Документ z1313-05, перша редакція — Прийняття від 13.10.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
( z1311-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2005 р.
за N 1313/11593

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту N 3-РС
"Звіт про обсяги виробництва
та реалізації тютюнових виробів"
( z1311-05 )

1. Загальні положення
Звіт про виробництво та реалізацію тютюнових виробів (далі -
Звіт) подають суб'єкти господарювання незалежно від форм
власності, які виробляють тютюнові вироби. Кожен розділ
оформляється на окремому аркуші. У розділах 1 та 2 графи 2, 3, 4
суб'єкти підприємницької діяльності не заповнюють.
2. Порядок заповнення розділу 1 Звіту
"Виробництво та реалізація тютюнових виробів"
1. У графі 1 указується дата звітності (порядковий номер
місяця).
2. У графі 2 указується код області, у якій зареєстровано
виробника тютюнових виробів, згідно з додатком.
3. У графі 3 указується найменування виробника тютюнових
виробів.
4. У графі 4 указується код за ЄДРПОУ виробника тютюнових
виробів.
5. У графі 5 зазначається вид продукції.
6. У графі 6 - зазначається код продукції згідно з УКТ ЗЕД.
7. У графі 7 указується залишок продукції власного
виробництва на підприємстві.
8. У графі 8 указується кількість імпортованої продукції в
звітному місяці.
9. У графі 9 указується кількість виробленої продукції за
звітний місяць.
10. У графі 10 указується загальна кількість реалізованих
тютюнових виробів за звітний місяць.
11. У графі 11 указується кількість тютюнових виробів,
реалізованих на внутрішньому ринку.
12. У графі 12 указується кількість тютюнових виробів,
реалізованих на експорт.
13. У графі 13 указується кількість реалізованих тютюнових
виробів імпортного виробництва.
14. У графі 14 указується кількість тютюнових виробів
власного виробництва на кінець звітного місяця.
15. У графі 15 надаються необхідні пояснення.
3. Порядок заповнення розділу 2 Звіту
"Реалізація тютюнових виробів"
1. У графі 1 указується дата звітності (порядковий номер
місяця).
2. У графі 2 указується код області, у якій зареєстровано
виробника тютюнових виробів, згідно з додатком.
3. У графі 3 указується найменування виробника тютюнових
виробів.
4. У графі 4 указується код за ЄДРПОУ виробника тютюнових
виробів.
5. У графі 5 зазначається код продукції згідно з УКТ ЗЕД.
6. У графі 6 указується перелік тютюнових виробів, що
виробляються виробником в Україні за їх власною назвою.
7. У графі 7 указується кількість реалізованої продукції
власного виробництва на внутрішньому ринку за звітний місяць.
8. У графі 8 надаються необхідні пояснення.
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів
ДПА України І.М.Гончарвгору