Документ z1320-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2016  № 920/251


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2016 р.
за № 1320/29450

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року "Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2013 року № 265, пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та диспетчерською службою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до вимог Інструкції.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Перший заступник
Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
12.09.2016 № 920/251


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2016 р.
за № 1320/29450

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС і Мінрегіоном у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації.

2. Обмін інформацією між ДСНС і Мінрегіоном у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення (далі - Обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та диспетчерською службою Мінрегіону;

на регіональному рівні - між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та регіональними диспетчерськими службами структурних підрозділів житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій (у разі наявності).

3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого та ефективного реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації, які можуть виникнути у межах компетенції Мінрегіону та пов’язані з аваріями на об’єктах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що відносяться до житлового фонду, згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572.

4. Обмін інформацією проводиться:

щодня шляхом надання інформації про оперативну обстановку у межах компетенції Мінрегіону щодо надзвичайних ситуацій (далі - НС), яка надається структурними підрозділами житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій;

у разі загрози виникнення або виникнення НС шляхом оперативного інформування та подальшого періодичного оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС.

ІІ. Щоденний обмін інформацією

1. Черговий диспетчерської служби Мінрегіону щодня до 08:00 інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про оперативну обстановку у межах компетенції Мінрегіону щодо НС.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС черговий диспетчерської служби Мінрегіону надає необхідні роз’яснення щодо переданої інформації.

ІІІ. Оперативне інформування

1. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у межах компетенції Мінрегіону черговий диспетчерської служби Мінрегіону терміново інформує по телефону оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

2. Усне інформування протягом однієї години підтверджується письмово електронною поштою на адресу оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або факсимільним зв’язком повідомленням про загрозу виникнення або виникнення НС, форма якого викладена у додатку до цієї Інструкції.

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у межах компетенції Мінрегіону начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС протягом 10 хвилин інформує про це телефоном чергового диспетчерської служби Мінрегіону.

4. За запитом чергового диспетчерської служби Мінрегіону інформація про оперативну обстановку в районі виникнення НС черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС невідкладно подається факсимільним зв’язком або електронною поштою до диспетчерської служби Мінрегіону.

5. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

IV. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування диспетчерською службою Мінрегіону оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про ліквідацію наслідків НС здійснюється двічі на добу шляхом направлення інформації:

до 20:00 станом на 18:00;

до 08:00 станом на 00:00.

2. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб) або міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ), залежно від їх рівня, періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС можуть змінюватися відповідно до рішень керівників цих органів управління.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу або МОШ за запитом начальника чергової зміни ДСНС черговий диспетчерської служби Мінрегіону здійснює оповіщення керівництва Мінрегіону, яке входить до складу цих органів управління.

V. Обмін інформацією

1. Передача інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та диспетчерською службою Мінрегіону здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС - телефон: 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс: 247-32-11, електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

диспетчерська служба Мінрегіону - телефон: 207-18-04, 67-90 (АТС-10), факс: 207-18-79, електронна пошта: оds@minregion.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адреси електронної пошти ДСНС та Мінрегіон негайно інформують один одного.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики
Мінрегіону
Д.В. Корчак


Додаток
до Інструкції про порядок
обміну інформацією у сфері
запобігання виникненню
та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Міністерством регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
(пункт 2 розділу III)

Форма НС

ПОВІДОМЛЕННЯ № __
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

станом на "___" ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/225722

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)4

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (дата, час)5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належать ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень12

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу
Диспетчер диспетчерської служби Мінрегіону

____________
(підпис)

_____________
(П.І.Б.)

00:00 (час подання інформації) "___" _________ 20____ року.

__________
Примітка.


Позиції 4 - 14 заповнюються у разі отримання необхідної інформації.
вгору