Документ z1322-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.2010 N 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2010 р.
за N 1322/18617

Про внесення змін
до Положення про проведення
експертизи приладів обліку
електричної енергії
у побутових споживачів

З метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про проведення експертизи приладів
обліку електричної енергії у побутових споживачів, затвердженого
наказом Мінпаливенерго від 21 червня 2003 року N 322 ( z0565-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за
N 565/7886, такі зміни:
1.1. У пункті 1.4 глави 1 абревіатуру та цифри
"ГОСТ 8.259-77" замінити абревіатурою та цифрами
"ДСТУ ГОСТ 8.259-2007".
1.2. У абзаці третьому пункту 3.1 глави 3 слова та цифри
"затвердженої наказом Держстандарту України від 24.12.2001 N 632
та зареєстрованої Мін'юстом України від 09.01.2002 за N 8/6296"
замінити словами та цифрами "затвердженої наказом
Держспоживстандарту України від 04.05.2005 N 109 ( z0785-05 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.07.2005 за
N 785/11065".
2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) в
установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України С.Тітенко
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики О.С.Матвійчуквгору