Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Довідка, Реєстр, Свідоцтво, Протокол, Форма, Перелік, Опис, Справа від 31.12.20082368/5
Документ z1325-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - z1318-10


                   Додаток 37 
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
обліку викликів нотаріуса
для вчинення нотаріальних дій
поза приміщенням державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву, приміщенням,
яке є робочим місцем приватного нотаріуса

------------------------------------------------------------------------ | N |Дата і |Прізвище, ім'я, |Підпис |Дата і час |Види та | |з/п|час |по батькові |особи, яка |виїзду |кількість | | |виклику |фізичної особи |зробила |нотаріуса за |нотаріальних| | |нотаріуса|(найменування |виклик або |межі |дій, які | | | |юридичної особи),|для якої |державної |було вчинено| | | |яка зробила |вчинялася |нотаріальної |нотаріусом, | | | |виклик, її місце |нотаріальна|контори, |та їх | | | |проживання або |дія |державного |реєстрові | | | |місцезнаходження | |нотаріального|номери | | | | | |архіву, | | | | | | |робочого | | | | | | |місця | | | | | | |приватного | | | | | | |нотаріуса | | |---+---------+-----------------+-----------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, |Підстава, з |Час виїзду та| Підпис |Примітка| |ім'я, по |якої |повернення | нотаріуса | | |батькові |нотаріальна |нотаріуса до | | | |фізичної |дія вчинялася|державної | | | |особи |поза |нотаріальної | | | |(найменування|приміщенням |контори, | | | |юридичної |державної |державного | | | |особи), для |нотаріальної |нотаріального| | | |якої |контори, |архіву, | | | |вчинялася |державного |робочого | | | |нотаріальна |нотаріального|місця | | | |дія, адреса, |архіву, |приватного | | | |за якою було |робочого |нотаріуса | | | |вчинено |місця | | | | |нотаріальну |приватного | | | | |дію |нотаріуса | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------+--------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 37 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 38
до Правил ведення
нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень, що надійшли під час прийому
фізичних та юридичних осіб

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Хто | Прізвище, | Звідки | Порушені |Зміст | Наслідки | |з/п|прийому|приймає| ім'я, по |одержано,| питання |резолюції, |розгляду, | | | | | батькові, | дата, |----------------|її дата та | дата | | | | | адреса, | індекс, |короткий|індекси|автор, |направлен-| | | | | місце | відмітка| зміст | |виконавець,| ня | | | | |роботи, |про | | |термін |відповіді | | | | |категорія |взяття на| | |виконання | | | | | |(соціальний|контроль | | | | | | | | |стан) | | | | | | | | | |заявника | | | | | | |---+-------+-------+-----------+---------+--------+-------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 38 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 39
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
ОБЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Від кого і|Автор| Рік |Вартість книги | Відмітка про |Примітка| |з/п|реєстрації| за яким | і |видання| | вибуття | | | | |документом|назва| |---------------+--------------| | | | |надійшла |книги| |гривень|копійок| на |дата| | | | |література| | | | | підставі| | | | | | | | | | | якого | | | | | | | | | | |документа| | | |---+----------+----------+-----+-------+-------+-------+---------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 39 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 40
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА
реєстрації наказів з особового складу

------------------------------------------------------------------ | N |Дата видання |Номер наказу| Короткий |Виконавець|Примітка| |з/п | наказу | | зміст | | | |----+-------------+------------+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 40 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }

Додаток 41
до Правил ведення
нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ
видачі документів з архіву для ознайомлення

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Наймену- |Ким та коли| Прізвище, ім'я, по | Дата |Підпис особи,| |з/п|видачі| вання | посвідчено| батькові особи, яка |повернення|яка одержала | | |справи| справи | (видано) |одержала документ для|документа |документ для | | |(доку-|(документа)| документ | ознайомлення | |ознайомлення | | |мента)| | | | | | |---+------+-----------+-----------+---------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------
{ Правила доповнено додатком 41 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2151/5 ( z1083-09 ) від 16.11.2009 }вгору