Документ z1293-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2012  № 449


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2012 р.
за № 1293/21605

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342) (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297 “Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 865/21177, такі зміни:

1.1. Відомість про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Заступник Міністра -
керівник апарату


І.Ю. Бісюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20.07.2012 № 449)

ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

За утримання молодняку на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
Разом

Начальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-2
_________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


_________
(підпис)


_______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20.07.2012 № 449)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби
на ___________________ 20____ року

№ з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього-1

З них віком-1:

Усього нараховано дотації-1, тис. гривень

від 3 до 6 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 6 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 9 до 12 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

від 12 до 15 місяців, голів

нараховано дотації, тис. гривень

За утримання молодняку на дату першого подання документів

За збереження у наступні три місяці
х

х
Разом

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
__________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації-2
__________
(підпис
________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


__________
(підпис


________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року
М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору