інтегровані навігаційні системи» (Operational Use of Bridge Systems including Integrated Navigation Systems) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 1.08 «Судноводіння з використанням радіолокатора, ЗАРП, робота на містку, пошук і рятування» (Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 7.01 «Капітан та старший помічник капітана» (Master and Chief Matе) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 7.03 «Вахтовий помічник капітана» (Officer in Charge of a Navigational Watch ) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Керівництво ІМО з Міжнародного авіаційного та морського пошуку та порятунку (далі - КМАМПП), том ІІІ, видання 2013 року (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue IAMSAR Manual Volume III, 2013 Edition) - 2 примірники

Резолюція ІМО МSС.64 (67) «Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів» від 05 грудня 1996 року (Adoption of New and Amended Performance Standards) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.282 (VIII) від 20 листопада 1973 року «Рекомендації з установлення і використання маневрених вогнів» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.424 (XI) від 20 листопада 1979 року «Норми техніко-експлуатаційних характеристик гірокомпасів» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.824 (19) від 23 листопада 1995 року «Експлуатаційні вимоги до показників швидкості та пройденої відстані» - 1 примірник

Резолюція ІМО МSС.64 (67) - «Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів» від 05 грудня 1996 року, додаток 1 «Рекомендації по експлуатаційних вимогах до інтегрованих систем навігаційного містка» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.526 (13) від 17 листопада 1983 року «Експлуатаційні вимоги до показників швидкості повороту» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.953 (23) від 05 грудня 2003 року «Всесвітня радіонавігаційна система» (World-Wide Radionavigation System) - 2 примірники

Резолюція ІМО А.574 (14) від 20 листопада 1985 року «Рекомендації щодо загальних вимог до радіонавігаційних систем» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.575 (14) від 20 листопада 1985 року «Уніфікація експлуатаційних вимог до навігаційного устаткування» - 1 примірник

Резолюція ІМО 601 (15) від 19 листопада 1987 року «Представлення та відображення інформації про маневрені характеристики суден» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.694 (17) від 06 листопада 1991 року «Загальні вимоги до суднового радіообладнання, що складає частину ГМЗЛБ, і до суднових електронних навігаційних засобів» - 1 примірник

Резолюція ІМО А.830 (19) від 23 листопада 1995 року «Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах» (Code on Alarms and Indicators) - 1 примірник

Циркулярний лист ІМО MSC/Circ.1061 від 06 грудня 2002 року «Керівництво з експлуатації інтегрованих систем ходового містка» - 2 примірники

Рекомендації з організації штурманської служби на морських суднах України (РШСУ-98) - 2 примірники

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією

____________
          (дата)

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 4
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв на повномасштабних
навігаційних тренажерах з візуалізацією
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку судноводіїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками (Конвенція SOLAS)

2

3

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року (SAR)

2

4

Міжнародні правила для запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками (МПЗЗС-72)

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

5

Модельний курс ІМО 1.22 «Судновий тренажер та робота в колективі на містку» (Ship Simulator and Bridge Teamwork)

2

6

Модельний курс ІМО 1.32 «Експлуатація інтегрованих систем навігаційного містка, включаючи інтегровані навігаційні системи» (Operational Use of Bridge Systems including Integrated Navigation Systems)

2

7

Модельний курс ІМО 1.08 «Судноводіння з використанням радіолокатора, ЗАРП, робота на містку, пошук і рятування» (Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue)

2

8

Модельний курс ІМО 7.01 «Капітан та старший помічник капітана» (Master and Chief Matе)

2

9

Модельний курс ІМО 7.03 «Вахтовий помічник капітана» (Officer in Charge of a Navigational Watch)

2

10

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

11

Керівництво ІМО з Міжнародного авіаційного та морського пошуку та порятунку (КМАМПП), том ІІІ, видання 2013 року (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue IAMSAR Manual Volume III, 2013 Edition)?

2

12

Резолюція ІМО МSС.64 (67) від 05 грудня 1996 року «Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів» (Adoption of New and Amended Performance Standards)

2

13

Резолюція ІМО А.282 (VIII) від 20 листопада 1973 року «Рекомендації з установлення і використання маневрених вогнів»

1

14

Резолюція ІМО А.424 (XI) від 20 листопада 1979 року «Норми техніко-експлуатаційних характеристик гірокомпасів»

1

15

Резолюція ІМО А.824 (19) від 23 листопада 1995 року «Експлуатаційні вимоги до показників швидкості та пройденої відстані»

1

16

Резолюція ІМО МSС.64 (67) від 05 грудня 1996 року «Прийняття нових та доповнення існуючих стандартів», додаток 1 «Рекомендації по експлуатаційних вимогах до інтегрованих систем навігаційного містка»

1

17

Резолюція ІМО А.526 (13) від 17 листопада 1983 року «Експлуатаційні вимоги до показників швидкості повороту»

1

18

Резолюція ІМО А.953 (23) від 05 грудня 2003 року «Всесвітня радіонавігаційна система» (World-Wide Radionavigation System)

2

19

Резолюція ІМО А.574 (14) від 20 листопада 1985 року «Рекомендації щодо загальних вимог до радіонавігаційних систем»

1

20

Резолюція ІМО А.575 (14) від 20 листопада 1985 року «Уніфікація експлуатаційних вимог до навігаційного устаткування»

1

21

Резолюція ІМО 601 (15) від 19 листопада 1987 року «Представлення та відображення інформації про маневрені характеристики суден»

1

22

Резолюція ІМО А.694 (17) від 06 листопада 1991 року «Загальні вимоги до суднового радіообладнання, що складає частину ГМЗЛБ, і до суднових електронних навігаційних засобів»

1

23

Резолюція ІМО А.830 (19) від 23 листопада 1995 року «Кодекс по аварійно-попереджувальній сигналізації та індикаторах» (Code on Alarms and Indicators)

1

24

Циркулярний лист ІМО MSC/Circ.1061 від 06 грудня 2002 року «Керівництво з експлуатації інтегрованих систем ходового містка»

2

25

Рекомендації з організації штурманської служби на морських суднах України (РШСУ-98)

2
вгору