Документ z1271-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2015  № 1008/675


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2015 р.
за № 1271/27716

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 566 «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою урегулювання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення НАКАЗУЄМО:

1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1.6 глави 1 слова «та їх заступників» виключити;

2) в абзаці першому примітки 1 до пункту 2.1 глави 2 після цифр і слова «852 гривні» доповнити словами та цифрами «, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень.»;

3) в абзаці восьмому пункту 4.4 глави 4 слова «та його заступникам» виключити;

4) в абзаці п’ятому пункту 5.11 глави 5 слова «та їх заступників» виключити.

2. Керівникам закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення установити в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 вересня 2015 року у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1403 гривні;

5 тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а положення підпункту 2 пункту 1 та пункту 2 застосовуються з 01 вересня 2015 року.

Міністр
соціальної політики України


П. Розенко

Міністр
охорони здоров’я України


О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніР. КачурО. Мірошниченковгору