Документ z1270-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2011, підстава - z0947-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2010 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2010 р.
за N 1270/18565

Про затвердження лімітів
використання водних живих
ресурсів загальнодержавного
значення у 2011 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
Відповідно до Положення про порядок установлення лімітів
використання природних ресурсів загальнодержавного значення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92
N 459 ( 459-92-п ) (із змінами), Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192
( 1192-96-п ), Інструкції про порядок спеціального використання
риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом
Міністерства аграрної політики України і Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від 11.11.2005
N 623/404 ( z1458-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 06.12.2005 за N 1458/11738, та з метою забезпечення
раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ліміти використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у 2011 році (додатки 1-14).
Установити, що рослиноїдні види риб у всіх зазначених водних
об'єктах не лімітуються.
2. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі
(Мовчан М.М.):
2.1. У встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. У десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести наказ до відома та керівництва в роботі
Державному комітету рибного господарства України, Державній
екологічній інспекції України, Державній службі заповідної справи,
Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві і
Севастополі, Державній екологічній інспекції охорони довкілля
Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній екологічній
інспекції Азовського моря та Державній Азово-Чорноморській
екологічній інспекції.
3. Державному комітету рибного господарства України,
Державній екологічній інспекції України, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві і Севастополі, Державній екологічній
інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній екологічній інспекції Азовського моря та Державній
Азово-Чорноморській екологічній інспекції забезпечити контроль за
дотриманням обсягів лімітів використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у 2011 році.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Томахіна М.Л.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету рибного
господарства України В.С.Дроник

Додаток 1
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного
значення в Азовському та Чорному
морях із затоками у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти використання | Азовське |Чорне море | |з/п| | море(1) | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 1 |Хамса чорноморська | 0 | 7000,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Шпрот | 0(2) |60000,0(2) | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Тюлька | 0(9) | 100,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Судак звичайний | 17,0 | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Калкан азовський | 0(9) | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Калкан чорноморський | 0 | 430,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Глоса | 12,0 | 6,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Бички | 6125(8) | 100,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |Оселедець | 135,0 | 0 | | |чорноморсько-азовський | | | | |прохідний(10) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Оселедець чорноморський | 0 |30 (560)(3)| |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11 |Піленгас | 5850,0 | 600,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12 |Барабуля | 0(6) | 145,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13 |Інші види риб(5) | 0(5) | 100,0(5) | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14 |Креветки | 25,0 | 70,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15 |Гамариди | 70,0 | 15,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |16 |Личинки хірономід | 800,0 | 10,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |17 |Артемія (рачки) | 46,0 | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |18 |Артемія (яйця) | 11,0 | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |19 |Мідії | 3,0(4) | 2000,0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |20 |Рапана | 20,0 | 0(6) | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |21 |Кунеарка (скафарка) | 3500,0 | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |22 |Зостера(7) | 40,0 | 0 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |23 |Цистозіра(7) | 0 | 100,0 | |-------------------------------------+--------------+-----------| |Усього, | 16654,0 | 70571,0 | |у т.ч. риби | 12139,0 | 68376,0 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) У тому числі Утлюцький лиман, Сиваш, Керченська протока. (2) Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському
морі.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
(4) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(5) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються
як прилов.
(6) Не лімітується. (7) Збирання штормових викидів зостери і цистозіри не
лімітується.
(8) У тому числі загальнодопустимого улову 2925 тонн
морського промислу та 3200 тонн вилову у лиманах та прибережній
зоні заток українського узбережжя.
(9) Промисел азовської хамси (60000 тонн), тюльки (60000
тонн) і камбали-калкана азовського (76 тонн) здійснюється в
рахунок загальнобасейнового обсяґу добування (ліміту) без його
розділення на національні квоти. Обмін інформацією про обсяг
вилову кожного виду проводиться сторонами в період промислу станом
на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу добування
(ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться щодня, а при
освоєнні 95% промисел призупиняється. Використання залишку обсягу
добування (ліміту) визначається робочою групою з контролю
вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і оперативного
регулювання рибальства в Азовському морі.
(10) Освоєння квот по хамсі азовській і оселедцю
чорноморсько-азовському прохідному здійснюється в Азовському і
Чорному морях.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 2
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
(мігруючих риб) у Чорному, Азовському морях
із затоками й лиманами та Керченській
протоці у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Об'єкти використання | Усього | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 1 |Кефалеві | 245,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 2 |Пузанок | 15,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 3 |Атерина | 1500,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 4 |Сарган | 10,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 5 |Ставрида | 556,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 6 |Катран | 2200,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 7 |Скати | 350,0 | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 8 |Хамса азовська(2) | 0(1) | |--------------+-------------------------------+-----------------| | 9 |Мерланг | 7500,0 | |----------------------------------------------+-----------------| |Усього | 12140,0 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Промисел азовської хамси (60000 тонн), тюльки (60000
тонн) і камбали-калкана азовського (76 тонн) здійснюється за
рахунок загальнобасейнового обсяґу добування (ліміту) без його
розподілу на національні квоти. Обмін інформацією про обсяги
вилову кожного виду здійснюється сторонами в період промислу
станом на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу
добування (ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться
щодня, а при освоєнні 95% промисел призупиняється. Використання
залишку обсягу вилучення (ліміту) визначається Робочою групою з
контролю вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і
оперативного регулювання рибальства в Азовському морі.
(2) Освоєння квот по хамсі азовській і оселедцю
чорноморсько-азовському прохідному здійснюється в Азовському і
Чорному морях.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник
Додаток 3
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі,
пониззях Дністра, Дністровському лимані
та Кучурганському водосховищі
у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкти |Дніпровсько-| Пониззя |Кучурганське| Усього | |з/п|використання | Бузька | Дністра з |водосховище | | | | | естуарна | озерами та | | | | | | система |Дністровський| | | | | | | лиман | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 1 |Оселедець | 10,0 | 60 (560)(3) | 0 |70,0 (560)(3)| | |чорноморський| | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 2 |Сазан (короп)| 5,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 3 |Пузанок | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 4 |Лящ | 130,0 | 200,0 | 2,0 | 332,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 5 |Карась | 400,0 | 180,0 | 8,0 | 588,0 | | |сріблястий | | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 6 |Судак | 20,0 | 40,0 | 0 | 60,0 | | |звичайний | | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 7 |Рибець | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | | |великий | | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 8 |Тараня | 70,0 | 50,0 | 1,5 | 121,5 | | |(плітка) | | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| | 9 |Плоскирка | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 85,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |10 |В'юн | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |11 |Тюлька | 5000,0 | 50,0 | 0 | 5050,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |12 |Бички | 1,0(2) | 45,0 | 0 | 46,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |13 |Щука | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 17,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |14 |Білизна | 1,0 | 5,0 | 0 | 6,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |15 |Сом | 5,0 | 6,0 | 0 | 11,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |16 |Окунь | 8,0 | 30,0 | 4,0 | 42,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |17 |Краснопірка | 10,0 | 5,0 | 0 | 15,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |18 |Інші види | 0(1) | 0(1) | 0 | 0(1) | | |риб(1) | | | | | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |19 |Піленгас | 5,0 | 0(1) | 0 | 5,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |20 |Атерина | 50,0 | 0(1) | 0 | 50,0 | |---+-------------+------------+-------------+------------+-------------| |21 |Раки | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 8,5 | |-----------------+------------+-------------+------------+-------------| |Усього, | 5808,0 | 745,0 | 23,0 | 6576,0 | |у т.ч. риби | 5805,0 | 740,0 | 22,5 | 6567,5 | -------------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Добуваються у межах загальних лімітів, зазначених у
додатках 1 і 2 (піленгас, тюлька, атерина).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 4
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у річці Дунай та Стенцівських заплавах
у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N |Об'єкти використання| Річка Дунай | Стенцівські | |з/п | | | заплави(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 1 |Оселедець дунайський|470,0 (560,0)(3)| 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 2 |Сазан (короп) | 35,0 | 0,2(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 3 |Карась сріблястий | 95,0 | 0,4(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 4 |Судак звичайний | 10,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 5 |Лящ | 20,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 6 |Рибець великий | 10,0 | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 7 |Тараня (плітка) | 12,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 8 |Плоскирка | 8,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 9 |Щука | 8,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 10 |Білизна | 8,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 11 |Сом | 20,0 | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 12 |Окунь | 8,0 | 0,1(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 13 |Краснопірка | 8,0 | 0,2(2) | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 14 |Чехоня | 1,0 | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 15 |Піленгас | 0(1) | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 16 |Кефалеві | 0(1) | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 17 |Атерина | 0(1) | 0 | |----+--------------------+----------------+---------------------| | 18 |Пузанок | 0(1) | 0 | |-------------------------+----------------+---------------------| |Усього | 713,0 | 1,5 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Добуваються у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, атерина, пузанок).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 5
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у водних об'єктах Волинської області
у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Об'єкти | Хрінницьке |Мар'янівське|Озеро|Озеро |Озеро| | |використання|водосховище |водосховище |Шині |Любань|Сірче| |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 1 |Лящ | 0,3 | 0 | 1,5 | 0,6 |0,36 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 2 |Плітка | 9,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 3 |Сазан | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 |1,08 | | |(короп) | | | | | | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 4 |Щука | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |0,45 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 5 |Окунь | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 6 |Лин | 1,8 | 0 | 0,2 | 0 |0,35 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 7 |Краснопірка | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 8 |Карась | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | | |сріблястий | | | | | | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 9 |Плоскирка | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+------------+------------+------------+-----+------+-----| | 10 |Інші види | 1,3 | 0,2 | 0 | 0 |0,47 | | |риб(1) | | | | | | |-------------------+------------+------------+-----+------+-----| |Усього | 25,7 | 2,6 | 4,2 | 4,1 |4,91 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. (1) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлено
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються
як прилов.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 6
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у водних об'єктах Чернігівської області
у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти |Річка Дніпро| Річка Десна з |Усього| |з/п | використання | | озерами | | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 1 |Судак звичайний | 1,0 | 0,6 | 1,6 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 2 |Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 3 |Лящ | 17,0 | 15,0 | 32,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 4 |Плітка | 5,0 | 5,0 | 10,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 5 |Щука | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 6 |Окунь | 0,9 | 1,0 | 1,9 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 7 |В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 8 |Плоскирка | 10,0 | 8,0 | 18,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 9 |Синець | 1,0 | 3,0 | 4,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 10 |Верховодка | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 11 |Клепець, Білозірка | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 12 |Лин | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 13 |Карась сріблястий | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 14 |Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 15 |Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 16 |Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 17 |Підуст | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |----+-------------------+------------+-------------------+------| | 18 |Раки | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |------------------------+------------+-------------------+------| |Усього | 48,8 | 46,7 | 95,5 | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 7
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних
живих ресурсів у водних об'єктах
Вінницької області у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти | Річка | Річка | Усього | | з/п | використання |Південний Буг| Дністер | | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 1 |Судак звичайний | 0,4 | 0,25 | 0,65 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 2 |Сазан (короп) | 0,4 | 0,25 | 0,65 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 3 |Сом | 0,4 | 0,05 | 0,45 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 4 |Лящ | 0,8 | 0,35 | 1,15 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 5 |Плітка | 2,5 | 0,4 | 2,9 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 6 |Щука | 0,3 | 0 | 0,3 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 7 |Окунь | 0,6 | 0,8 | 1,4 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 8 |Карась сріблястий | 3,6 | 0,4 | 4,0 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 9 |Інші види риб(1) | 0,4 | 0 | 0,4 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 10 |Головень | 0,4 | 0,3 | 0,7 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 11 |Білизна | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 12 |Підуст | 0 | 0,4 | 0,4 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 13 |Плоскирка | 0 | 0,3 | 0,3 | |-------+---------------------+-------------+----------+---------| | 14 |Клепець | 0 | 0,3 | 0,3 | |-----------------------------+-------------+----------+---------| |Усього | 10,0 | 4,0 | 14,0 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. (1) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються
як прилов.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 8
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
в гідрологічному заказнику "Молочний лиман"
та регіональному ландшафтному парку
"Тилігульський" у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти |Молочний| РЛП | НПП |Усього| |з/п |використання |лиман(1)|"Тилігульський"| "Тузловські | | | | | | | лимани" | | |----+-------------+--------+---------------+-------------+------| | 1 |Бички | 2,5 | 60,0 | 25,0 | 87,5 | |----+-------------+--------+---------------+-------------+------| | 2 |Піленгас | 8,0 | 0(3) | 0(3) | 8,0 | |----+-------------+--------+---------------+-------------+------| | 3 |Камбала - | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | | |глоса | | | | | |----+-------------+--------+---------------+-------------+------| | 4 |Креветки | 0,5 | 0,5(1) | 0,5(1) | 1,5 | |----+-------------+--------+---------------+-------------+------| | 5 |Інші види | 0(2) | 0(3) | 0(3) | 0 | | |риб(2) | | | | | |------------------+--------+---------------+-------------+------| |Усього | 12,0 | 61,0 | 26,5 | 99,5 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(2) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються
як прилов.
