Документ z1312-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2017, підстава - z1713-16


 
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
01.11.2011 N 487
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1312/20050

 
Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства транспорту України та Міністерства
транспорту та зв'язку України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури N 665 ( z1993-12 ) від 09.11.2012 N 43 ( z0238-13 ) від 24.01.2013 N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 N 292 ( z0920-13 ) від 08.05.2013 N 790 ( z1859-13 ) від 14.10.2013 N 267 ( z0901-15 ) від 10.07.2015 N 292 ( z0976-15 ) від 29.07.2015 N 379 ( z1214-15 ) від 22.09.2015 N 433 ( z1713-16 ) від 05.12.2016 }

 
     Відповідно до Указу Президента України від 08.04.2011 N 447 ( 447/2011 ) "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства транспорту та зв'язку України, що додаються.
 
     2. Внести до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006 N 1151 ( z0009-07 ) "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за N 9/13276, такі зміни:
 
     2.1. Підпункт 2.3 пункту 2 виключити.
     У зв'язку з цим підпункти 2.4, 2.5 вважати відповідно підпунктами 2.3, 2.4.
 
     2.2. У пункті 4 слова "(Яценко С.В.)" виключити.
 
     2.3. У тексті наказу слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту" в усіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 20.10.97 N 369 ( z0532-97 ) "Про утворення Інспекції Головного державного реєстратора флоту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.97 за N 532/2336.
 
     4. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 
     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                     К.Єфименко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01.11 2011 N 487
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2011 р.
за N 1312/20050

 
ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства транспорту
України та Міністерства транспорту
та зв'язку України

 
     1. У Порядку присвоєння судну назви, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 19 ( z0097-98 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.02.98 за N 97/2537:
 
     1.1. У тексті Порядку ( z0097-98 ) слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту" та "Інспекція" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
 
     1.2. У тексті Порядку ( z0097-98 ) та у додатку до Порядку слова "Головний державний реєстратор флоту" у всіх відмінках замінити словами "Голова Укрморрічінспекції" у відповідних відмінках.
 
     2. У Положенні про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 27.03.98 N 93 ( z0233-98 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 233/2673:
 
     2.1. У абзаці другому пункту 1 слова "Інспекції Державного реєстратора флоту" замінити словами "Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     2.2. У абзаці другому пункту 2 слова та цифри "Положенням про Інспекцію, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 жовтня 1997 року за N 369 ( z0532-97 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції України від 5 листопада 1997 року за N 532/2336" замінити словами "чинним законодавством України".
 
     2.3. У пункті 8 слова "Міністерством транспорту та зв'язку" замінити словами "Міністерством інфраструктури України".
 
     2.4. У тексті Положення ( z0532-97 ) слово "Інспекція" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 665 ( z1993-12 ) від 09.11.2012 }

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 790 ( z1859-13 ) від 14.10.2013 }

 
     5. У Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 14.06.2000 N 316 ( z0388-00 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.07.2000 за N 388/4609:
 
     5.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "та пункту 4.14 Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 жовтня 1997 року N 369 ( z0532-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1997 року за N 532/2336" виключити.
 
     5.2. У пункті 3.2 глави 3 слова "Інспекції Головного державного реєстратора флоту" замінити словами "Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     5.3. У тексті Порядку ( z0388-00 ) слова "Інспекція ГДРФ" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 292 ( z0920-13 ) від 08.05.2013 }
 
{ Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства транспорту N 524 ( z0822-00 ) від 27.09.2000, до якого вносились зміни } 7. У Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України, затвердженій наказом Міністерства транспорту України від 27.09.2000 N 524 ( z0822-00 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.11.2000 за N 822/5043:
 
     7.1. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     7.2. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) та додатку до неї слова "Міністерство транспорту України" та слово "Адміністрація" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
 
     7.3. У тексті Інструкції ( z0822-00 ) слова "Державний департамент морського і річкового транспорту" та слово "директор" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Укрморрічінспекція" та "Голова" у відповідних відмінках.
 
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }
 
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }
 
     10. У Правилах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 N 205 ( z0452-01 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.05.2001 за N 452/5643:
 
     10.1. Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 викласти у новій редакції:
     "Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 N 447 ( 447/2011 );".
 
     10.2. У пункті 1.5 глави 1 слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства, яка діє згідно з Положенням про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства" замінити словами та цифрами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, яка діє згідно з Положенням про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 N 447 ( 447/2011 )".
 
     11. У Положенні про лоцмана - оператора служби регулювання руху суден, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2001 N 341 ( z0544-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за N 544/5735:
 
     11.1. У абзаці другому пункту 5.4 глави 5 слово "начальник" замінити словом "Голова".
 
     11.2. У тексті Положення ( z0544-01 ) слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" та "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
 
     12. У Типовому положенні про службу регулювання руху суден, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2001 N 340 ( z0545-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за N 545/5736:
 
     12.1. У пункті 3.3 глави 3 слова "Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (далі - Держфлотінспекція України)" замінити словами "Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     12.2. У тексті Типового положення ( z0545-01 ) слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     12.3. У тексті Типового положення ( z0545-01 ) слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" та "Мінтранс України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" та "Мінінфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     13. У тексті Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 04.09.2001 N 584 ( z0816-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2001 за N 816/6007, слова "Державний департамент морського та річкового транспорту", "Держфлотінспекція" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
 
     14. У Положенні про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119:
 
     14.1. У підпункті 4.14 пункту 4 слово "Укрморрічфлот" замінити словами "Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     14.2. У тексті Положення ( z0928-01 ) слова "Міністр транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     14.3. У тексті Положення ( z0928-01 ) слова "Міністерство транспорту та зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України", "Мінтрансзв'язку" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
{ Пункт 15 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства транспорту N 695 ( z0826-02 ) від 30.09.2002, до якого вносились зміни } 15. У тексті Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, затвердженій наказом Міністерства транспорту України від 30.09.2002 N 695 ( z0826-02 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.10.2002 за N 826/7114, та додатку 2 до неї слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     16. У пункті 1.7 глави 1 Правил плавання суден Керч - Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.10.2002 N 721 ( z0973-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.12.2002 за N 973/7261, слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     17. У Положенні про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 08.01.2003 N 3 ( z0086-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.02.2003 за N 86/7407:
 
     17.1. У абзаці другому пункту 4.2 глави 4 слова "Міністерства транспорту" замінити словами "Міністерства інфраструктури України".
 
     17.2. У додатку до Положення ( z0086-03 ) слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ", "MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE" замінити словами "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ", "MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE".
 
     18. У тексті Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.10.2003 N 809 ( z1010-03 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2003 за N 1010/8331, слова "Державний департамент морського і річкового транспорту" та "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     19. У Правилах контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N 545 ( z0353-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952:
 
     19.1. У абзаці першому пункту 1.2 глави 1 Правил ( z0353-04 ) слова "Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (надалі - Держфлотінспекція України)" замінити словами "Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     19.2. У тексті Правил ( z0353-04 ) та додатках 2, 3 до них слова "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     19.3. У тексті Правил ( z0353-04 ) та додатку 6 до них слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" у всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
 
     19.4. У додатку 6 до Правил ( z0353-04 ) слова "Міністерство транспорту України" виключити.
 
     19.5. У додатках 2 та 3 до Правил ( z0353-04 ) слова "Safety Shipping Inspectorate of Ukraine" замінити словами "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport".
 
     19.6. У додатках 4, 5, 7, 10, 11 до Правил ( z0353-04 ) слова "Ministry of Transport of Ukraine Shipping Safety Inspectorate of Ukraine" замінити словами "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport".
 
     19.7. У додатках 4-7, 10, 11 до Правил ( z0353-04 ) слова та цифри "1, Lanzheronivska str., Odessa, Ukraine Tel: (380 482) 21-94-11 Fax: (380 482) 21-94-77" та "Україна, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1 Тел: (380 482) 21-94-11 Факс: (380 482) 21-94-77" замінити словами та цифрами "14, Peremohy avenue, Kyiv, Ukraine Tel: (38 044) 351-44-19 Fax: (38 044) 351-44-22" та "Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 14 Тел.: (38 044) 351-44-19 Факс: (38 044) 351-44-22".
 
     20. У Положенні про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904 ( z1193-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514:
 
     20.1. У пункті 1.5 глави 1 слова та цифри "Положення про Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000 N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
 
     20.2. Пункт 4.1 глави 4 викласти у такій редакції:
     "4.1. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства є одним з основних завдань Міністерства інфраструктури України. Здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті є одним з основних завдань Укрморрічінспекції".
 
     20.3. Абзац четвертий підпункту 5.5.9 пункту 5.5 глави 5 виключити.
 
     20.4. У підпункті 6.2.2 пункту 6.2 глави 6:
     абзац третій викласти у такій редакції:
     "Укрморрічінспекцію (всі АП).";
     абзац четвертий виключити.
 
     20.5. У підпункті 6.2.4 пункту 6.2 глави 6 слова "Держфлотінспекції, Укрморрічфлоту" замінити словом "Укрморрічінспекції".
 
     20.6. Підпункт 6.4.1 пункту 6.4 глави 6 викласти у такій редакції:
     "6.4.1. Кожна АП підлягає обліку на підприємстві, в установі та організації. Аварії підлягають обліку в Укрморрічінспекції".
 
     20.7. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Міністр транспорту України" замінити словами "Міністр інфраструктури України" та слова "Перший заступник Міністра транспорту України" та "Заступник Міністра транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "Перший заступник Міністра інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     20.8. Абзац другий підпункту 7.2.10.1 підпункту 7.2.10 пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції:
     "До складу комісії включаються: заступник Міністра інфраструктури України, керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова Укрморрічінспекції".
 
     20.9. Абзац другий підпункту 7.2.10.2 підпункту 7.2.10 пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції:
     "До складу комісії включаються: заступник Міністра інфраструктури України, керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова Укрморрічінспекції".
 
     20.10. Абзац другий підпункту 7.2.10.3 підпункту 7.2.10. пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції:
     "До складу комісії включаються: керівник структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України, відповідального за організацію роботи з безпеки транспорту, Голова або заступник Голови Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС".
 
     20.11. Абзац другий підпункту 7.2.10.4 підпункту 7.2.10 пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції:
     "До складу комісії включаються: заступник голови Укрморрічінспекції, якій відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління) Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції".
 
     20.12. Абзац другий підпункту 7.2.10.5 підпункту 7.2.10 пункту 7.2 глави 7 викласти у такій редакції:
     "До складу комісії включаються: заступник Голови Укрморрічінспекції, який відповідає за організацію і контроль виконання робіт з БС, керівник підрозділу (управління) Укрморрічінспекції, відповідальний за організацію роботи із забезпечення БС, інші працівники Укрморрічінспекції".
 
     20.13. У підпункті 7.3.1 пункту 7.3 глави 7 слова "Держфлотінспекцією та" виключити.
 
      20.14. Абзац четвертий підпункту 8.1.6 пункту 8.1 глави 8 викласти у такій редакції:
     "рішень комісії з безпеки транспорту Укрморрічінспекції;".
 
     20.15. Абзац третій підпункту 9.2.2 пункту 9.2 глави 9 виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім.
 
     20.16. Підпункт 9.2.3 пункту 9.2 глави 9 викласти у такій редакції:
     "9.2.3. Видання матеріалів та рішень комісії з безпеки транспорту Укрморрічінспекції, офіційних текстів нормативних документів з БС. Створення, ведення баз даних, пов'язаних із БС".
 
     20.17. У другому реченні підпункту 10.5.2 пункту 10.5 глави 10 слова "Мінтрансу, Укрморрічфлоту або на вимогу Держфлотінспекції" замінити словом "Укрморрічінспекції".
 
     20.18. Абзац шостий пункту 10.6 глави 10 виключити.
 
     20.19. У пункті 3.1 глави 3 додатка 1 до Положення ( z1193-03 ) слова "Інспекцію Головного державного реєстратора флоту та Держфлотінспекцію" замінити словом "Укрморрічінспекцію".
 
     20.20. У пункті 2.1 глави 2 додатка 2 до Положення ( z1193-03 ) слова "Інспекцію Головного державного реєстратора флоту та Держфлотінспекцію" замінити словом "Укрморрічінспекцію".
 
     20.21. У додатку 3 до Положення ( z1193-03 ) абревіатуру "ДФІ" замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     20.22. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "директор", "Міністерство транспорту України" та "Мінтранс" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Голова", "Міністерство інфраструктури України" та "Мінінфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     20.23. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Державний департамент морського і річкового транспорту" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках.
 
