Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем
Мінрегіон України; Наказ, Порядок, Вимоги [...] від 18.10.2018275
Документ z1266-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 275


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1266/32718

Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем

Відповідно до статті 10 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок рецензування звітів про обстеження інженерних систем, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державного агентства з енергоефективності
та енергозабезпечення УкраїниК. Ляпіна


С. СавчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
18 жовтня 2018 року № 275


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1266/32718

ПОРЯДОК
рецензування звітів про обстеження інженерних систем

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги до проведення рецензування звітів про обстеження інженерних систем відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон).

2. Рецензування звітів про обстеження інженерних систем (далі - Рецензування) виконується з метою неупередженого критичного розгляду звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Звіт), складених членами саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності, та полягає у наданні рецензії на звіт про обстеження інженерних систем (далі - Рецензія).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

4. Рецензування здійснюється на підставі письмової вимоги про рецензування звіту про обстеження інженерних систем (далі - Вимога) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.

5. Плата за Рецензування не стягується.

6. На Вимогу щодо Рецензування Звіту, Рецензія щодо якого вже здійснювалась саморегулівною організацією, надається копія такої Рецензії.

7. Рецензування здійснюється саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності, членами яких складено Звіти. Для здійснення Рецензування залучаються фахівці з обстеження інженерних систем.

8. Під час Рецензування перевіряються наявність, повнота заповнення форм та анкет обстеження інженерних систем, результатів обстеження інженерних систем та інформації щодо технічного стану інженерних систем, обґрунтованість критеріїв, за якими визначається технічний стан інженерних систем, обґрунтованість проведених оцінок технічних параметрів інженерних систем та висновків за результатами обстеження інженерних систем відповідно до Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 173, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 826/32278 (далі - Методика).

9. Строк Рецензування не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження Вимоги до саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності.

10. У Рецензії зазначаються:

підстави проведення Рецензування;

загальна інформація про Звіт;

інформація про кваліфікаційні атестати фахівців з обстеження інженерних систем, що склали Звіт;

дата підписання Рецензії;

обґрунтованість та достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;

перелік нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері енергетичної ефективності будівель, відповідно до яких здійснюється оцінювання інженерних систем;

оцінка зібраних фахівцем з обстеження інженерних систем вхідних даних та інша інформація (їх повнота для проведення оцінки технічних параметрів інженерних систем та розкриття у Звіті);

відповідність Звіту вимогам Методики;

характеристика Звіту.

Рецензія може містити перелік обґрунтованих рецензентом зауважень до Звіту, у тому числі застереження щодо можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем.

11. Характеристика Звіту у Рецензії відповідає одному із таких критеріїв:

Звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів;

Звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, але має незначні недоліки, що не впливають на достовірність оцінки;

Звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, є неякісним і не може бути використаний.

12. Під час Рецензування не береться до уваги будь-яка додаткова інформація про інженерні системи будівлі, що з’явилася після дати складення Звіту.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики
В. ТокаренкоДодаток
до Порядку рецензування звітів
про обстеження інженерних систем
(пункт 4)

ВИМОГА
про рецензування звіту про обстеження інженерних системвгору