Документ z1316-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0597-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
29.12.2008 N 5072
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2008 р.
за N 1316/16007
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 526 ( z0597-15 ) від 18.05.2015 }
Про внесення змін до наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 15.03.2006 N 794

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Пункт 1 Примітки додатка 1 до наказу Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 794
( z0510-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів
соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
3 травня 2006 року за N 510/12384 (зі змінами), викласти в такій
редакції: "1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року у такому порядку: для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати; для інших працівників посадові оклади не змінюються. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення ( 1282-12 ).".
2. Цей наказ застосовується, починаючи з 1 грудня 2008 року.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України В.М.Онищук
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчуквгору