Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Звіт, Форма типового документа [...] від 09.07.20125
Документ z1314-12, попередня редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава - z1376-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1314/21626

Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 14 від 28.02.2013
№ 88 від 08.09.2014
№ 192 від 19.10.2015}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

форму звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається);

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Інструкцію про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається).

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 8 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1Ф", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 885/7173 (із змінами);

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1-ТФ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 886/7174 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.07.2012  № 5
(у редакції рішення
виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
19.10.2015  № 192)

ЗВІТ
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

станом на ____________ ____ року

_________________
(найменування банку)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

__________________________
(реєстраційний номер учасника Фонду)

______________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 грн

від 10 до 100000 грн

від 100000 до 200000 грн

від 200000 до 500000 грн

понад 500000 грн

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

1.1

у національній валюті

1.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

2.1

у національній валюті

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

3

Ощадні сертифікати всього

3.1

у національній валюті

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

4

Нараховані витрати всього

4.1

у національній валюті

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина III

8

Кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього

8.1

у національній валюті

8.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)


З усіх вкладів ФОП:

8.3

чисті вклади ФОП всього

8.4

нараховані витрати ФОП всього

Частина IV

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Сума можливого відшкодування усього*, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

Вклади на поточних рахунках, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1.1

Вклади на карткових рахунках

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

на вимогу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.6

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.7

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.8

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.9

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.10

від 8 до 9 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.11

від 9 до 10 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.12

від 10 до 11 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.13

від 11 до 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.14

більше 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.6

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.7

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.8

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.9

від 8 до 9 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.10

від 9 до 10 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.11

від 10 до 11 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.12

від 11 до 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.13

більше 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.14

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.4

Інші

х

х

х

х

х

х

х

х

х

хвгору