Документ z1300-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z2004-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.09.2004 N 701
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2004 р.
за N 1300/9899
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1541 ( z2004-13 ) від 01.11.2013 }
Про внесення змін до Порядку набору іноземців
на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям
запрошень на навчання в Україні

Н А К А З У Ю:
1. Унести такі зміни до Порядку набору іноземців на навчання
в Україні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.08.2003 N 544 ( z0766-03 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 766/8087:
1.1. Підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:
"4.3. Довідку банківської установи про наявність поточного рахунку
або рахунку в іноземній валюті".
1.2. Пункт 9 доповнити словами "а також за поданням
державних установ".
1.3. Друге речення пункту 15 викласти в такій редакції: "Для
його оформлення подається довідка банківської установи, договори
(контракти) з навчальним закладом про навчання іноземців та
оригінал свідоцтва, термін якого закінчився".
1.4. Доповнити Порядок ( z0766-03 ) пунктом 17: "17. Інформація про видачу суб'єктам підприємницької
діяльності свідоцтва або про зупинення його дії щокварталу
подається до Адміністрації Державної прикордонної служби України".
2. Доповнити пункт 2 Порядку видачі іноземцям запрошень на
навчання в Україні ( z0767-03 ), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 N 544
( z0766-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.09.2003 за N 767/8088, підпунктами 2.1, 2.2: "2.1. Усі запрошення, що подаються кандидатами на навчання,
підтверджуються Міністерством освіти і науки України. Інформація про видані іноземцям запрошення на навчання
направляється Міністерством освіти і науки України до
Адміністрації Державної прикордонної служби України. 2.2. Для підтвердження Міністерством освіти і науки України
дійсності запрошень на навчання вищі навчальні заклади подають
інформацію до Міністерства освіти і науки України за формою, що
додається".
3. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції (Сухолиткий О.С.) у встановленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Журавського В.С.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО:
Державна прикордонна служба Україна
Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону П.А.Шишолін

Додаток
до підпункту 2.2 пункту 2
Порядку видачі іноземцям
запрошень на навчання
в Україні
( z0767-03 )

----------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я,|Громадянство| Номер | Країна | Дата |Паспорт| Вид | |з/п| по батькові | |запрошення|отримання|народження| |навчання| | | | | | візи | | | | |---+---------------+------------+----------+---------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------вгору