Документ z1270-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018  № 1141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2018 р.
за № 1270/32722

Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

Відповідно до статей 14, 24, 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за № 2024/22336.

3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниК.М. Ляпіна


І. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17 серпня 2018 року № 1141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 листопада 2018 р.
за № 1270/32722

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 14, 24, 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон). Цей Порядок визначає процедуру розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкт), вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - вимоги законодавства).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Факти порушень вимог законодавства виявляють службові особи Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб’єктів, зокрема шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

4. Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства викладаються в акті перевірки.

У разі якщо перевірка здійснювалася за місцезнаходженням суб’єкта та його відокремлених підрозділів, розташованих у різних адміністративно-територіальних одиницях, факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства можуть викладатися в окремих актах перевірок.

5. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання акта перевірки, яким виявлено ці порушення.

У випадку, зазначеному в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства є дата підписання останнього акта перевірки, яким виявлено порушення.

6. Акти перевірок суб’єкта, документи, що підтверджують факти порушень вимог законодавства, заперечення до актів перевірок (за наявності), інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - комісія).

7. Склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

8. Справу про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства розглядає комісія за участю керівника суб’єкта та/або уповноваженої ним особи (далі - керівник суб’єкта / уповноважена особа), що притягується до відповідальності. Повноваження уповноваженої особи засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої додається до матеріалів справи.

Мінекономрозвитку повідомляє суб’єкта про дату і час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства не пізніше ніж за п’ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Неявка керівника суб’єкта / уповноваженої особи на розгляд справи, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства вони були повідомлені в установленому порядку (за наявності документа про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі неявки керівника суб’єкта / уповноваженої особи з поважних причин, що підтверджуються відповідними документами, та відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності керівника суб’єкта / уповноваженої особи комісія відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб’єкта з урахуванням вимог абзацу другого цього пункту, при цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства зупиняється до дати наступного розгляду справи за участю керівника суб’єкта / уповноваженої особи.

9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймає комісія.

10. Санкції застосовуються до суб’єкта за порушення вимог законодавства протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства комісія протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб’єкта або про закриття провадження у справі, що оформлюється відповідною постановою згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

Оформлення постанови про накладення штрафу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - постанова про накладення штрафу) має відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

Постанова про накладення штрафу відповідно до статті 24 Закону є виконавчим документом.

11. Підставами для закриття провадження у справі є:

установлення комісією під час розгляду справи факту відсутності порушень суб’єктом вимог законодавства;

неприйняття комісією рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.

12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб’єктом вимог законодавства застосовується в таких випадках та розмірах:

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством;

до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких не можна прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи);

до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за порушення обов’язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту.

Повторне порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох років з дня виявлення суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктом, аналогічне порушення, за яке до суб’єкта прийнято рішення про застосування санкцій відповідно до Закону, тягне за собою накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

13. Якщо суб’єкт вчинив кілька порушень, передбачених пунктом 12 цього Порядку, стягнення на нього накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне порушення з числа вчинених.

14. Під час визначення розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

15. Штраф за порушення вимог законодавства, що були допущені працівниками, які працюють на умовах трудового договору із суб’єктом, накладається безпосередньо на суб’єкта.

16. Постанова про накладення штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб’єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб’єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п’яти робочих днів з дня її винесення.

17. Постанова про накладення штрафу підлягає виконанню суб’єктом протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання.

18. Протягом трьох робочих днів після перерахування суми штрафу суб’єкт надсилає Мінекономрозвитку копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

19. У разі невиконання суб’єктом постанови про накладення штрафу в установлений строк вона передається Мінекономрозвитку до органів виконавчої служби для примусового виконання.

20. Оскарження постанови про накладення штрафу здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб’єктом застосованої санкції.

Директор департаменту
управління
державною власністюР.В. Кропивницький


Додаток 1
до Порядку розгляду
Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України справ
про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення,
та застосування санкцій
(пункт 10)

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


Додаток 2
до Порядку розгляду
Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України справ
про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення,
та застосування санкцій
(пункт 10)

ПОСТАНОВА
про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявгору