Документ z1311-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2016, підстава - z0340-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2005 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2005 р.
за N 1311/11591
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 49 ( z0340-16 ) від 11.02.2016 }
Про затвердження форм звітів щодо обігу
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів та інструкцій щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 302 ( z0719-06 ) від 30.05.2006
N 549 ( z1152-07 ) від 24.09.2007 }

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( 481/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму звіту N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації
спирту"; форму звіту N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації
алкогольних напоїв"; форму звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації
тютюнових виробів"; Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 1-РС "Звіт про
обсяги виробництва та реалізації спирту"; Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 2-РС "Звіт про
обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв" ( z1312-05 ); Інструкцію щодо заповнення форми звіту N 3-РС "Звіт про
обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів" ( z1313-05 ).
2. Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів
продукції та кодів областей згідно з додатком.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.)
у триденний строк від дня набрання чинності цим наказом
забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
В.о. Голови Б.М.Горбанський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України В.М.Пинзеник

Додаток
до наказу ДПА України
13.10.2005 N 449

Коди продукції

------------------------------------------------------------------ |Коди |Види продукції | |про- | | |дукції | | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Спирт етиловий ректифікований (зерновий, мелясний) | |-------+--------------------------------------------------------| | 2 |Спирт коньячний | |-------+--------------------------------------------------------| | 3 |Спирт етиловий виноградний ректифікований | |-------+--------------------------------------------------------| | 4 |Спирт етиловий плодовий ректифікований | |-------+--------------------------------------------------------| | 5 |Спирт-сирець виноградний | |-------+--------------------------------------------------------| | 6 |Спирт-сирець плодовий | |-------+--------------------------------------------------------| | 7 |Спирт етиловий технічний | |-------+--------------------------------------------------------| | 8 |Спирт етиловий денатурований | |-------+--------------------------------------------------------| | 9 |Фракція головна етилового спирту | |-------+--------------------------------------------------------| | 10 |Спирт етиловий ректифікований денатурований для | | |парфумерно-косметичної продукції | |-------+--------------------------------------------------------| | 11 |Спирт плодовий | |-------+--------------------------------------------------------| | 12 |Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів | |-------+--------------------------------------------------------| | 13 |Виноматеріали виноградні: у тому числі шампанські | | |виноматеріали | |-------+--------------------------------------------------------| | 14 |Виноматеріали виноградні: у тому числі коньячні | | |виноматеріали | |-------+--------------------------------------------------------| | 15 |Горілка та горілка особлива | |-------+--------------------------------------------------------| | 16 |Лікеро-горілчані вироби | |-------+--------------------------------------------------------| | 17 |у тому числі слабоалкогольні напої міцністю 1,2 до | | |8,5% | |-------+--------------------------------------------------------| | 18 |у тому числі лікеро-горілчані напої міцністю від 8,5 до | | |25% | |-------+--------------------------------------------------------| | 19 |Напівфабрикати спиртовані (спиртовані морси, соки, | | |настої) | |-------+--------------------------------------------------------| | 20 |Виноматеріали виноградні | |-------+--------------------------------------------------------| | 21 |у тому числі виноматеріали виноградні столові ординарні | |-------+--------------------------------------------------------| | 22 |у тому числі виноматеріали виноградні кріплені | | |ординарні | |-------+--------------------------------------------------------| | 23 |у тому числі виноматеріали виноградні столові марочні | |-------+--------------------------------------------------------| | 24 |у тому числі виноматеріали виноградні кріплені марочні | |-------+--------------------------------------------------------| | 25 |Виноматеріали плодово-ягідні | |-------+--------------------------------------------------------| | 26 |Вина виноградні | |-------+--------------------------------------------------------| | 27 |у тому числі вина виноградні столові сухі ординарні | |-------+--------------------------------------------------------| | 28 |у тому числі вина виноградні столові напівсухі | |-------+--------------------------------------------------------| | 29 |у тому числі вина виноградні столові напівсолодкі | |-------+--------------------------------------------------------| | 30 |у тому числі вина виноградні кріплені міцні ординарні | |-------+--------------------------------------------------------| | 31 |у тому числі вина виноградні кріплені десертні | | |ординарні | |-------+--------------------------------------------------------| | 32 |у тому числі вина виноградні столові сухі марочні | |-------+--------------------------------------------------------| | 33 |у тому числі вина виноградні кріплені міцні марочні | |-------+--------------------------------------------------------| | 34 |у тому числі вина виноградні кріплені десертні марочні | |-------+--------------------------------------------------------| | 35 |Вина плодово-ягідні | |-------+--------------------------------------------------------| | 36 |Винні напої виноградні | |-------+--------------------------------------------------------| | 37 |Винні напої плодово-ягідні | |-------+--------------------------------------------------------| | 38 |Зброджено-спиртовані соки | |-------+--------------------------------------------------------| | 39 |Вермути | |-------+--------------------------------------------------------| | 40 |Міцні напої з виноградної сировини | |-------+--------------------------------------------------------| | 41 |Міцні напої з плодової сировини | |-------+--------------------------------------------------------| | 42 |Слабоалкогольні газовані і негазовані напої плодові та | | |виноградні | |-------+--------------------------------------------------------| | 43 |Вина газовані | |-------+--------------------------------------------------------| | 44 |Шампанське та ігристі вина | |-------+--------------------------------------------------------| | 45 |Коньяк | |-------+--------------------------------------------------------| | 46 |Есенції харчові | |-------+--------------------------------------------------------| | 47 |Ветеринарні засоби | |-------+--------------------------------------------------------| | 48 |Лікарські засоби | |-------+--------------------------------------------------------| | 49 |Потреби закладів охорони здоров'я | |-------+--------------------------------------------------------| | 50 |Парфумерні вироби | |-------+--------------------------------------------------------| | 51 |Вибухові речовини | |-------+--------------------------------------------------------| | 52 |Побутова хімія | |-------+--------------------------------------------------------| | 53 |Оцет | |-------+--------------------------------------------------------| | 54 |Технологічні цілі | |-------+--------------------------------------------------------| | 55 |Інше (не зазначене у даному переліку, у графу "Примітка"| | |внести мету використання) | ------------------------------------------------------------------
Коди областей
------------------------------------------------------------------ | Коди | Назви областей (реґіонів) | | областей | | |------------+---------------------------------------------------| | 1 |Автономна Республіка Крим | |------------+---------------------------------------------------| | 2 |Вінницька обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 3 |Волинська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 4 |Дніпропетровська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 5 |Донецька обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 6 |Житомирська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 7 |Закарпатська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 8 |Запорізька обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 9 |Івано-Франківська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 10 |Київська обл.а | |------------+---------------------------------------------------| | 11 |Кіровоградська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 12 |Луганська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 13 |Львівська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 14 |Миколаївська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 15 |Одеська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 16 |Полтавська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 17 |Рівненська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 18 |Сумська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 19 |Тернопільська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 20 |Харківська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 21 |Херсонська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 22 |Хмельницька обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 23 |Черкаська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 24 |Чернівецька обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 25 |Чернігівська обл. | |------------+---------------------------------------------------| | 26 |м. Київ | |------------+---------------------------------------------------| | 27 |м. Севастополь | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів
ДПА України І.М.Гончар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
Звітність
ЗВІТ
ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ
за ___________ місяць ________ року

-------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 1-РС |---------------------+--------------------| Місячна |1) Суб'єкти |до 10 числа місяця, | |господарювання усіх |що настає за звітним| |форм власності, які | | ЗАТВЕРДЖЕНО |виробляють та | | Наказ ДПА України |реалізують спирт, | | 13.10.2005 N 449 |фракцію головну | | |етилового спирту, - | | |звіт до органу | | |державної податкової | | |служби за місцем | | |реєстрації | | за погодженням з |---------------------+--------------------| Держкомстатом |2) Органи державної |до 12 числа місяця, | України |податкової служби за |що настає за звітним| |місцем реєстрації | | |суб'єктів | | |господарювання - звіт| | |у розрізі підприємств| | |та зведений до | | |регіонального | | |управління | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |---------------------+--------------------| |3) Регіональні |до 15 числа місяця, | |управління |що настає за звітним| |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |- звіт у розрізі | | |підприємств та | | |зведений електронною | | |поштою та на | | |паперових носіях до | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер фізичної | |особи-платника податків (за наявністю) | | ------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Найменування/Ім'я ______________________________________________| | | |Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________| | | |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | | |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, | | | |________________________________________________________________| | площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | | | |________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| |за |території|виду |форми|організа- |міністерства, |реєст-| |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|ційно-право-|іншого |рацій-| | | |мічної|ності|вої форми |центрального |ний | | | |діяль-|(КФВ)|господарю- |органу, якому |номер | | | |ності | |вання |підпорядкована|ліцен-| | | |(КВЕД)| |(КОПФГ) |організація - |зії | | | | | | |складач | | | | | | | |інформації | | | | | | | |(КОДУ)** | | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

