Документ z1273-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.05.2016, підстава - z0584-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2015  № 972


Зареєстрований в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2015 р.
за № 1273/27718

Про внесення змін до Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства соціальної політики № 933 від 24.11.2014, до якого вносились зміни}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518 "Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 24 листопада 2014 року № 933, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10 грудня 2014 року за № 1587/26364, такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Основними завданнями експертної групи є:

опрацювання питання щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні);

вибір закордонного надавача спеціалізованої допомоги, з’ясування з ним конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, що відсутні в Україні, за згодою учасника антитерористичної операції; визначення розміру витрат, пов’язаних із протезуванням (ортезуванням), включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учасника антитерористичної операції та супроводжуючої особи (в разі потреби);

опрацювання питання про доцільність проведення на території України первинного протезування учасника антитерористичної операції лікувально-тренувальним протезом підприємством, що відповідає вимогам, визначеним пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

визначення наявності або відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку та позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) виробів, заявлених закордонним надавачем спеціалізованої допомоги;

опрацювання питання стосовно доцільності заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та/або проведення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності.";

2) у пункті 5:

абзац другий після слів і цифри "у додатку 1" доповнити словом і цифрою "або 2";

в абзаці шостому слово "висновок" замінити словом "рішення";

3) доповнити Положення після додатка 1 додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-4 вважати відповідно додатками 3-5;

4) додатки 3-5 викласти в новій редакції, що додаються.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра (Шевченка В.В).

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Виконавчий директор
Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Н.С. СкрипкаВ.Р. СкрипськийА.В. Дерев'янкоДодаток 2
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 5)

ЗАЯВА


Додаток 3
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 7)

АНКЕТА
протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності


Додаток 4
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 9)

ПРОТОКОЛ
засідання експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок


Додаток 5
до Положення про експертну групу
з попереднього розгляду документів
щодо протезування (ортезування)
учасників антитерористичної операції,
які втратили функціональні
можливості кінцівок
(пункт 9)

ВИСНОВОК
експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, доцільності заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та/або здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональностівгору