Документ z1302-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19 липня 2005 року № 360
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 04 жовтня 2018 року № 1819)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2018 р.
за № 1302/32754

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

1. Заклади охорони здоров’я та фізичні особи - підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, отримують рецептурні бланки № 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в тому числі шляхом запровадження електронного рецепта), а спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

2. Зберігання рецептурних бланків забезпечується відповідальною особою суб’єкта господарювання:

бланки ф-1 - у шафах;

бланки ф-3 - у замкнених шухлядах або сейфах.

3. Наказом суб’єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.

4. Облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться відповідно до форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланков форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 серпня 2015 року № 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473.

5. Суб’єкт господарювання та медичні працівники, які виписують лікарські засоби на рецептурних бланках, забезпечують схоронність цих бланків.

6. Запас рецептурних бланків ф-1 та спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) на поточні потреби у суб’єкта господарювання не може бути меншим одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертають до місця їх отримання.

8. Строк зберігання верхньої частини рецептурного бланка № 1 (ф-1) по лінії відриву або електронного рецепта в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання після виписування рецепта - три роки (не враховуючи поточного року).

9. Після закінчення кожного кварталу в аптеках на відпущені за рецептами на бланках форми № 3 (ф-3) (у паперовому вигляді) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальні особи складають реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини (далі - Реєстри рецептів), за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний квартал до їх знищення.

Електронні рецепти ф-3, отримані аптекою за допомогою засобів електронного зв’язку, обліковуються у Реєстрі рецептів, який створюється в електронному вигляді та зберігається в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі аптеки п’ять років з можливістю відтворення Реєстру рецептів в паперовому вигляді.

Аптеки можуть складати в електронному вигляді Реєстри рецептів, які включають рецепти ф-3 як у паперовому, так і в електронному вигляді (узагальнені реєстри) на відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби. Узагальнені реєстри зберігаються в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі аптеки п’ять років з можливістю відтворення таких реєстрів в паперовому вигляді.

10. Зіпсовані рецептурні бланки ф-1 та ф-3, а також рецепти форми № 3 (ф-3) та форми № 1 (ф-1), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, після закінчення строку зберігання підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, зі складанням акта знищення зіпсованих рецептурних бланків форми № 1 (ф-1) та форми № 3 (ф-3) у суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з медичної практики, або рецептів, за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної
продукції
Т.М. ЛясковськийДодаток 1
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних
бланків
(пункт 9)

РЕЄСТР РЕЦЕПТІВ (Ф-3),
за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини
за ____________________ 20___ року
(місяць)

№ з/п

Найменування закладу охорони здоров’я, лікарями якого виписаний рецепт

Серія та номер рецепта

Дата виписування рецепта

Назва наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за рецептом

1

2

3

4

5Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин

_____________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище, ініціали)

«____»___________________ 20___ рокуДодаток 2
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних
бланків
(пункт 10)

АКТ
знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені  у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я  наркотичні засоби, психотропні речовинивгору