1. Рух спирту
(дал б.с.) --------------------------------------------------------------------------------- |Дата|Виробник спирту |Спирт |Зали-|Виро-|Інші|Реалізовано |Інші|Зали-|При-| |(N |----------------+-------|шки |блено|над-|----------------|вит-|шки |міт-| |мі- |код|най- |код |вид|код|на | |хо- |усьо-|у тому |рати|на |ка | |ся- |об-|мену-|за | | |поча-| |дже-|го |числі на | |кі- | | |ця) |ла-|вання|ЄДРПОУ| | |ток | |ння | |----------| |нець | | | |сті|під- | | | |звіт-| | | |вну- |екс-| |звіт-| | | | |приє-| | | |ного | | | |трі- |порт| |ного | | | | |мства| | | |міся-| | | |шній | | |міся-| | | | | | | | |ця в | | | |ринок| | |ця в | | | | | | | | |міс- | | | | | | |міс- | | | | | | | | |цях | | | | | | |цях | | | | | | | | |збе- | | | | | | |збе- | | | | | | | | |ріга-| | | | | | |ріга-| | | | | | | | |ння | | | | | | |ння | | |----+---+-----+------+---+---+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ---------------------------------------------------------------------------------
2. Реалізація спирту
(дал б.с.) ------------------------------------------------------------------------- |Дата|Виробник спирту |Споживач спирту |Відвантажено |Мета |При-| |(N | | | |викорис- |міт-| |мі- | | | |тання |ка | |ся- | | | |спирту | | |ця) |----------------+----------------+-----------------+---------| | | |код|най- |код |код|най- |код |кіль-|вид |код |вид |код | | | |об-|мену-|за |об-|мену-|за |кість|спир-|спир-|про-|про-| | | |ла-|вання|ЄДРПОУ|ла-|вання|ЄДРПОУ| |ту |ту |дук-|дук-| | | |сті|під- | |сті|під- | | | | |ції |ції | | | | |приє-| | |приє-| | | | | | | | | | |мства| | |мства| | | | | | | | |----+---+-----+------+---+-----+------+-----+-----+-----+----+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------
Керівник(власник) ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _______, факс _______, електронна пошта ________________
М.П. _____________
** Тільки для підприємств державного сектору.
{ Форма N 1-РС із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 302 ( z0719-06 ) від 30.05.2006, N 549
( z1152-07 ) від 24.09.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
Звітність

ЗВІТ
ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
за ___________ місяць ________ року

-------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | |---------------------+--------------------| |1) Суб'єкти |до 10 числа місяця, | Форма N 2-РС |господарювання усіх |що настає за звітним| Місячна |форм власності, які | | |виробляють та | | |реалізують алкогольні| | ЗАТВЕРДЖЕНО |напої, - звіт до | | Наказ ДПА України |органу державної | | 13.10.2005 N 449 |податкової служби за | | |місцем реєстрації | | |---------------------+--------------------| |2) Органи державної |до 12 числа місяця, | |податкової служби за |що настає за звітним| |місцем реєстрації | | за погодженням з |суб'єктів | | Держкомстатом |господарювання - звіт| | України |у розрізі підприємств| | |та зведений до | | |регіонального | | |управління | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |---------------------+--------------------| |3) Регіональні |до 15 числа місяця, | |управління |що настає за звітним| |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |- звіт у розрізі | | |підприємств та | | |зведений електронною | | |поштою та на | | |паперових носіях до | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер фізичної | |особи-платника податків (за наявністю) | | ------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Найменування/Ім'я ______________________________________________| | | |Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________| | | |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | | |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, | | | |________________________________________________________________| | площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| |за |території|виду |форми|організа- |міністерства, |реєст-| |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|ційно-право-|іншого |рацій-| | | |мічної|ності|вої форми |центрального |ний | | | |діяль-|(КФВ)|господарю- |органу, якому |номер | | | |ності | |вання |підпорядкована|ліцен-| | | |(КВЕД)| |(КОПФГ) |організація - |зії | | | | | | |складач | | | | | | | |інформації | | | | | | | |(КОДУ)** | | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата|Виробник |Продук-|Оди-|Зали-|Виро-|Інші|Відпущено |Інші|Зали-|При-| |(N | |ція |ниці|шки |блено|над-| |вит-|шки |міт-| |мі- |----------------+-------|ви- |на | |хо- |----------------------|рати|на |ка | |ся- |код|най- |код за|вид|код|міру|поча-| |дже-|усьо-|у тому числі на | |кі- | | |ця) |об-|мену-|ЄДРПОУ| | | |ток | |ння |го |----------------| |нець | | | |ла-|вання| | | | |звіт-| | | |внутрішній |екс-| |звіт-| | | |сті|під- | | | | |ного | | | |ринок |порт| |ного | | | | |приє-| | | | |міся-| | | |-----------| | |міся-| | | | |мства| | | | |ця в | | | |усьо-|у | | |ця в | | | | | | | | | |міс- | | | |го |т.ч. | | |міс- | | | | | | | | | |цях | | | | |на | | |цях | | | | | | | | | |збе- | | | | |влас-| | |збе- | | | | | | | | | |ріга | | | | |не | | |ріга-| | | | | | | | | |ння | | | | |виро-| | |ння | | | | | | | | | | | | | | |бни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |цтво | | | | | |----+---+-----+------+---+---+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----+---+-----+------+---+---+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник(власник) ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _______, факс _______, електронна пошта ________________
М.П. _______________
** Тільки для підприємств державного сектору.
{ Форма N 2-РС із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 302 ( z0719-06 ) від 30.05.2006, N 549
( z1152-07 ) від 24.09.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
Звітність
ЗВІТ
ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
за ___________ місяць ________ року

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | |---------------------+---------------------| |1) Суб'єкти |до 10 числа місяця, | Форма N 3-РС |господарювання усіх |що настає за звітним | Місячна |форм власності, які | | |виробляють та | | |реалізують тютюнові | | ЗАТВЕРДЖЕНО |вироби, - звіт до | | Наказ ДПА України |органу державної | | 13.10.2005 N 449 |податкової служби за | | |місцем реєстрації | | |---------------------+---------------------| |2) Органи державної |до 12 числа місяця, | |податкової служби за |що настає за звітним | |місцем реєстрації | | за погодженням з |суб'єктів | | Держкомстатом |господарювання - звіт| | України |у розрізі підприємств| | |та зведений до | | |регіонального | | |управління | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |---------------------+---------------------| |3) Регіональні |до 15 числа місяця, | |управління |що настає за звітним | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | |- звіт у розрізі | | |підприємств та | | |зведений електронною | | |поштою та на | | |паперових носіях до | | |Департаменту САТ | | |Державної податкової | | |адміністрації України| | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер фізичної | |особи-платника податків (за наявністю) | | ------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------- | |Найменування/Ім'я ______________________________________________| | | |Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________| | | |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | | |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, | | | |________________________________________________________________| | площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| |за |території|виду |форми|організа- |міністерства, |реєст-| |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|ційно-право-|іншого |рацій-| | | |мічної|ності|вої форми |центрального |ний | | | |діяль-|(КФВ)|господарю- |органу, якому |номер | | | |ності | |вання |підпорядкована|ліцен-| | | |(КВЕД)| |(КОПФГ) |організація - |зії | | | | | | |складач | | | | | | | |інформації | | | | | | | |(КОДУ)** | | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+------+-----+------------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
млн. шт. -------------------------------------------------------------------------------- |Да-|Код|Най-|Код |Вид |Код |Зали-|Інші|Ви- |Реалізовано |Інша|Зали-|При-| |та |об-|ме- |за |про-|про-|шок |над-|роб-|----------------|реа-|шок |міт-| | |ла-|ну- |ЄДРПОУ|дук-|дук-|на |хо- |лено|усьо-|внут-|екс-|лі- |на |ка | | |сті|ва- | |ції |ції |поча-|дже-| |го |ріш- |порт|за- |кіне-| | | | |ння | | | |ток |ння | | |ній | |ція |ць | | | | |під-| | | |звіт-| | | |ринок| | |звіт-| | | | |при-| | | |ного | | | | | | |ного | | | | |ємс-| | | |міся-| | | | | | |міся-| | | | |тва | | | |ця | | | | | | |ця | | |---+---+----+------+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | --------------------------------------------------------------------------------
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
------------------------------------------------------------------ |Дата|Код |Найменува-|Код за| Код |Наймену- |Реалізо-|При- | | |облас-|ння |ЄДРПОУ|продукції|вання |вано, |мітка| | |ті |підприєм- | | |тютюнової|млн. шт.| | | | |ства | | |продукції| | | | | | | | |(асорти- | | | | | | | | |мент) | | | |----+------+----------+------+---------+---------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
Керівник(власник) ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _______, факс _______, електронна пошта ________________
М.П.
_______________
** Тільки для підприємств державного сектору.
{ Форма N 3-РС із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 302 ( z0719-06 ) від 30.05.2006, N 549
( z1152-07 ) від 24.09.2007 } }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2005 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2005 р.
за N 1311/11591

