Документ z1279-14, перша редакція — Прийняття від 08.10.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2014  № 1016


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1279/26056

Про затвердження форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету та Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов’язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

Відповідно до абзацу другого підпункту 200.18.2-1 пункту 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету;

Порядок формування і оприлюднення податкової інформації, пов’язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.10.2014  № 1016

ІНФОРМАЦІЯ
про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

(млн грн)

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Станом на

Залишок сум вимог на відшкодування на початок періоду (року) (активних до відшкодування)

Відшкодування, виплачені у грошовій формі

Зараховано суми, заявлені на рахунки платників, у зменшення податкових зобов’язань

Відхилені вимоги на відшкодування, заявлені на поточний рахунок

Нові вимоги на відшкодування на рахунок платника

Залишок сум вимог на кінець періоду (активних до відшкодування)

всього

у тому числі автоматичне відшкодування

всього

у тому числі неврегульовані вимоги на відшкодування податку на додану вартість (активних до відшкодування), які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________
*Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.10.2014  № 1016


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2014 р.
за № 1279/26056

ПОРЯДОК
формування і оприлюднення податкової інформації, пов’язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу другого підпункту 200.18.2-1 пункту 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України.

2. Інформація про відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету (далі - Інформація) складається з урахуванням строків проведення такого відшкодування, визначених статтею 200 розділу V Податкового кодексу України, та у розрізі платників податку.

3. Інформація складається з:

залишку сум вимог на відшкодування на початок періоду (року) (активних до відшкодування);

відшкодованого податку, виплаченого у грошовій формі, у тому числі автоматичного відшкодування;

зарахованих сум податку, заявлених на рахунки платників, у зменшення податкових зобов’язань;

відхилених вимог на відшкодування, заявлених на поточний рахунок;

нових вимог на відшкодування податку на рахунок платника у банку;

залишку сум вимог на відшкодування податку на кінець періоду (активних до відшкодування), у тому числі неврегульованих вимог на відшкодування податку на додану вартість, які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду.

4. Формування та оприлюднення Інформації здійснює Державна фіскальна служба України не пізніше 10 робочого дня, що настає за останнім днем звітного місяця, на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмеруквгору