Документ z1285-13, перша редакція — Прийняття від 11.07.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.07.2013  № 2262


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1285/23817

Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 7 частини вісімнадцятої статті 2 Закону України „Про страхування”, пункту 160.6 статті 160 Податкового кодексу України, пунктів 1 та 4 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 грудня 2004 року № 2885 „Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2004 року за № 1627/10226 (із змінами);

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 1 лютого 2007 року № 6763 „Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2007 року за № 140/13407 (із змінами);

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2007 року № 7924 „Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2007 року за № 1033/14300.

3. У підпункті „а” пункту 1 розділу 5 додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116, слова та цифри „затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 03.12.2004 № 2885, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за № 1627/10226” замінити словами „встановлених Нацкомфінпослуг;”.

4. До закінчення дії договорів перестрахування, укладених з перестраховиками-нерезидентами країн - членів Єдиного економічного простору до набрання чинності цим розпорядженням, рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

„A.M.Best” (США) - „B”;

„Moody's Investors Service” (США) - „Ba”;

„Standard & Poor's” (США) - „BB”;

„Fitch Ratings” (Великобританія) - „BB”.

5. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В.М.

В.о. Голови Комісії

В. Берлін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів і зборів України

Перший заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


О.В. Клименко


А.А. Максюта


С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 11.07.2013 р. № 56
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
11.07.2013  № 2262


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1285/23817

ВИМОГИ
до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження

1. Дія цих Вимог поширюється на:

страховиків-нерезидентів, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні згідно із законодавством України (далі - страховики-нерезиденти);

страховиків (перестраховиків)-нерезидентів, з якими страховики-резиденти або перестрахові брокери укладають договори перестрахування (далі - перестраховики-нерезиденти);

перестрахових брокерів, у тому числі постійні представництва брокерів-нерезидентів (далі - перестрахові брокери), через або за посередництвом яких страховики-резиденти укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами в частині подання перестраховими брокерами інформації про перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає цим Вимогам;

страховиків-резидентів, які укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

2. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента на дату укладення договору страхування з таким страховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

„A.M.Best” (США) - „В+”;

„Moody's Investors Service” (США) - „Baa”;

„Standard & Poor's” (США) - „BBB”;

„Fitch Ratings” (Великобританія) - „BBB”.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладення договору перестрахування з таким перестраховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

„A.M.Best” (США) - „B”;

„Moody's Investors Service” (США) - „Ba”;

„Standard & Poor's” (США) - „BB”;

„Fitch Ratings” (Великобританія) - „BB”.

3. Якщо страховики-нерезиденти та перестраховики-нерезиденти мають відповідну реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні, яка включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України, чи країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів уважаються такими, що не відповідають пункту 2 цих Вимог.

4. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента визнається в Україні в разі його оприлюднення в бюлетенях міжнародних рейтингових агентств, зазначених у пункті 2 цих Вимог, або розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних агентств у Інтернеті.

5. Якщо під час дії договору страхування або перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента знизився, то до закінчення строку дії відповідного договору їхній рейтинг уважається таким, як і на дату укладення цього договору.

У разі внесення змін або продовження строку дії (пролонгації) договору страхування або перестрахування враховується рейтинг страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента, присвоєний на дату такого продовження або внесення змін.

6. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується страховиком-резидентом шляхом подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів за формою 1П згідно з додатком 1 до цих Вимог, а до податкових органів - відповідно до вимог законодавства України. До декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів додається копія джерела інформації про рейтинг (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства, де міститься інформація про рейтинг).

7. Страховики-резиденти подають декларацію про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів до Нацкомфінпослуг не пізніше як у десятиденний строк після укладення договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

8. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується перестраховим брокером шляхом подання до Нацкомфінпослуг декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів (далі - декларація), за формою 1ПБ згідно із додатком 2 до цих Вимог разом із документами, що до неї додаються, а до податкових органів - відповідно до вимог законодавства України.

До декларації додаються копія джерела інформації про рейтинг (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства, де міститься інформація про рейтинг), а також копія брокерського документа (ковернота, договора перестрахування тощо), що підтверджує перестрахування (розміщення) ризиків у перестраховика-нерезидента (далі - копія брокерського документа). Усі додатки до декларації засвідчуються печаткою перестрахового брокера.

9. Копія брокерського документа, що складається перестраховим брокером на підтвердження розміщення ризиків страховика-резидента в перестраховиків-нерезидентів, підписується перестраховим брокером, а також має бути засвідчена страховиком-резидентом шляхом проставлення підпису та печатки.

Перелік перестраховиків-нерезидентів у декларації має відповідати переліку, зазначеному в брокерському документі.

10. Перестраховий брокер подає декларацію, копію брокерського документа та копію джерела інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладення договору перестрахування до Нацкомфінпослуг не пізніше ніж у тридцятиденний строк після підписання брокерського документа.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуА. Бажан
Додаток 1
до Вимог до рейтингів
фінансової надійності (стійкості)
страховиків
та перестраховиків-нерезидентів
та порядку їх підтвердження
(пункт 6)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів


Додаток 2
до Вимог до рейтингів
фінансової надійності (стійкості)
страховиків
та перестраховиків-нерезидентів
та порядку їх підтвердження
(пункт 8)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокеріввгору