Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Звіт, Форма типового документа [...] від 09.07.20125
Документ z1314-12, попередня редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава - z1376-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1314/21626

Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 14 від 28.02.2013
№ 88 від 08.09.2014
№ 192 від 19.10.2015}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

форму звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається);

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Інструкцію про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається).

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 8 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1Ф", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 885/7173 (із змінами);

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1-ТФ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 886/7174 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.07.2012  № 5
(у редакції рішення
виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
19.10.2015  № 192)

ЗВІТ
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

станом на ____________ ____ року

_________________
(найменування банку)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

__________________________
(реєстраційний номер учасника Фонду)

______________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 грн

від 10 до 100000 грн

від 100000 до 200000 грн

від 200000 до 500000 грн

понад 500000 грн

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

1.1

у національній валюті

1.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

2.1

у національній валюті

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

3

Ощадні сертифікати всього

3.1

у національній валюті

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

4

Нараховані витрати всього

4.1

у національній валюті

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина III

8

Кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього

8.1

у національній валюті

8.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)


З усіх вкладів ФОП:

8.3

чисті вклади ФОП всього

8.4

нараховані витрати ФОП всього

Частина IV

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Сума можливого відшкодування усього*, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

Вклади на поточних рахунках, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1.1

Вклади на карткових рахунках

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

на вимогу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.6

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.7

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.8

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.9

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.10

від 8 до 9 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.11

від 9 до 10 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.12

від 10 до 11 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.13

від 11 до 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.14

більше 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.6

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.7

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.8

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.9

від 8 до 9 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.10

від 9 до 10 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.11

від 10 до 11 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.12

від 11 до 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.13

більше 12 місяцівх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.14

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.4

Інші

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________
* За виключенням даних про кошти фізичних осіб – підприємців згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

{Звіт в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013, № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1314/21626

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

{Назва із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок подання та вимоги щодо складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (далі - звіт).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

1.2. Метою складання звіту є аналіз тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на учасників Фонду.

1.4. Учасник Фонду зобов’язаний подавати до Фонду звіт незалежно від здійснення ним вкладних операцій з фізичними особами.

ІІ. Порядок складання і подання звіту

2.1. Звіт складається у грошовій одиниці України (у копійках).

2.2. До звіту включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб в національній, іноземній валюті, окремо в рядку 7 - вклади в банківських металах та в рядках 8, 8.1, 8.2 - кошти фізичних осіб - підприємців. Кошти в іноземній валюті та банківських металах перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

2.3. Учасники Фонду складають звіт щомісяця, щодекадно, щоденно. Учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають звіт щоденно, щодекадно, щомісячно та станом на дату віднесення їх до категорії проблемних. Учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щомісяця, щодекадно, станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

2.4. Щомісячний звіт подається до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години. Для складання щомісячного звіту банк використовує дані щомісячної форми № 1 – Балансові дані (файл 02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»).

Щоденні та щодекадні звіти подаються учасниками Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 16-ї години наступного робочого дня за звітною датою. Для складання щоденних та щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.

Звіт станом на дату віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних і станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку подається не пізніше двох робочих днів після отримання банком відповідної постанови (рішення) Національного банку України.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

2.5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2.6. Якщо кінцевий термін подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звіту переноситься на перший після нього робочий день.

2.7. У разі виявлення учасником Фонду помилок під час складання звіту учасник Фонду зобов’язаний унести зміни до звіту шляхом подання виправленого звіту не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання звіту (виключно для місячної форми звіту).

{Абзац перший пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

Контроль за своєчасністю та достовірністю наданого звіту здійснюється Фондом дистанційно та/або шляхом проведення інспекційних перевірок.

ІІІ. Порядок заповнення звіту

3.1. Для розрахунку використовуються суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (із змінами).

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

3.2. Для складання форми звітності використовуються дані балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням даних аналітичного обліку.

Для складання щомісячної звітності учасники Фонду використовують дані місячної форми № 10 – Оборотно-сальдовий баланс банку.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Для складання щоденної, декадної звітності та звітності на окрему дату учасники Фонду використовують дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

За показниками в звіті, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

3.3. Для частини І звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів одного вкладника.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожного вкладника, визначається за загальною сумою всіх його вкладів та нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" в одному учаснику Фонду.

