Документ z1274-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0503-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2010 N 1478
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2010 р.
за N 1274/18569
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 372 ( z0503-13 ) від 06.03.2013 }
Про затвердження Стандарту
надання адміністративної послуги з погодження
на вивезення за межі митної території України
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
їх брухту і відходів як давальницької сировини

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи
щодо упорядкування адміністративних послуг" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з
погодження на вивезення за межі митної території України
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів
як давальницької сировини (далі - Стандарт), що додається.
2. Департаменту державного регулювання операцій з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного
нагляду (Діхтяренко С.В.) подати цей наказ в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю
(Тетеріна О.М.) забезпечити розміщення Стандарту на офіційному
веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка Ю.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.11.2010 N 1478
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2010 р.
за N 1274/18569

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з погодження
на вивезення за межі митної території України
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
їх брухту і відходів як давальницької сировини

1. Цей Стандарт містить опис етапів надання адміністративної
послуги щодо надання погодження на вивезення за межі митної
території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх
брухту і відходів як давальницької сировини
(далі - адміністративна послуга), а також визначає перелік
документів, необхідних для надання адміністративної послуги,
вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної
послуги, опис результату, який повинен отримати одержувач.
2. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що
надає послугу: Міністерство фінансів України: 01008, м. Київ,
вул. М.Грушевського, 12/2; Департамент державного регулювання
операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та
пробірного нагляду: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38/44
(далі - Мінфін), тел. (044) 489-18-25, 489-32-00. Сторінка веб-сайту: www.minfin.gov.ua.
3. Одержувачем адміністративної послуги є суб'єкт
господарювання незалежно від форми власності та господарювання,
відомчого підпорядкування та місця його реєстрації.
4. Відповідно до пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок
погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як
давальницької сировини, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 17.01.2002 N 34 ( z0065-02 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за N 65/6353
(далі - Положення), для отримання погодження на вивезення за межі
митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини суб'єкти
господарювання подають до Мінфіну заяву, до якої додаються: 1) інформація щодо: а) найменування давальницької сировини (дорогоцінні метали та
їх сплави із зазначенням марки та нормативних документів; брухт і
відходи дорогоцінних металів за їх групами і класами;
відпрацьовані каталізаторні, уловлювальні сітки та каталізатори на
носіях з умістом активного компонента з дорогоцінних металів;
дорогоцінне каміння та інше); б) джерел походження дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, їх брухту і відходів; в) обсягів давальницької сировини, що вивозиться: дорогоцінні метали та їх сплави визначаються чистою масою
кожного дорогоцінного металу в грамах; брухт і відходи дорогоцінних металів визначаються лігатурною
масою у кілограмах та чистою масою кожного дорогоцінного металу в
грамах; дорогоцінне каміння, його брухт і відходи - у каратах та
штуках; г) виду та обсягів готової продукції, виробленої з
використанням давальницької сировини і визначеної у
зовнішньоекономічному контракті між замовником і виконавцем; ґ) дати реєстрації і номера зовнішньоекономічного контракту; 2) такі документи: а) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на
переробку давальницької сировини разом з додатками і
специфікаціями до нього, завірена керівником суб'єкта
господарювання; б) копія експертного висновку торгово-промислової палати щодо
відповідності давальницької сировини (товару) коду УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); в) копія експертного висновку Державного гемологічного центру
України у разі здійснення операцій з дорогоцінним камінням, його
брухтом та/або відходами; г) копії результатів аналітичних досліджень умісту
дорогоцінних металів у брухті і відходах давальницької сировини.
5. Послідовність дій одержувача та адміністративного органу
щодо надання та одержання адміністративної послуги передбачає такі
етапи: подання одержувачем адміністративної послуги до Мінфіну заяви
та документів, визначених пунктом 4 цього Стандарту; реєстрація Мінфіном документів, визначених пунктом 4 цього
Стандарту, поданих одержувачем адміністративної послуги; розгляд Мінфіном документів, поданих одержувачем
адміністративної послуги; надання адміністративної послуги або відмови у її наданні із
зазначенням причин такої відмови; отримання одержувачем адміністративної послуги або відмови у
її наданні; усунення одержувачем адміністративної послуги причин відмови
у видачі адміністративної послуги та повторне звернення щодо її
видачі.
6. Строк розгляду заяви та документів, що додаються до неї,
поданої одержувачем адміністративної послуги, та надання
адміністративної послуги або відмови в її наданні становить десять
робочих днів від дня реєстрації заяви у Мінфіні.
7. Мінфін відмовляє у наданні адміністративної послуги в разі
неподання суб'єктом господарювання інформації та документів,
передбачених пунктом 4 цього Стандарту.
8. За результатами розгляду документів Мінфіном одержувач
адміністративної послуги отримує лист про надання або відмову у
наданні адміністративної послуги за підписом заступника Міністра
фінансів України.
9. Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
10. Посадові особи, які безпосередньо забезпечують надання
адміністративної послуги, повинні мати вищу освіту відповідного
професійного спрямування, дотримуватись вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та інших
нормативно-правових актів.
11. Документи, необхідні для надання адміністративної
послуги, надсилаються поштою на адресу Мінфіну: 01008, м. Київ,
вул. М.Грушевського, 12/2, або подаються до поштової скриньки
Мінфіну, яка розміщена на першому поверсі під'їзду N 6 Будинку
Уряду за вказаною адресою.
12. Режим роботи адміністративного органу: понеділок - четвер - з 9.00 до 18.00; п'ятниця - з 9.00 до 16.45; обідня перерва: з 13.00 до 13.45.
13. Черговість надання адміністративної послуги
встановлюється залежно від моменту надходження до
адміністративного органу документів, передбачених пунктом 4 цього
Стандарту.
14. Інформація щодо надання адміністративної послуги
надається одержувачеві безкоштовно шляхом: розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет на офіційному
веб-сайті Мінфіну www.minfin.gov.ua; надання консультацій за телефонами (044) 489-18-25,
489-32-00; надання письмових роз'яснень на письмовий запит одержувача
адміністративної послуги.
15. При наданні адміністративної послуги поділ одержувачів на
категорії не передбачається.
16. Скарга на недотримання Стандарту подається Мінфіну поштою
на адресу: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, або
подається до поштової скриньки Мінфіну, яка розміщена на першому
поверсі під'їзду N 6 Будинку Уряду за вказаною адресою. Мінфін
розглядає скаргу в установленому законодавством порядку і
повідомляє скаржнику рішення, прийняте за результатами розгляду
скарги.
17. У разі допущення технічної помилки під час оформлення
адміністративної послуги така помилка виправляється шляхом
підготовки нового листа.
18. Перелік нормативно-правових актів: Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ); наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2002 N 34
( z0065-02 ) "Про затвердження Положення про порядок погодження
вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької
сировини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28.01.2002 за N 65/6353.
Директор Департаменту
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами
і дорогоцінним камінням
та пробірного нагляду С.В.Діхтяренковгору