Про внесення змін до наказу Держкомрезерву від 07.12.2005 N 333
Держком.матеріального резерву; Наказ від 29.12.2008348
Документ z1287-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2012, підстава - z0092-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
29.12.2008 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2008 р.
за N 1287/15978
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення змін до наказу
Держкомрезерву від 07.12.2005 N 333

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Пункт 1 Примітки додатка 1 до наказу Державного комітету
України з державного матеріального резерву від 07.12.2005 N 333
( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс"
системи державного резерву", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811 (із змінами), викласти
в такій редакції: "1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді
2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку: для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати; для інших працівників посадові оклади не змінюються. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомрезерву України С.В.Ганжа

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Міністр економіки України Б.М.Данилишинвгору