(3) Добуваються у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, атерина, пузанок).
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 9
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних
живих ресурсів у дніпровських
водосховищах у 2011 році (тонн)

---------------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкти |Київсь-|Канівське|Кремен-|Дніпро- |Кахов-|Запорі-|Усього | |з/п|використання| ке | вдсх |чуцьке |дзержин-| ське | зьке | | | | | вдсх | | вдсх | ське | вдсх | вдсх | | | | | | | | вдсх | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 1 |Лящ | 130,0 | 94,0 |1953,0 | 230,0 |416,0 | 75,0 |2898,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 2 |Судак | 20,0 | 49,0 | 99,0 | 29,0 | 83,0 | 20,0 | 300,0 | | |звичайний | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 3 |Сазан | 2,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 35,0 | 30,0 | 115,0 | | |(короп) | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 4 |Щука | 25,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 7,0 | 13,0 | 89,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 5 |Білизна | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 25,5 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 6 |Сом | 14,0 | 26,0 | 47,0 | 19,0 | 44,0 | 9,0 | 159,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 7 |В'язь | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 8,05 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 8 |Головень | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | 9 |Плітка | 90,0 | 219,0 |1724,0 | 212,0 |362,0 | 180,0 |2787,0 | | |(тараня) | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |10 |Плоскирка | 183,0 | 59,0 | 435,0 | 96,0 | 56,0 | 80,0 | 909,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |11 |Синець | 13,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 81,05 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |12 |Карась | 55,0 | 115,0 | 179,0 | 161,0 |1705,0| 215,0 |2430,0 | | |сріблястий | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |13 |Чехоня | 10,0 | 5,0 | 45,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 71,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |14 |Окунь | 24,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 20,0 | 123,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |15 |Краснопірка | 26,0 | 22,0 | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 78,0 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |16 |Верховодка і| 50,0 | 50,0 | 250,0 | 100,0 |700,0 | 200,0 |1350,0 | | |тюлька | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |17 |Інший | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 23,0 | 9,0 | 1,0 | 65,0 | | |дрібний | | | | | | | | | |частик(2) | | | | | | | | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |18 |Бички | 0 | 0 | 0 | 0 |0,1(1)| 0 | 0,1 | |---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| |19 |Раки | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0,5 | 3,9 | |----------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------| | Усього | 662,1 | 694,0 |4893,0 | 948,0 |3444,4| 859,1 |11500,6| ----------------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(2) Лин, підуст звичайний, рибець великий, клепець, йорж
звичайний.
В.о. начальника
Відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 10
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів у внутрішніх водних об'єктах
Автономної Республіки Крим у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти | Озеро | Озеро | Озеро |Озеро |Усього | |з/п |використання |Ойбурзьке |Солоне |Акштакське |Качик | | |----+-------------+----------+-------+-----------+------+-------| | 1 |Личинки | 35,0 | 3,0 | 70,0 | 9,0 | 117,0 | | |хірономід | | | | | | |----+-------------+----------+-------+-----------+------+-------| | 2 |Гамариди | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 22,0 | |------------------+----------+-------+-----------+------+-------| | Усього | 35,0 | 3,0 | 92,0 | 9,0 | 139,0 | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 11
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних
живих ресурсів у водних об'єктах
Рівненської області у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Об'єкти використання | Річка Стир | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 1 |Лящ | 0,75 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 2 |Щука | 0,42 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 3 |Плітка | 1,14 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 4 |Судак звичайний | 0,06 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 5 |Сазан (короп) | 0,01 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 6 |Карась сріблястий | 0,12 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 7 |Краснопірка | 0,06 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 8 |Окунь | 0,18 | |--------------+-----------------------------+-------------------| | 9 |Лин | 0,26 | |--------------------------------------------+-------------------| |Усього | 3,0 | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 12
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у причорноморських лиманах у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------------------ | N | Об'єкти |Куяльницький|Шаболатський|Березанський|Малі водойми |Усього| |з/п|використання| лиман | лиман | лиман |півн.-захід. | | | | | | | |Причорномор'я| | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |1 |Судак | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | | |звичайний | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |2 |Карась | 0 | 5,0 | 7,0 | 0 | 12,0 | | |сріблястий | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |3 |Лящ | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |4 |Тараня | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 | | |(плітка) | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |5 |Піленгас | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |6 |Камбала - | 0 | 0,5 | 0,5 | 0(1) | 1,0 | | |глоса | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |7 |Бички | 0 | 15,0 | 8,0 | 0(1) | 23,0 | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |8 |Інші види | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | | |риб | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |9 |Креветки | 0 | 0,5(2) | 0 | 0(1) |0,5(2)| |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |10 |Личинки | 5,0(2) | 0 | 0 | 50,0 | 55,0 | | |хірономід | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |11 |Артемія | 5,0(2) | 0 | 0 | 0,3(2) |5,3(2)| | |(науплії) | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+-------------+------| |12 |Артемія | 0,5(2) | 0 | 0 | 0,2(2) |0,7(2)| | |(цисти) | | | | | | |----------------+------------+------------+------------+-------------+------| |Усього, | 10,5 | 21,0 | 25,5 | 50,5 |107,5 | |у т.ч. риби | 0 | 20,0 | 25,5 | 0 | 45,5 | ------------------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Добуваються у межах загальних лімітів, зазначених у
додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, тюлька, атерина, хамса,
шпрот).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 13
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення
у водоймах Шацького національного
природного парку у 2011 році (тонн)(1)

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкти | Озеро | Озеро | Озеро | Озеро | Озеро | Озеро |Усього | |з/п|використання|Світязь|Пулемецьке|Люцимер|Острів'янське| Чорне |Луки - | | | | | | | | |Велике |Перемут| | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |1 |Сазан | 0,03 | 0,05 | 6,0 | 0,03 | 0,75 | 0,1 | 6,96 | | |(короп) | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |2 |Лящ | 0,75 | 1,18 | 0,5 | 0,26 | 0,32 | 0,3 | 3,31 | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |3 |Карась | 0,21 | 0,55 | 1,95 | 0,35 | 0,5 | 1,2 | 4,76 | | |сріблястий | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |4 |Щука | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,2 | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |5 |Вугор | 1,0(2)| 0,8(2) | 0,3(2)| 0,2(2) |0,19(2)|0,29(2)|2,78(2)| | |річковий | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |6 |Судак | 0,01 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,76 | | |звичайний | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |7 |Плітка | 1,5 | 2,3 | 1,05 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 7,35 | | |(тараня) | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |8 |Окунь | 0,32 | 0,74 | 0,4 | 0,33 | 0,28 | 0,34 | 2,41 | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |9 |Верховодка | 0,7 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 1,65 | |---+------------+----------------------------------------------------------------| |10 |Сомик | Не лімітується | | |карликовий | | |---+------------+----------------------------------------------------------------| |11 |Плоскирка | 0,3 | 0,45 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 1,75 | |---+------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |12 |Інші види | 0,2 | 0,92 | 0,24 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 1,82 | | |риб(3) | | | | | | | | |----------------+-------+----------+-------+-------------+-------+-------+-------| |Усього | 6,1 | 8,85 | 11,61 | 3,52 | 3,4 | 4,89 |38,37 | -----------------------------------------------------------------------------------
Примітки: (1) Виключно для здійснення науково-дослідного,
меліоративного лову та любительського і спортивного рибальства.
(2) Виключно для здійснення науково-дослідних робіт,
любительського і спортивного рибальства, при меліоративному лові
добувається як прилов.
(3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються
як прилов.
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельник

Додаток 14
до наказу Мінприроди
01.12.2010 N 544

Ліміти використання водних
живих ресурсів у водних об'єктах
Хмельницької області у 2011 році (тонн)

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Об'єкти використання | Дністровське водосховище | |----------+------------------------+----------------------------| | 1 |Лящ | 20,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 2 |Плітка | 5,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 3 |Судак звичайний | 10,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 4 |Сазан (короп) | 10,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 5 |Карась сріблястий | 4,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 6 |Сом | 4,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 7 |Окунь | 5,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 8 |Рибець великий | 3,0 | |----------+------------------------+----------------------------| | 9 |Білизна | 4,0 | |-----------------------------------+----------------------------| |Усього | 65,0 | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника
відділу охорони
тваринного світу М.Мельниквгору