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту N 1-РС
"Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту"

1. Загальні положення
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі -
Звіт) подають суб'єкти господарювання незалежно від форм
власності, які виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий,
спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий
ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець
плодовий, спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт
етиловий денатурований (спирт технічний), фракцію головну
етилового спирту, до органів державної податкової служби за місцем
реєстрації. Інформація подається за видами спиртів, перелік яких
зазначено у додатку до ліцензії. Одиниці виміру для спирту -
декалітри безводного спирту (далі - дал б. с.). Інформація про
надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до
форм звіту окремим рядком. Кожен розділ форм звіту оформлюється на
окремому аркуші. Форми звіту органами державної податкової служби
заповнюються в розрізі підприємств, підсумок - за видами
продукції. Графи 2, 3, 4 у розділах 1, 2 суб'єкти підприємницької
діяльності не заповнюють.
2. Порядок заповнення розділу 1 Звіту "Рух спирту"
1. У графі 1 указується дата звітності (порядковий номер
місяця).
2. У графі 2 вказується код області, у якій зареєстрований
виробник спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком.
3. У графі 3 вказується найменування виробника спирту,
фракції головної етилового спирту.
4. У графі 4 вказується код за ЄДРПОУ виробника спирту,
фракції головної етилового спирту.
5. У графах 5, 6 указуються відповідно вид та код спирту,
фракції головної етилового спирту, згідно з додатком.
6. У графі 7 указується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця.
7. У графі 8 указується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, виробленої та переданої в місця їх зберігання.
8. У графі 9 указується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту, отриманої зі сторони до місць їх зберігання, у
тому числі конфіскованих.
9. У графі 10 указується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту.
10. У графі 11 указується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту на внутрішньому ринку.
11. У графі 12 указується загальна кількість реалізованого
спирту, фракції головної етилового спирту на експорт.
12. У графі 13 указуються втрати спирту, фракції головної
етилового спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби
тощо.
13. У графі 14 указується кількість спирту, фракції головної
етилового спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця.
14. У графі 15 надаються необхідні пояснення.
3. Порядок заповнення розділу 2
Звіту "Реалізація спирту"
1. У графі 1 указується дата звітності (порядковий номер
місяця).
2. У графі 2 указується код області, у якій зареєстрований
виробник спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком.
3. У графі 3 указується найменування виробника спирту,
фракції головної етилового спирту.
4. У графі 4 указується код за ЄДРПОУ виробника спирту,
фракції головної етилового спирту.
5. У графі 5 указується код області, у якій зареєстрований
споживач спирту, фракції головної етилового спирту, згідно з
додатком, при здійсненні експорту спирту проставляється код 28.
6. У графі 6 указується найменування споживача спирту,
фракції головної етилового спирту, при здійсненні експорту спирту
вказуються найменування споживача та країна.
7. У графі 7 указується код за ЄДРПОУ споживача спирту,
фракції головної етилового спирту.
8. У графі 8 вказується кількість відвантаженого спирту,
фракції головної етилового спирту.
9. У графах 9, 10 указуються відповідно вид та код
відвантаженого спирту , фракції головної етилового спирту, згідно
з додатком.
10. У графах 11, 12 указуються відповідно вид та код
продукції, на виробництво якої отримується спирт, фракція головна
етилового спирту, згідно з додатком.
11. У графі 13 надаються необхідні пояснення.
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів
ДПА України І.М.Гончарвгору