     20.24. У тексті Положення ( z1193-03 ) слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" у всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
 
     20.25. У тексті Положення ( z1193-03 ) та додатках до нього слово "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити відповідно словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     21. В Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженій наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 N 641 ( z0914-04 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за N 914/9513:
 
     21.1. У пункті 1.3 глави 1 слова та цифри "Положення про Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000 N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
 
     21.2. Абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 виключити.
 
     21.3. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" та "Державний департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
 
     21.4. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) та додатку до неї слово "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     21.5. У тексті Інструкції ( z0914-04 ) слово "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     22. У Правилах безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 N 642 ( z0915-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2004 за N 915/9514:
 
     22.1. У пункті 1.4 глави 1 слова та цифри "Положення про Міністерство транспорту України, затверджене Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 ( 678/2000 )" та "Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2000 N 584 ( 584-2000-п )" виключити.
 
     22.2. Абзац дев'ятий пункту 1.5 глави 1 виключити.
 
     22.3. У тексті Правил ( z0915-04 ) слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" та "Державний департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках.
 
     22.4. У тексті Правил ( z0915-04 ) слова "Держфлотінспекція" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     23. В Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства, затвердженій наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.11.2004 N 1048 ( z1584-04 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за N 1584/10183:
 
     23.1. У абзаці третьому пункту 1.5 глави 1 слова та цифри "Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затверджене Указом Президента України від 27.08.2004 N 1009 ( 1009/2004 )" виключити.
 
     23.2. У абзаці сьомому пункту 1.6 глави 1 Інструкції ( z1584-04 ) слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     23.3 Абзац третій підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім.
 
     23.4. У абзаці другому підпункту 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 слово "Держфлотінспекцією" виключити.
 
     23.5. У абзаці першому пункту 2.3 глави 2 слова "Міністерства транспорту та зв'язку України, Укрморрічфлоту або на вимогу Держфлотінспекції" замінити словом "Укрморрічінспекції".
 
     23.6. У абзаці другому пункту 3.14 глави 3 слова "надає Укрморрічфлоту як органу ліцензування пропозиції щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом" виключити.
 
     23.7. У тексті Інструкції ( z1584-04 ) слова "Держфлотінспекція України" та "Держфлотінспекція" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     23.8. У тексті Інструкції ( z1584-04 ) слово "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінити словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку.
 
     24. У Положенні про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 N 1042 ( z1577-04 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13.12.2004 за N 1577/10176:
 
     24.1. У пункті 3.14 глави 3 слово "Укрморрічфлот" замінити словом "Укрморрічінспекція".
 
     24.2. У тексті Положення ( z1577-04 ) слова "Міністерство освіти і науки України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" у відповідних відмінках.
 
     25. У тексті Порядку видачі пільгових дозволів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.08.2005 N 411 ( z0906-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2005 за N 906/11186, слова "Міністерство транспорту та зв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерства інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     26. У тексті додатків до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.12.2006 N 1151 ( z0009-07 ) "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за N 9/13276, слова "Інспекція Головного державного реєстратора флоту", "Інспекція Головного державного реєстратора флоту України" та "GENERAL STATE SHIPS REGISTRAR INSPECTION OF UKRAINE" в усіх відмінках замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "State Inspectorate of Ukraine for Safety of Maritime and Inland Water Transport" у відповідних відмінках.
 
     27. У пункті 7 Порядку видачі та носіння нагрудних знаків "Капітан далекого плавання" та "Судновий механік першого розряду", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.04.2007 N 271 ( z0426-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2007 за N 426/13693, слова "Державним департаментом морського і річкового транспорту" замінити словами "Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті".
 
     28. У тексті Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2007 N 377 ( z0529-07 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за N 529/13796, слова "Мінтрансзв'язку", "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках.
 
     29. У Положенні про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 N 498 ( z0905-07 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за N 905/14172:
     29.1. У абзаці п'ятому пункту 1.6 глави 1 слова "Держфлотінспекцією України" замінити словом "Укрморрічінспекцією".
 
     29.2. В абзаці першому пункту 1.7 глави 1 слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті".

 
{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 379 ( z1214-15 ) від 22.09.2015 }

 
{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 292 ( z0976-15 ) від 29.07.2015 }

 
{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 267 ( z0901-15 ) від 10.07.2015 }

 
 Директор Департаменту 
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту В.Севрюковвгору