Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення від 08.09.20161768
Документ z1307-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

08.09.2016  № 1768


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2016 р.
за № 1307/29437

Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, такі зміни:

1) абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«складає станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;»;

2) у розділі V:

пункт 1.11 глави 1 виключити;

у пункті 2.6 глави 2:

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п’ятнадцятим;

доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«здійснює валютні операції без ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій з дотриманням вимог законодавства України про систему валютного регулювання і валютного контролю з метою здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.»;

3) в абзаці другому пункту 3.5 глави 3 розділу VI слова «вкладниками, у тому числі за рахунок цільової позики Фонду» замінити словами «кредиторами».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. Оленчиквгору