Документ z1294-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2018   № 1973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2018 р.
за № 1294/32746

Про внесення змін до наказу  Міністерства охорони здоров’я України  від 19 грудня 1997 року № 359

Відповідно до пункту 5 статті 3 Указу Президента України від 03 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 жовтня 2015 року № 650), такі зміни:

1) доповнити пункт 11 розділу III новими абзацами такого змісту:

«До стажу роботи для атестації за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина» зараховуються періоди роботи на посадах лікаря з лікувальної фізкультури, лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікаря-фізіотерапевта.

Лікарям, призначеним на посади лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, кваліфікаційна категорія може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями: «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» та «Фізіотерапія».»;

2) доповнити абзац другий пункту 16 розділу III після слова «Оновлення» словами та цифрами «не менше 1/3».

2. Унести зміни до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 15/2455, доповнивши її після пункту 118 новим пунктом 119 такого змісту:

«119. Фізична та реабілітаційна медицина».

У зв’язку з цим пункти 119–123 вважати відповідно пунктами 120–124.

3. Департаменту управління персоналом та кадрової політики забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Г.В. ОсовийР. Іллічов

А. Ревавгору