Документ z1326-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1209-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2004 N 256/493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2004 р.
за N 1326/9925
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень
до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України та Міністерства
охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137

З метою вдосконалення умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 ) "Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та доповненнями), такі зміни
і доповнення:
1.1. У розділі 3: у назві пункту 3.4 слова "за роботу у небезпечних для
здоров'я та особливо важких умовах праці" замінити словами
"у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці"; у пункті 3.4.1 слова "небезпечними для здоров'я та особливо
важкими" замінити словами "шкідливими і важкими"; у пункті 3.4.5 слова "небезпечних для здоров'я та особливо
важких" замінити словами "шкідливих і важких".
1.2. У додатку 3 до Умов: назву додатка 3 викласти в такій редакції: "Перелік закладів
(підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і
важкими умовами праці"; назву пункту 1 додатка 3 викласти в такій редакції: "Заклади,
підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у зв'язку зі
шкідливими і важкими умовами праці"; назву пункту 1.13 доповнити словами "центри, відділення
реабілітації інвалідів".
2. Ці зміни застосовуються з 1 вересня 2004 року.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони здоров'я України А.Підаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України О.С.Яременко
Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України Т.Л.Казарінавгору