Документ z1284-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.11.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.09.2014  № 2812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1284/26061

Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 102 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С.О.

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
25.09.2014  № 2812


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1284/26061

ПОРЯДОК
розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 21 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 102 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

1.2. Цей Порядок застосовується Нацкомфінпослуг у процесі регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог Законів України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

ІІ. Розрахунок середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

2.1. Розрахунок середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів здійснюється за даними звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 41/20354.

2.2. Нацкомфінпослуг розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів щокварталу та щороку.

2.3. До розрахунку середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів включаються показники всіх недержавних пенсійних фондів, за винятком:

корпоративних пенсійних фондів, адміністрування та/або управління активами яких (якими) здійснюється їх одноосібними засновниками на підставі відповідних ліцензій, і при цьому витрати, пов’язані з виконанням таких функцій, здійснюються за рахунок таких засновників;

недержавних пенсійних фондів, які не виконали обов’язкових умов початку діяльності недержавних пенсійних фондів відповідно до статті 12 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

2.4. Середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за розрахунковий період, який становить 12 місяців до останньої звітної дати (далі - розрахунковий період), визначається за формулою

де

Дсз

-

середньозважений показник зміни у відсотках чистої вартості одиниці пенсійних активів за розрахунковий період;


N

-

кількість пенсійних фондів, що включені Нацкомфінпослуг до розрахунку станом на останній день розрахункового періоду;


ЧВАі

-

чиста вартість активів і-го пенсійного фонду на початок розрахункового періоду;


Зчвоі

-

показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду за розрахунковий період, що включений до розрахунку.

Показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів (Зчвоі) і-го пенсійного фонду за розрахунковий період розраховується у відсотках за формулою

де

-

чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду на кінець розрахункового періоду;


-

чиста вартість одиниці пенсійних активів і-го пенсійного фонду на початок розрахункового періоду.

ІІІ. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів

3.1. Оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів здійснюється щокварталу шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

3.2. Інформація про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.

В. о. директора
департаменту регулювання
та нагляду за установами
накопичувального
пенсійного забезпечення

О. Полінецьвгору