Документ z1303-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.06.2019, підстава - z0533-19

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

03.10.2017  № 548


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1303/31171

Про затвердження Інструкції про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 766 від 15.05.2019}

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362), з метою визначення особливостей направлення у відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Фінансово-економічного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України


А. Граділь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
03.10.2017 № 548


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1303/31171

ІНСТРУКЦІЯ
про особливості направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців Служби безпеки України та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, в межах України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення у службові відрядження військовослужбовців, державних службовців підрозділів Центрального управління, регіональних органів, підрозділів військової контррозвідки, навчальних, науково-дослідних та інших закладів, установ, організацій і підприємств Служби безпеки України (далі - СБ України), Штабу Антитерористичного центру при СБ України (далі - підрозділи, органи, заклади) та працівників, які уклали трудовий договір з СБ України (далі - співробітники).

2. У службові відрядження для виконання службового завдання (доручення) поза місцем проходження служби (роботи) державні службовці направляються керівником державної служби, а військовослужбовці та працівники, які уклали трудовий договір з СБ України, - такими посадовими особами:

у Центральному управлінні - Головою Служби безпеки України або його заступниками з урахування особливостей, передбачених абзацом третім цього пункту;

у Департаменті оперативно-технічних заходів - начальником Департаменту; Центрі спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів - начальником Центру та начальником 5 управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки) Центру; Управлінні внутрішньої безпеки - начальником Управління; Департаменті оперативного документування - начальником Департаменту; Головному управлінні військової контррозвідки Департаменту контррозвідки - заступником начальника Департаменту - начальником Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки; Департаменті господарського забезпечення - начальником Департаменту;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 766 від 15.05.2019}

у регіональних органах - начальниками або заступниками начальників цих органів;

в установах та закладах - керівниками або заступниками керівників цих установ та закладів.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

добові витрати - окремий вид витрат, що не потребує спеціального документального підтвердження (витрати на харчування та фінансування інших власних потреб співробітника, понесені у зв’язку з таким відрядженням);

електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

звіт про відрядження - звіт про використання коштів, наданих на відрядження, до якого додаються оригінали документів, що підтверджують понесені витрати;

керівництво СБ України - Голова, перший заступник та заступники Голови СБ України;

наказ (розпорядження) про відрядження (продовження строку відрядження тощо) - акт організаційно-розпорядчого характеру, виданий на підставі мотивованого рапорту (службової записки) уповноваженою посадовою особою, щодо виконання службового завдання (доручення) поза межами постійної служби (роботи) із зазначенням пунктів призначення, мети поїздки та строку відрядження, проект якого готується співробітником заінтересованого підрозділу, на якого покладено виконання таких обов’язків;

підтвердні документи - розрахункові документи відповідно до вимог Податкового кодексу України та Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат та особу відрядженого;

посвідчення про відрядження - документ встановленої форми, що виписується відповідальною особою підрозділу, органу, закладу, з якого направлено співробітника у відрядження, на підставі наказу (розпорядження) про відрядження із зазначенням пунктів призначення та строку відрядження;

службове відрядження (далі - відрядження) - поїздка співробітника за наказом (розпорядженням) керівництва СБ України, начальника (керівника) підрозділу, органу, закладу (далі - керівник), які визначені у пункті 2 цього розділу, на певний строк до іншого населеного пункту (в іншу місцевість) для виконання службового завдання (доручення) поза місцем його постійної служби (роботи).

4. Направленим у відрядження співробітникам виплачується сума добових витрат, витрат на наймання житлових приміщень, а також оплачується проїзд до місця відрядження та у зворотному напрямку.

5. Підрозділ, орган, заклад, що відряджає співробітника, забезпечує його коштами (авансом) для здійснення поточних витрат під час службового відрядження. Аванс співробітнику видається готівкою або перераховувається у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток на підставі оформлення відрядження наказом (розпорядженням) керівника та за наявності відповідних асигнувань.

6. Співробітник фінансового підрозділу під час оформлення авансу зобов’язаний ознайомити співробітника, який вибуває у відрядження, із переліком дозволених витрат та граничними розмірами їх вартості, порядком оформлення відповідних відміток в посвідченні про відрядження і надання документів, що засвідчують правомірність витрат, а також з вимогами нормативно-правових актів щодо звітування про використання коштів, виданих на відрядження.

7. Голова СБ України може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, передбачених на відрядження (витрат на наймання житлового приміщення, на побутові послуги, транспортних витрат тощо). Такі обмеження встановлюються наказом.

8. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної служби (роботи) відрядженого співробітника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця проходження служби (роботи) відрядженого співробітника. При відправленні транспортного засобу днем вибуття у відрядження вважається поточна доба до 24.00 години включно, а з 00.00 години і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де проходить військову службу або працює відряджений співробітник, у строк відрядження зараховується час, потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого співробітника до місця постійної служби (роботи).

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної служби (роботи) відрядженого співробітника) має збігатися з датою вибуття співробітника у відрядження згідно з наказом (розпорядженням) про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної служби (роботи) відрядженого співробітника) має збігатися з датою прибуття співробітника з відрядження згідно з наказом (розпорядженням) про відрядження.

Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття співробітника з відрядження згідно з наказом (розпорядженням) про відрядження, відповідно до законодавства з дозволу керівника, який видав наказ (розпорядження) про відрядження, береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування співробітника поза місцем його служби (роботи) не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого цим розділом.

За ці дні співробітнику не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної служби (роботи)).

З дозволу керівника підрозділу, органу, закладу може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з причин, що не залежать від співробітника, за наявності оригіналів підтвердних документів.

Рішення про продовження строку відрядження керівник підрозділу, органу, закладу приймає після прибуття відрядженого співробітника до місця постійної служби (роботи) на підставі його рапорту (заяви). Таке рішення оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) керівника, який його видав.

За час затримки в місці відрядження без поважних причин добові витрати, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати співробітнику не відшкодовуються.

9. Строк відрядження визначається керівником, але не може перевищувати 30 календарних днів.

10. Строк відрядження державних службовців протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.

11. Службові відрядження, пов’язані з оперативно-розшуковою, контррозвідувальною діяльністю або досудовим розслідуванням, призначаються на строк не більше 60 днів. Цей строк може бути продовжений керівництвом СБ України до завершення оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів або слідчих (розшукових) чи негласних слідчих (розшукових) дій.

12. Службові відрядження співробітників, які залучені до складу тимчасових оперативних груп з протидії розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав проти України, можуть призначатися за відповідними наказами (розпорядженнями) керівництва СБ України строком до 90 днів включно.

13. Строк службового відрядження співробітників, які направляються для участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів.

{Абзац перший пункту 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 766 від 15.05.2019}

Строк відрядження співробітників, направлених для лікування у зв’язку з отриманим під час відрядження пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), у тому числі під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та осіб, які супроводжують таких співробітників, не повинен перевищувати строку лікування.

{Абзац другий пункту 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 766 від 15.05.2019}

14. Строк відрядження співробітників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строку будівництва об’єктів.

15. Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, - 18 місяців.

ІІ. Документи, необхідні для підтвердження факту перебування у відрядженні, та порядок їх оформлення

1. При направленні у відрядження співробітника видається наказ (розпорядження) про відрядження із зазначенням пунктів призначення, мети поїздки та строку відрядження.

У разі термінового направлення співробітника СБ України у відрядження, пов’язане з оперативно-розшуковою, контррозвідувальною діяльністю або досудовим розслідуванням (у тому числі у вихідні або святкові чи неробочі дні), наказ про його вибуття у відрядження оформлюється в перший робочий день, наступний після початку відрядження. У випадках, коли розкриття інформації про виконання співробітником СБ України завдань у відрядженні може створити загрозу у проведенні чи зриву завдання або небезпеку для його життя та здоров’я наказ про вибуття чи залучення співробітника СБ України може видаватися після його повернення з відрядження з урахуванням термінів подання авансової звітності, визначених у пункті 5 розділу V цієї Інструкції.

{Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Служби безпеки № 766 від 15.05.2019}

2. На підставі наказу (розпорядження) про відрядження підрозділ, орган, заклад, що направляє співробітника у відрядження, виписує посвідчення про відрядження (додаток 1), що підписується посадовою особою відповідно до переліку, наведеного у пункті 2 розділу І цієї Інструкції, яка має право на видання наказу (розпорядження) про відрядження.

У посвідченнях про відрядження відповідно до наказу (розпорядження) про відрядження зазначається строк відрядження з урахуванням часу перебування в дорозі до місця відрядження і назад до місця проходження служби (роботи).

Посвідчення про відрядження завіряється печатками Центрального управління СБ України, підрозділів Центрального управління СБ України (у разі їх наявності), органу, закладу, установи, а відмітки про дати вибуття співробітника у відрядження, прибуття до пункту призначення, вибуття з нього та прибуття до місця проходження служби (роботи), а також про користування (некористування) безкоштовним житлом завіряються печатками підрозділу, органу, закладу, установи, у тому числі печатками «режимно-секретний орган», «режимно-секретний відділ», «режимно-секретний сектор» відповідного підрозділу, органу, закладу, установи.

{Абзац третій пункту 2 розділу II в редакції Наказу Служби безпеки № 766 від 15.05.2019}

У випадках, коли військовослужбовець під час службового відрядження (у тому числі і для участі в антитерористичній операції) забезпечується харчуванням за рахунок держави або продуктовими наборами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту", у посвідченні про відрядження відповідальною особою підрозділу, що здійснив таке забезпечення, робиться відмітка про кількість діб забезпечення таким харчуванням.

Керівник підрозділу, органу, закладу наказом призначає посадову особу, відповідальну за ведення обліку виданих продуктових наборів (харчування за рахунок держави) та здійснення відміток в посвідченнях про відрядження.

Відмітки у посвідченні про відрядження (прибуття, вибуття) здійснюються за підписом посадової особи, на яку покладено такий обов’язок. Зазначена посадова особа є відповідальною за правильність оформлення та достовірність відміток, що вносяться у посвідчення про відрядження.

Під час відряджень з питань оперативної діяльності (у тому числі з метою конспірації), коли співробітник не має змоги здійснити відмітку про перебування в пункті відрядження, а також у випадках, коли в пункті відрядження немає підрозділів, органів, закладів, час та місце перебування співробітника у відрядженні письмово підтверджується за місцем постійної служби (роботи) вказаного співробітника мотивованим рапортом безпосереднього керівника на ім’я керівника відповідного підрозділу, органу, закладу.

3. Облік в підрозділах, органах, закладах осіб, які прибули (вибули) у службове відрядження, ведеться в журналі реєстрації посвідчень про відрядження (додаток 2).

Керівник підрозділу, органу, закладу наказом призначає посадову особу, відповідальну за ведення цих журналів та здійснення відміток у посвідченнях про відрядження.

4. Виготовлення бланків посвідчень про відрядження, журналів обліку та забезпечення ними здійснюються:

у Центральному управлінні СБ України - Департаментом господарського забезпечення СБ України;

у регіональних органах та закладах, установах СБ України - цими органами, закладами, установами.

ІІІ. Виплата добових на службові відрядження

1. Співробітникам за кожний день перебування у відрядженні в межах України, враховуючи час перебування в дорозі, виплачуються добові відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98).

2. У разі відрядження співробітника строком на один день або в населений пункт, звідки відряджений має можливість щодня повертатися до місця постійного проживання, добові сплачуються у повному розмірі.

3. У випадку хвороби співробітника під час перебування у відрядженні йому на загальних підставах відшкодовуються витрати з наймання житлового приміщення і виплачуються добові (крім випадків, коли співробітник перебуває на стаціонарному лікуванні) протягом всього часу, доки він не матиме можливості за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового завдання або повернутися до місця своєї постійної служби (роботи).

Хвороба, а також неможливість за станом здоров’я повернутися до місця постійної служби (роботи) повинні бути засвідчені листком непрацездатності (довідкою про випадок тимчасової непрацездатності військовослужбовця). Дні хвороби не зараховуються до строку відрядження.

4. Виплата добових військовослужбовцям за дні, коли вони (у передбачених законодавством випадках) забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок держави або продуктовими наборами відповідно до встановлених норм харчування, здійснюється в розмірі 35 відсотків сум добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 для фінансування інших власних потреб співробітника, пов’язаних з відрядженням.

5. Виплата добових, відшкодування витрат за наймання житлового приміщення і оплату проїзду здійснюються співробітникам за місцем проходження служби (роботи) або за місцем, де вони отримують грошове забезпечення чи заробітну плату.

ІV. Оплата наймання житлового приміщення для службових відряджень

1. Витрати на наймання житлового приміщення відшкодовуються співробітникам за умови надання оригіналів підтвердних документів в межах граничних сум витрат на наймання житлового приміщення згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 з розрахунку вартості одного місця в готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання та з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат за користування холодильником, телевізором та інших витрат.

2. Співробітнику, відрядженому в межах України, відшкодовується плата за бронювання місця в готелі (мотелі) в розмірі не більш як 50 відсотків вартості місця за одну добу згідно з наданими оригіналами підтвердних документів.

3. У разі включення вартості харчування до рахунків на наймання житлового приміщення, проїзних документів без визначення конкретної суми добові витрати відшкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98, зокрема, 80 відсотків - при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

4. Співробітникам, направленим для виконання монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт, незалежно від строку відрядження витрати з наймання житлового приміщення (крім випадків, коли їм надається житло безкоштовно) відшкодовуються у розмірах, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами СБ України.

5. Кошти для наймання житлового приміщення в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98, виплачуються співробітникам за час затримки в дорозі з причин, які від них не залежать, під час прямування у службове відрядження або повернення з нього, що повинно бути засвідчено підтвердними документами відповідних транспортних підприємств.

6. Співробітникам, які відряджені в пункти, звідки є можливість щодня повертатися до місця постійної служби (роботи, проживання), але за умовами відрядження вони зобов’язані бути у вказаних пунктах відрядження безвиїзно, відшкодування витрат за наймання житлового приміщення здійснюється з дозволу керівника, який видав наказ (розпорядження) про відрядження, на підставі підтвердних документів готелів (мотелів), інших житлових приміщень у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98.

V. Відшкодування витрат, пов’язаних із службовими відрядженнями

1. Під час вибуття у службове відрядження співробітнику видається аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житлового приміщення, та добових витрат з урахуванням строку відрядження.

2. Аванс на відрядження видається на підставі посвідчення про відрядження, на зворотному боці якого особою, що видала аванс, робиться відмітка про видану суму авансу.

3. Витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків, користування постільними речами в поїздах) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження відшкодовуються в розмірі вартості проїзду залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті на підставі оригіналів проїзних документів (у тому числі електронних квитків).

Витрати на проїзд співробітникам у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівництва СБ України згідно з оригіналами підтвердних документів.

Відшкодування вартості проїзду у вагонах 1 класу із місцями для сидіння у денних швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Регіональний Експрес" здійснюється з дозволу керівництва СБ України, а в органах, закладах та установах СБ України - з дозволу їх керівників.

Витрати на перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення відшкодовуються з дозволу керівника, який видав наказ (розпорядження) про відрядження, згідно з оригіналами підтвердних документів.

4. Співробітнику понад установлені суми компенсації витрат у зв’язку з відрядженням відшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні документи, користування в поїздах постільними речами та наймання житлового приміщення згідно з оригіналами підтвердних документів.

5. Співробітник не пізніше п’яти робочих днів після повернення з відрядження зобов’язаний подати авансовий звіт про використані у зв’язку з відрядженням кошти. Залишок невикористаної суми авансу, наданого на відрядження, підлягає поверненню до каси фінансового підрозділу, органу, закладу.

У разі якщо під час службових відряджень співробітник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця служби (роботи)).

У разі якщо під час службових відряджень співробітник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання у випадку виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

6. До авансового звіту додаються оригінали:

посвідчення про відрядження з відмітками про дати вибуття у відрядження, прибуття до пункту (пунктів) призначення, вибуття з нього (них) і прибуття до місця постійної служби (роботи);

квитків, квитанцій та інших документів, що засвідчують вартість проїзду;

документів, що засвідчують оплату наймання житлового приміщення, інших витрат.

7. У разі відряджень у район проведення антитерористичної операції, коли співробітник не має змоги здійснити відмітку про перебування в пункті, де він виконував службові обов’язки та наймав житлове приміщення, про час перебування такого співробітника у відрядженні робиться відповідна відмітка Об’єднаного штабу Центрального управління СБ України в районі проведення антитерористичної операції.

Начальник
Фінансово-економічного
управлінняД. Анікін


Додаток 1
до Інструкції про особливості
направлення у службові
відрядження військовослужбовців,
державних службовців
Служби безпеки України
та працівників, які уклали
трудовий договір
зі Службою безпеки України,
в межах України
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОСВІДЧЕННЯ
про відрядженняДодаток 2
до Інструкції про особливості
направлення у службові відрядження
військовослужбовців,
державних службовців
Служби безпеки України
та працівників, які уклали
трудовий договір
зі Службою безпеки України,
в межах України
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень про відрядження

№ з/п

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Дата і номер наказу (розпорядження)

Дата і номер посвідчення про відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття з відрядження

1

2

3

4

5

6

7
вгору