Документ z1271-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2017  № 332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2017 р.
за № 1271/31139

Про затвердження Змін до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 січня 2017 року № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за № 279/30147, що додаються.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіМ.В. НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
28.09.2017  № 332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2017 р.
за № 1271/31139

ЗМІНИ
до акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів

1. Розділ V викласти в такій редакції:

«V. Вичерпний перелік питань щодо проведення перевірки ».

2. Розділ VII викласти в такій редакції:

«VІI. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)* ».

3. У главі 3 розділу ІХ:

1) позицію 3.14 викласти в такій редакції:

«

3.14

Класифікатор транспортних подій (наказ № 235)

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 липня 2017 року № 235

25 липня 2017 року за № 904/30772

»;

2) позицію 3.19 виключити.

У зв’язку з цим позиції 3.20-3.22 вважати відповідно позиціями 3.19-3.21.

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкуноввгору