Документ z1293-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2014. Подивитися в історії? )

Уповноважена особа Фонду

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.*

__________
* За наявності.Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Звіт про виплати»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000»

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номер будинку та номер квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Виплачена сума

Сума, виплачена за рахунок траншу позики (грн)

N16

12

Ідентифікатор рахунку вкладника

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10

13

Дата виплати

Дата виплати

D = 10

14

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики

D = 10
вгору