Документ z1288-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.12.2008 N 579а/758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2008 р.
за N 1288/15979

Про внесення змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
Н А К А З У Є М О:
1. Пункт 1 Примітки пункту 2.1 Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства охорони здоров'я України від
05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489 (із змінами), викласти
в такій редакції:
"1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли в листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку: для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати; для інших працівників посадові оклади не змінюються. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 )".
2. Директору департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної
політики України Товстенку О.П. у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр охорони здоров'я України В.Князевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук
В.о. Голови Центрального
комітету профспілки
працівників охорони
здоров'я України В.Коваль
Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткінвгору