Документ z1297-07, перша редакція — Прийняття від 06.09.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564

Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію

Відповідно до статті 29 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ), Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію (далі - Перелік), що додається.
2. Українському державному центру радіочастот керуватися
Переліком під час здійснення технічної експертизи заявочних
документів щодо визначення можливості застосування і внесення до
Реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв.
3. Державній інспекції зв'язку керуватися Переліком під час
здійснення державного нагляду за умовами застосування
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв.
4. Управлінню радіочастот (Сарапулову С.В.) подати це рішення
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
В.о. Голови В.Олійник
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
Міністр транспорту та зв'язку України М.Рудьковський
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та спожиічої політики О.С.Шнипко
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України Л.І.Поляков
Голова Антимонопольного комітету
України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
06.09.2007 N 914
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1297/14564

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію

I. Загальні положення
1.1. До цього Переліку внесені типи радіоелектронних засобів
(далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), основні їх
технічні характеристики та особливості застосування в Україні, за
умови виконання яких використання цих РЕЗ та ВП здійснюється без
отримання дозволів на експлуатацію, що видаються Державним
підприємством "Український державний центр радіочастот"
(далі - УДЦР).
1.2. РЕЗ та ВП, що застосовуються на бездозвільній основі,
повинні відповідати умовам їх застосування на території України,
визначеним частиною першою статті 25 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).
1.3. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: Абонентське обладнання системи стільникового радіозв'язку -
кінцеве обладнання системи стільникового радіозв'язку, яке
забезпечує отримання споживачем телекомунікаційних послуг із
використанням певних радіотехнологій стільникового зв'язку. До
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку
відносяться радіотелефони (абонентські пристрої з
електроакустичними перетворювачами) та радіотермінали (абонентські
пристрої без електроакустичного перетворювача). До складу
абонентського обладнання системи стільникового радіозв'язку може
входити обладнання радіодоступу. Абонентська станція радіодоступу (системи ІЕЕЕ 802.16) -
кінцеве обладнання телекомунікаційної мережі, яке забезпечує
отримання споживачем телекомунікаційних послуг із використанням
радіотехнології широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу
стандарту IEEE Std. 802.16. Адаптер - додатковий пристрій до персональних комп'ютерів,
засобів обчислювальної техніки, електротехнічної, побутової та
іншої аналогічної продукції з функцією РЕЗ. Аудіопристрій - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв'язку
на коротких відстанях (до 100 м), у яких основною функцією є
передача голосу по радіоканалу. Безпроводовий телефон - телефонний апарат для проводового
зв'язку в поєднанні з безпроводовою трубкою, який використовує не
більше одного абонентського номера. Обладнання радіодоступу - РЕЗ, який застосовується для
організації радіодоступу до телекомунікаційної мережі
за стандартами IEEE Std. 801.11a/b/g, IEEE Std. 802.15.1,
IEEE Std. 802.16-2004, IEEE Std. 802.16e-2005 з метою надання
споживачу або отримання споживачем телекомунікаційних послуг. Пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ,
що призначений для забезпечення зв'язку на коротких відстанях
(до 100 м) та характеризується малою еквівалентною ізотропною
випромінюваною потужністю (далі - ЕІВП). Радіомодуль - РЕЗ, який конструктивно поєднаний методом пайки
з персональним комп'ютером, засобом обчислювальної техніки,
електротехнічної, побутової та іншої аналогічної продукції. Радіоприймальні пристрої - РЕЗ, що призначені виключно для
приймання радіосигналів (радіохвиль).
II. Радіоелектронні засоби
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Тип РЕЗ | Назва РЕЗ | Радіотехнологія/ | Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | | | базовий стандарт (1) | потужність | у якій дозволено | використання в | | | | | передавача або | застосування | Україні | | | | | максимальна | (передавання/ | | | | | | еквівалентна | приймання) | | | | | | ізотропна | | | | | | | випромінювана | | | | | | | потужність, | | | | | | | напруженість | | | | | | | електричного | | | | | | | або магнітного | | | | | | | поля | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Абонентське |Радіотелефон та |Цифровий стільниковий | 2 Вт |830,67-834,97 МГц/|Застосування в | |обладнання |радіотермінал (2) |радіозв'язок D-AMPS | |875,67-879,97 МГц |Україні обмежено| |системи | | | | |терміном | |стільникового | | | | |до 1 січня | |радіозв'язку | | | | |2013 року | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |450,6-459,6 МГц/ | | | | |радіозв'язок CDMA 450 | |460,6-469,6 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт |824,07-831,63 МГц/|Застосування в | | | |радіозв'язок CDMA-800 | |869,07-876,63 МГц |Україні обмежено| | | | | |840,45-842,97 МГц/|терміном | | | | | |885,45-887,97 МГц |до 1 січня | | | | | |831,63-832,81 МГц/|2016 року | | | | | |876,63-877,81 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 2 Вт | 880-890 МГц/ | | | | |радіозв'язок GSM-900 | | 925-935 МГц | | | | |(E-GSM) | | 890-915 МГц/ | | | | | | | 935-960 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 1 Вт | 1710-1785 МГц/ | | | | |радіозв'язок GSM-1800 | | 1805-1880 МГц | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 1920-1980 МГц/ | | | | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2110-2170 МГц | | | | |(UMTS)/(UMTS/WCDMA) | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Цифровий стільниковий | 0,25 Вт | 2010-2015 МГц | | | | |радіозв'язок IMT-2000 | | 2020-2030 МГц | | | | |(UMTS)/(UMTS/TDD) | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Обладнання радіо|Радіомодуль |Широкосмуговий |ЕІВП <= 100 мВт | 2400-2483,5МГц |Обладнання | |доступу | |радіодоступ/ |при використанні| |повинно мати | | | |IEEE Std. 802.11b |прямого | |вмонтовану | | | |IEEE Std. 802.11g |розширення | |(інтегровану) | | | |ERC REC 70-03 |спектра та | |антену | | | | |ЕІВП <= 500 мВт | |(конструктивно | | | | |за технологією | |виключена | | | | |розширення | |можливість її | | | | |спектра за | |заміни та/або | | | | |рахунок стрибків| |підключення | | | | |по частотах | |зовнішньої | | | |----------------------+----------------+------------------|антени) | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 200 мВт | 5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ/ |при щільності | | | | | |IEEE Std. 802.11a |ЕІВП 10 мВт/МГц | | | | | |ERC REC 70-03 |у будь-якій | | | | | | |смузі | | | | | | |шириною 1 МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Адаптер (у тому числі |Широкосмуговий |ЕІВП <= 100 мВт | 2400-2483,5МГц |Експлуатація | | |безпроводова мережева |радіодоступ/ |при використанні| |обладнання на | | |картка, принтер-сервер, |IEEE Std. 802.11b |прямого | |бездозвільній | | |точка доступу та ін.) |IEEE Std. 802.11g |розширення | |основі з антеною| | | |ERC REC 70-03 |спектра та | |з коефіцієнтом | | | | |ЕІВП <= 500 мВт | |підсилення до | | | | |за технологією | |6 dBi | | | | |розширення | |дозволяється | | | | |спектра за | |виключно | | | | |рахунок стрибків| |усередині | | | | |за частотами | |приміщення | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Широкосмуговий |ЕІВП <= 200 мВт | 5150-5350 МГц | | | | |радіодоступ/ |при щільності | | | | | |IEEE Std. 802.11a |ЕІВП 10 мВт/МГц | | | | | |ERC REC 70-03 |у будь-якій | | | | | | |смузі шириною | | | | | | |1 МГц | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Абонентська станція |Мультисервісний | ЕІВП <= 1 Вт | 2500-2700 МГц |У разі створення| | |радіодоступу |радіодоступ/ | | |радіозавад | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |роботі інших | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |РЕЗ, оператор | | | | | | |телекомунікації | | | | | | |повинен ужити | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------|негайних заходів| | |Абонентська станція |Широкосмуговий | ЕІВП <= 1 Вт | 3400-3600 МГц |та припинити | | |радіодоступу (3) |радіодоступ/ | | |експлуатацію | | | |IEEE Std. 802.16-2004 | | |та/або | | | |IEEE Std. 802.16e-2005| | |обслуговування | | | | | | |такої | | | | | | |абонентської | | | | | | |станції | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Безпроводовий |Телефонний апарат для |Аналогові безпроводові| 10 мВт |30,075-31,3 МГц/ | | |телефон |проводового зв'язку в |телефони | |39,775-40 МГц | | | |поєднанні з |----------------------+----------------+------------------+----------------| | |безпроводовою трубкою |Цифрова безпроводова | 10 мВт | 1880-1900 МГц | | | | |телефонія/ EN 301 406 | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Персональна |Персональна радіостанція|Аналоговий | 10 мВт | 26960-27410 кГц |За умови | |радіостанція (4)| |короткохвильовий | | |спеціального | | | |персональний | | |маркування РЕЗ | | | |радіозв'язок | | | | | | |EN 300 135; EN 300 433| | | | | | |----------------------+----------------+------------------| | | | |Безпосередній | 0,5 Вт | 446,0-446,1 МГц | | | | |аналоговий | | | | | | |ультракороткохвильовий| | | | | | |радіозв'язок/ | | | | | | |PMR 446; ДСТУ 4184 | | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Пристрої |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 863-865 МГц | | |короткого |гучномовець, навушник |аудіозастосування/ | | | | |радіусу дії |тощо |ERC REC 70-03 | | | | |(малопотужні |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |застосування) |Радіомікрофон |Радіомікрофони/ | 10 мВт | 30,01-47 МГц | | | | |ERC REC 70-03 | | 863-865 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіопереговорний |Радіопереговорні | 10 мВт |433,05-434,79 МГц | | | |пристрій |пристрої/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій телеметрії, |Телеметрія та |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | | | |телеуправління, |радіодистанційне | |13,553-13,567 МГц | | | |сигналізації, |керування/ | |26,957-27,283 МГц | | | |передавання даних |ERC REC 70-03 |----------------+------------------| | | | |IEEE Std. 802.15.4 | 10 мВт | 40,66-40,7 МГц | | | | | | |433,05-434,79 МГц | | | | | |----------------+------------------| | | | | | 25 мВт | 868-868,6 МГц | | | | | |----------------+------------------| | | | | | 10 мВт | 2400-2483,5 МГц | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій дистанційного |Радіокерування | 10 мВт | 26,995 МГц | | | |керування моделями |моделями/ | | 27,045 МГц | | | | |ERC REC 70-03 | | 27,095 МГц | | | | | | | 27,145 МГц | | | | | | | 27,195 МГц | | | | | | |34,995-35,225 МГц | | | | | | | 40,665 МГц | | | | | | | 40,675 МГц | | | | | | | 40,685 МГц | | | | | | | 40,695 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій для визначення |Радіовизначення | 7 дБмкА/м (5) | 457 кГц | | | |місцезнаходження людини |місцезнаходження | | | | | |під час пошукових робіт |об'єктів/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Пристрій сигналізації та|Радіовизначення | 10 мВт | 868,6-868,7 МГц | | | |визначення |місцезнаходження | | 869,2-869,25 МГц | | | |місцезнаходження |об'єктів/ | | | | | |об'єктів |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Індукційний пристрій |Індуктивні |72 дБмкА/м (5) | 9-59,75 кГц | | | |(система радіочастотної |радіозастосування/ |42 дБмкА/м (5) | 59,75-60,25 кГц | | | |ідентифікації і |ERC REC 70-03 |69 дБмкА/м (5) | 60,250-70 кГц | | | |реєстрації об'єктів | |42 дБмкА/м (5) | 70-119 кГц | | | |RFID, протикрадіжні | |66 дБмкА/м (5) | 119-135 кГц | | | |пристрої, системи | |42 дБмкА/м (5) | 135-140 кГц | | | |ідентифікації тварин, | |37,7 дБмкА/м (5)| 140-148,5 кГц | | | |сигналізації, | |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | | | |персональної | |9 дБмкА/м (5) | 7400-8800 кГц | | | |ідентифікації, | |42 дБмкА/м (5) | 13 553-13 567 кГц| | | |управління доступом, | |42 дБмкА/м (5) | 26 957-27 283 кГц| | | |автоматичного рахування | |9 дБмкА/м (5) | 3155-3400 кГц | | | |транспорту) | |13,5 дБмкА/м (5)| 10 200-11 000 кГц| | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Медичний імплантат |Медичні |30 дБмкА/м (5) | 9-315 кГц | | | | |радіоімплантати |-5 дБмкА/м (5) | 315-600 кГц | | | | |ERC REC 70-03 | 1 мВт | 30-37,5 МГц | | | | | | 25 мкВт | 402-405 МГц | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Адаптер та радіомодуль |Широкосмуговий | ЕІВП <= 100 мВт| 2400-2483,5МГц | | | | |радіодоступ/ | | | | | | |IEEE Std. 802.15.1 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіолокаційний |Промислові, наукові, | ЕІВП <= 100 мВт| 35-37,5 ГГц | | | |вимірювальний пристрій | медичні та побутові | | 24,05-24,25 ГГц | | | | |випромінювальні | | | | | | |пристрої/ | | | | | | |ERC REC 70-03 | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+----------------| | | |Радіолокаційна/ | ЕІВП середня | 76-77 ГГц | | | | |ERC REC 70-03 | <= 23,5 дБм | | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Аудіопристрій |Безпроводовий |Безпроводові | 10 мВт | 89,9-90,2 МГц | | | |гучномовець, навушники |аудіозастосування/ | | 863-865 МГц | | | |та ін. |ERC REC 70-03 | | | | | |------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| | |Радіомікрофон |Радіомікрофони | 10 мВт | 66-74 МГц | | | | | | | 87,5-92 МГц | | | | | | | 100-108 МГц | | | | | | | 174,4-174,6 МГц | | | | | | | 174,9-175,1 МГц | | |----------------+------------------------+----------------------+----------------+------------------+----------------| |Радіоприймальний|Радіоприймач |Всі радіотехнології | - | 9 кГц-275 ГГц |Не вносяться до | |пристрій |ефірного/безпосереднього| | | |Реєстру | |(радіоприймач) |супутникового мовлення, | | | |радіоелектронних| | |радіоприймач ДВЧ ЧМ | | | |засобів та | | |мовлення, приймач | | | |випромінювальних| | |аварійного оповіщення | | | |пристроїв, що | | |(частота | | | |можуть | | |електромагнітних | | | |застосовуватися | | |коливань 1077,6 Гц і | | | |на території | | |1068,4 Гц), приймальне | | | |України в смугах| | |обладнання супутникових | | | |радіочастот | | |радіонавігаційних систем| | | |загального | | |GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | | | |користування | | |(без функції передачі | | | |( vr277634-06 ) | | |даних по радіоканалу) | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Перелік базових стандартів наведено в додатку до цього
Переліку.
(2) Без функції криптографічного захисту інформації. (3) Позиція набирає чинності після повного вивільнення смуги
радіочастот 3400-3600 МГц від РЕЗ радіорелейного зв'язку або з
01.01.2011.
(4) Позиція набирає чинності з 01.07.2008. (5) Напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м
від РЕЗ.
III. Випромінювальні пристрої
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва або тип | Основний спосіб |Радіотехнологія| Максимальна |Смуга радіочастот,| Особливості | | ВП | застосування ВП | | потужність | у якій дозволено | використання в | | | | | передавача, | застосування | Україні | | | | | напруженість | (передавання/ | | | | | | електричного | приймання) | | | | | | або магнітного | | | | | | | поля | | | |---------------+------------------+---------------+------------------+------------------+----------------| |Промислові, |Промислові, |Промислові, |70 дБмкВ/м (1) | 16,7-19,4 кГц |Не вносяться до | |наукові, |наукові, медичні |наукові, | | 20,4-23,7 кГц |Реєстру | |медичні |випромінювальні |медичні | | 40-48 кГц |радіоелектронних| |випромінювальні|пристрої |випромінювальні| | 59-70 кГц |засобів та | |пристрої | |пристрої | | 72-74 кГц |випромінювальних| | |------------------+---------------+------------------| |пристроїв, що | | |Ультразвукове | | 5 кВт | |можуть | | |очищення | |70 дБмкВ/м (1) | |застосовуватися | | |(15-30 кГц) | | | |на території | | |------------------+---------------+------------------| |України в смугах| | |Медичні | | 500 Вт | |радіочастот | | |застосування | |70 дБмкВ/м (1) | |загального | | |(ультразвукова | | | |користування | | |діагностика) | | | |( vr277634-06 ) | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Індукційне | | 5 кВт | 429-451 кГц | | | |нагрівання | |70 дБмкВ/м (1) | 871-889 кГц | | | |(термальна | | | | | | |обробка, | | | | | | |зварювання | | | | | | |упаковки, | | | | | | |зварювання та | | | | | | |плавлення металів)| | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Ультразвукова | | 500 Вт | | | | |медична | |70 дБмкВ/м (1) | | | | |діагностика | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Хірургічна | | 500 Вт/ | 1720-1800 кГц | | | |діатермія | |0-120 дБмкВ/м (1) | 2610-2670 кГц | | | |(генератори | | | 5150-5410 кГц | | | |затухаючих | | | 6767-6794 кГц | | | |коливань 1-10 МГц)| | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Склеювання та | | 5 кВт | | | | |сушіння деревини | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |(2,64 МГц, 5,28 | | | | | | |МГц, 6,78 МГц) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Лампові індукційні| | 5 кВт/ | | | | |генератори | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Виробництво | | 5 кВт/ | | | | |напівпровідникових| |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |матеріалів | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |Радіочастотне | | 5 кВт/ | | | | |стабілізоване | |80-120 дБмкВ/м (1)| | | | |дугове зварювання | | | | | | |(генератори | | | | | | |затухаючих | | | | | | |коливань 1-10 МГц)| | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Нагрівання | |60-120 дБмкВ/м (1)|13 424-13 696 кГц | | | |діелектриків | | | 13 553,2- | | | |(більша частина | | | 13 566,8 кГц | | | |працює на частотах| | |26 850-27 390 кГц | | | |діапазонів ПМН | | |26 957-27 283 кГц | | | |13,56 МГц, 27,12 | | | 40,3-41,1 МГц | | | |МГц і 40,68 МГц) | | | 40,66-40,70 МГц | | | |------------------+---------------+------------------| 80,6-82,2 МГц | | | |кераміки | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |сушіння при литті | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |сушіння текстилю | | 5 кВт | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |склеювання і | | 5 кВт | | | | |сушіння книг та | | | | | | |паперів | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |приготування їжі | | 5 кВт | | | | |(термообробка, | | | | | | |розморожування | | | | | | |м'яса і риби) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |склеювання і | | 5 кВт | | | | |сушіння деревини | | | | | | |(сушіння шпону і | | | | | | |пиломатеріалів) | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |загальне сушіння | | 5 кВт | | | | |діелектриків | | | | | | |------------------+---------------+------------------| | | | |нагрівання | | 5 кВт | | | | |пластмас | | (більша | | | | |(ущільнення прес- | | частина | | | | |форм і | | < 5 кВт) | | | | |видавлювання | | | | | | |пластмас) | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Медичні | | 1 кВт/ | | | | |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | | | |медична діатермія | | | | | | |(27 МГц) | | | | | | |магнітно- | | | | | | |резонансне | | | | | | |відображення (10- | | | | | | |100 МГц у великих | | | | | | |екранованих | | | | | | |кімнатах) | | | | | | |------------------+---------------+------------------+------------------| | | |Медичні | | 1 кВт/ |433,05-434,79 МГц | | | |застосування | |60-120 дБмкВ/м (1)| | | | |Радіочастотні | | | | | | |плазмові | | | | | | |генератори | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Напруженість електричного поля, виміряна на відстані 30 м
від споруди, де застосовується ВП.
Начальник Управління радіочастот С.В.Сарапулов

Додаток
до Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, для експлуатації
яких не потрібні дозволи
на експлуатацію

ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ СТАНДАРТІВ

------------------------------------------------------------------- | Позначення | Назва мовою оригіналу | Переклад | | стандарту | | українською мовою | |------------------+--------------------------+-------------------| |EN 301 406 (2003) |Digital Enhanced Cordless |Цифрова | | |Telecommunications (DECT);|удосконалена | | |Harmonized EN for Digital |система | | |Enhanced |безпроводового | | |CordlessTelecommunications|доступу (DECT) | | |(DECT) |Гармонізовані | | |covering essential |Європейські Норми | | |requirements under article|для Цифрової | | |3.2 of the R&TTE |удосконаленої | | |Directive; Generic radio |системи | | | |безпроводового | | | |доступу (DECT), що | | | |покриває істотні | | | |вимоги до статті | | | |3.2 Директиви R&TTE| |------------------+--------------------------+-------------------| |EN 300 135 (2007) |Electromagnetic |Електромагнітна | | |compatibility and Radio |сумісність та | | |spectrum Matters (ERM); |питання | | |Land Mobile Service; |радіоспектра (EMR);| | |Citizens' Band (CB) radio |сухопутна рухома | | |equipment; Angle-modulated|служба; | | |Citizens' Band radio |радіообладнання | | |equipment (PR 27 Radio |цивільного | | |Equipment); Part 1: |діапазону (СВ); | | |Technical characteristics |радіообладнання з | | |and methods of measurement|кутовою модуляцією | | | |(Радіообладнання PR| | | |27); частина 1. | | | |Технічні | | | |характеристики та | | | |методи вимірювання | |------------------+--------------------------+-------------------| |EN 300 433 (2000) |ElectroMagnetic |Електромагнітна | | |Compatibility and Radio |сумісність питання | | |Spectrum Matters |радіоспектра (EMR);| | |(ERM);Land Mobile |сухопутна рухома | | |Service;Double Side Band |служба; види | | |(DSB) and/or Single Side |модуляції | | |Band (SSB) amplitude |радіообладнання | | |modulated citizen's band |цивільного | | |radio equipment;Part 1: |діапазону; | | |Technical characteristics |частина 1. Технічні| | |and methods of measurement|характеристики і | | | |методи вимірювання | |------------------+--------------------------+-------------------| | IEEE Std 802.11a |Part 11: Wireless LAN |Частина 11. | | (2003) |Medium Access Control |Безпроводові | | |(MAC) and Physical Layer |мережі передачі | | |(PHY) specifications: |даних (WLAN); | | |High-speed Physical Layer |специфікація | | |in the 5 GHz Band |управління доступом| | | |до середовища (MAC)| | | |та фізичний рівень | | | |(PHY); фізичний | | | |рівень з високою | | | |швидкістю передачі | | | |даних в діапазоні | | | |5 ГГц | |------------------+--------------------------+-------------------| | IEEE Std 802.11b |Part 11: Wireless LAN |Частина 11. | | (2003) |Medium Access Control |Безпроводові | | |(MAC) and Physical Layer |мережі передачі | | |(PHY) specifications: |даних (WLAN); | | |Higher-Speed Physical |специфікація | | |Layer Extension in the |управління доступом| | |2.4 GHz Band |до середовища (MAC)| | | |та фізичний рівень | | | |(PHY); фізичний | | | |рівень з високою | | | |швидкістю передачі | | | |даних в діапазоні | | | |2,4 ГГц | |------------------+--------------------------+-------------------| | IEEE Std 802.11g |Part 11: Wireless LAN |Частина 11. | | (2003) |Medium Access Control |Безпроводові мережі| | |(MAC) and Physical Layer |передачі даних | | |(PHY) specifications |(WLAN): | | |Amendment 4: Further |специфікація | | |Higher Data Rate Extension|управління доступом| | |in the 2.4 GHz Band |до середовища (MAC)| | | |та фізичний рівень | | | |(PHY). | | | |Зміна 4. | | | |Надвисокошвидкісна | | | |передача даних в | | | |діапазоні 2,4 ГГц | |------------------+--------------------------+-------------------| |IEEE Std 802.15.1 |Part 15.1: Wireless medium|Частина 15.1. | | (2005) |access control (MAC) and |Специфікація | | |physical layer (PHY) |управління доступом| | |specifications for |до середовища (MAC)| | |wireless personal area |та фізичний рівень | | |networks |(PHY) для | | |(WPANs) |безпроводових | | | |персональних мереж | | | |передачі даних | | | |(WPANs) | |------------------+--------------------------+-------------------| |IEEE Std 802.15.4 |Part 15.4: Wireless Medium|Частина 15.1. | | (2006) |Access Control (MAC) and |Специфікація | | |Physical Layer (PHY) |управління доступом| | |Specifications for Low- |до середовища (MAC)| | |Rate Wireless Personal |та фізичний рівень | | |Area Networks (WPANs) |(PHY) для | | | |надмалопотужних | | | |безпроводових | | | |персональних мереж | | | |передачі даних | | | |(LR-WPANs) | |------------------+--------------------------+-------------------| | IEEE Std 802.16- |Part 16: Air Interface for|Частина 16. | | 2004 (2004) |Fixed Broadband Wireless |Радіоінтерфейс для | | |Access Systems |мереж | | | |широкосмугового | | | |радіодоступу | | | |фіксованої служби | |------------------+--------------------------+-------------------| |IEEE Std 802.16e- |Part 16: Air Interface for|Частина 16. | | 2005 (2006) |Fixed and Mobile |Радіоінтерфейс для | | |Broadband Wireless Access |мереж | | |Systems Amendment |широкосмугового | | |2:Physical and Medium |радіодоступу | | |Access |фіксованої та | | |Control Layers for |рухомої служби. | | |Combined Fixed and Mobile |Зміни 2. Фізичний | | |Operation in Licensed |рівень та рівень | | |Bands And Corrigendum 1 |управління доступом| | | |до середовища для | | | |комбінованої | | | |фіксованої та | | | |мобільної служби в | | | |ліцензійній смузі | | | |частот | |------------------+--------------------------+-------------------| | ERC REC 70-03 |Relating to the use of |Використання | | (2007) |Short Range Devices (SRD) |приладів короткого | | | |радіуса дії | -------------------------------------------------------------------вгору