Документ z1319-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2016  № 2640/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2016 р.
за № 1319/29449

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1437/5

Відповідно до статті 11 Закону України "Про страховий фонд документації України" та підпункту 54 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1437/5 "Про затвердження форм та описів актів закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1674/21986, такі зміни:

1) форму Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України викласти в новій редакції, що додається;

2) в описі Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України:

в пункті 1 літери та цифри "А4 (210 х 297 мм)" замінити літерами та цифрами "А5 (148 х 210 мм)";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Акт оформляється у двох примірниках та підписується Головою Державної архівної служби України або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою Укрдержархіву.";

3) форму Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України викласти в новій редакції, що додається;

4) в описі Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України:

в пункті 1 літери та цифри "А4 (210 х 297 мм)" замінити літерами та цифрами "А5 (148 х 210 мм)";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Акт оформляється у двох примірниках та підписується Головою Державної архівної служби України або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою Укрдержархіву.".

2. Департаменту стратегічного розвитку органів юстиції (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г.Г.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби


Т.І. Барановавгору