Для частини ІІ звіту: діапазон визначається за вкладами одного вкладника залежно від виду валют або вкладів у банківських металах.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожного вкладника, визначається за загальною сумою всіх його вкладів та нарахованих за ними відсотків в розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, в банківських металах.

Для частини ІІІ звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх коштів однієї фізичної особи - підприємця.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожної фізичної особи - підприємця, визначається за загальною сумою всіх його коштів та нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад» в одному учаснику Фонду.

{Абзац шостий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Для частини IV звіту: дані заповнюються за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків кожного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" (за виключенням даних про кошти фізичних осіб – підприємців-1) та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

-1 Згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 грн, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 грн, то такі вклади не включаються до частини IV звіту відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

3.4. Частина І звіту визначає суму вкладів кожного вкладника учасника Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 «вклади всього» – визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 «чисті вклади всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» – включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб»;

2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;

2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» – тільки в частині вкладів фізичних осіб та коштів фізичних осіб – підприємців, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками;

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2603 – «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців.

Рахунки груп 261 та 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, до звіту не включаються. Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) закрито, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом має нульовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат до звіту не включається. Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн».

Рядок 3 «ощадні сертифікати всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3340 «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Рядок 4 «нараховані витрати всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2628 «Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб»;

2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»;

3328 «Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 «Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3348 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

3.5. У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) звіту.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

3.6. Частина ІІ звіту визначає розподіл вкладів за видами валют. Заповнюється за рядками 5, 6, 7.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Рядок 5 "вклади всього у національній валюті".

За рядком 5 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5).

Сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2).

Кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5).

Кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1).

3.7. Рядок 6 "вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)".

{Абзац перший пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

За рядком 6 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6).

Сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2).

Кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6).

Кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1).

3.8. Рядок 7 "вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент)".

За рядком 7 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду.

Сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7).

Кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7).

3.9. Частина ІІІ звіту визначає суму коштів кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду.

Рядок 8 «Кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього».

За рядком 8 дані формуються щодо кожної фізичної особи – підприємця та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2 (колонка 2).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) за рядком 8.2 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2).

Сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3).

Сума нарахованих витрат фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4).

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не меншою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).

Рядок 8 «Кошти фізичних осіб – підприємців» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців.

Якщо рахунок має дебетовий або нульовий залишок, то в розрахунок суми вкладів цей рахунок включається із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн».

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

3.10. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми коштів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів (діапазонів):

у колонці 4 від 0,00 до 9,99;

у колонці 6 - від 10,00 до 100000,00;

{Абзац третій пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

у колонці 8 - від 100000,01 до 200000,00;

{Абзац четвертий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

у колонці 10 - від 200000,01 до 500000,00;

{Абзац п’ятий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

у колонці 12 - від 500000,01 і більше.

{Абзац шостий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

3.11. Частина IV заповнюється виключно за колонками 1, 2.

Кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

Рядок 9 "Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:" - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1 - 9.4.

Рядок 9.1 "Вклади на поточних рахунках, у тому числі:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за коштами на вимогу фізичних осіб, у тому числі з використанням платіжних карток;

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками".

У разі якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядках 9.1 - 9.1.1.

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

Рядок 9.1.1 "Вклади на карткових рахунках" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за рахунками фізичних осіб з використанням платіжних карток.

Рядок 9.2 "Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки (тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком";

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком".

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

При розбивці ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2 - 9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1 - 9.2.14.

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

Рядок 9.3 "Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строками повернення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

При розбивці вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 - 9.3.13 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

У разі якщо строк дії строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний/картковий рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1 - 9.3.9.

{Абзац пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

У разі якщо вкладник має декілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму, що гарантується Фондом, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади на карткових рахунках;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади в розрахунках фізичних осіб;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок четвертим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок пятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення більше 12 місяців;

{Пункт 3.11 розділу III доповнено новим абзацом сорок сьомим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

інші строкові вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб.

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

При цьому дані останнього рядка, розраховані за одним вкладником, що був заповнений відповідно до визначеної черговості, мають відповідати різниці між сумою, що гарантується Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

Рядок 9.4 "інші" - для розрахунку використовується балансовий рахунок 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб".

{Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

{Розділ III доповнено пунктом 3.11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещенявгору