Документ z1288-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.06.2006, підстава - z0644-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2005 N 539
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2005 р.
за N 1288/11568

Про призупинення дії пунктів 1, 2 наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил
виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, Порядку відпуску лікарських
засобів і виробів медичного призначення з аптек
та їх структурних підрозділів, Інструкції
про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків та вимог-замовлень"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 }
У зв'язку з чисельними зверненнями громадян з питань
застосування наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360 ( z0782-05 )
"Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку
відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з
аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок
зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та
вимог-замовлень" Н А К А З У Ю:
1. Призупинити дію пунктів 1, 2 наказу МОЗ України від
19.07.2005 N 360 ( z0782-05 ) "Про затвердження Правил виписування
рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних
бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.07.2005 за N 782/11062 (далі - Наказ), до
01.10.2006. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 348 ( z0644-06 ) від 31.05.2006 }
2. Пункт 6 Наказу ( z0782-05 ) вважати таким, що втратив
чинність.
3. Робочій групі, створеній наказом МОЗ України від
12.10.2005 N 394-АДМ ( va394282-05 ) "Про створення робочої
групи", завершити роботу з узагальнення та опрацювання пропозицій
щодо порядку введення в дію наказу МОЗ України від 19.07.2005
N 360 ( z0782-05 ) до 07.11.2005.
4. Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.В.Поляченковгору