Документ z1324-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2006 N 774/438/207-ос/719
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2006 р.
за N 1324/13198

Про внесення змін до спільного наказу
Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
від 03.11.04 N 532/274/136-ос/1406

Відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва
від 25 липня 2006 року N 2-А-216-1/06 ( v1_06705-06 )
Н А К А З У Є М О:
1. Пункт 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка
непрацездатності ( z1456-04 ), затвердженої спільним наказом
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та
соціальної політики України, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406 ( z1454-04 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.11.2004 за
N 1456/10055, викласти в такій редакції: "3.2. У графі "Діагноз первинний" лікар указує первинний
діагноз у перший день видачі ЛН ( za454-04 ). У графі "Діагноз
заключний" лікар указує остаточний діагноз, а в графі "шифр
МКХ-10" - шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я
десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони
здоров'я 1 січня 1993 року (далі - МКХ-10). Діагноз первинний,
діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за
письмовою згодою хворого. В іншому випадку первинний та заключний
діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються. Якщо за письмовим погодженням із завідувачем відділення з
деонтологічних міркувань лікар у ЛН ( za454-04 ) змінює
формулювання діагнозу та шифру МКХ-10 фактичного захворювання, то
він зобов'язаний зробити в медичній картці стаціонарного чи
амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує зміну діагнозу та
шифру МКХ-10".
2. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню МОЗ України (Моісеєнко Р.О.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Гайдаєва Ю.О.
Міністр охорони здоров'я України Ю.В.Поляченко
Міністр праці та соціальної
політики України М.М.Папієв
Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності С.П.Санченко
Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України Ю.Є.Мельников
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Заступник Голови
Федерації профспілок України С.Я.Українецьвгору