Документ z1266-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2007
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.10.2007 N 249
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2007 р.
за N 1266/14533

Про затвердження Норм безплатної видачі спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам шкіряної галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам шкіряної галузі промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. Наказ увести в дію з 01.01.2008.
3. З уведенням у дію цих Норм вважати таким, що не
застосовується на території України, розділ XVI "Кожевенная
промышленность" "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой
промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР
з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної
Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 року N 394/II-9.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Держгірпромнагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК Профспілки працівників
текстильної та легкої промисловості О.І.Єфіменко
Заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
В.о директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Л.Новицький
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.П.Бут
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
29.10.2007 N 249
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2007 р.
за N 1266/14533

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам шкіряної галузі промисловості

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
шкіряної галузі промисловості незалежно від форм власності та
підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують
роботи, пов'язані з виготовленням шкіри.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ). Класифікація та позначення
захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ)
залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов
безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.4. Працівники підприємств шкіряної галузі промисловості,
які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної
діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР
і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ), із
змінами.
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними
для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та
зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за
N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).
1.6. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори
шкіряного виробництва, роботодавцями за погодженням з профспілками
або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань
охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні види
спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ. Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на
аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.
1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам шкіряної галузі промисловості
------------------------------------------------------------------------------ | N | Код згідно з | Професійна | Найменування | Позначення | Строк | |з/п| ДК 003 | назва роботи | спецодягу, | захисних |носіння | | |( vb375609-05,| | спецвзуття |властивостей,| в | | |vc375609-05 ) | | та інших | марка ЗІЗ |місяцях | | | | | засобів | | | | | | |індивідуального | | | | | | | захисту | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | | | |ВІДМОЧУВАЛЬНО- | | | | | | |ЗОЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 1 |8265.2 |Апаратник водно- |Костюм |Вн, З |12 | | | |хімічного |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |оброблення |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 2 |8159.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З |12 | | | |вилучення |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |побічних |прогумований з | | | | | |продуктів |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Нарукавники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Наколінники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 3 |8265.2 |Апаратник зоління|Костюм |Вн, З |12 | | | |(шкірсировинне |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |виробництво) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Нарукавники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Наколінники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 4 |8265.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З |12 | | | |знежирення |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 5 |8265.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З |12 | | | |знезолення, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |м'якшення |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 6 |8265.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З |12 | | | |приготування |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |міздрильного клею|прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Під час роботи в| | | | | | |неопалюваних | | | | | | |приміщеннях | | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 7 |7434.2 |Вимірювач |Костюм |З |12 | | | |шкіряно-хутряної |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | |сировини та |прогумований з | | | | | |матеріалу |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |1 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 8 |9322 |Вистилальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряно-хутряної |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | |сировини та |прогумований з | | | | | |голини |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 9 |7441.2 |Витягальник шкір |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вн, З |6 | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |10 |8264.2 |Заготівник |Костюм |Вн, З |12 | | | |хімічних розчинів|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |та фарб |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |11 |8232.3 |Комплектувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |12 |7434.2 |Консервувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряної та |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |хутряної сировини|прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |13 |7441.1 |Контролер |При виконанні | | | | | |сировини та |робіт у | | | | | |напівфабрикатів |відмочувально- | | | | | | |зольному, | | | | | | |дубильному, | | | | | | |фарбувальному і | | | | | | |жирувальному | | | | | | |цехах: | | | | | | |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |14 |8159.1 |Лаборант |Халат |З, Оа |12 | | | |хімічного аналізу|Фартух |З, Оа |черговий| | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |Вп, КК, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|В, Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |15 |8290.2 |Маркувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |16 |8265.2 |Машиніст |Костюм |Вн, З |12 | | | |двоїльної машини |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |17 |7441.2 |Міздрильник шкур |Костюм |Вн, З, Пп |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Нарукавники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Наколінники |Вн, Кк, Щ50 |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |18 |7441.2 |Оброблювач |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряно-хутряної |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | |сировини |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |19 |9322 |Підношувач |Костюм |Вн, З |12 | | | |сировини, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |напівфабрикатів, |прогумований з | | | | | |хімічних |нагрудником | | | | | |матеріалів та |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | |відходів |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | |виробництва у |У залежності від| | | | | |відмочувально- |виду робіт: | | | | | |зольних, |Рукавиці |Ми, З |1 | | | |дубильно- |комбіновані | | | | | |фарбувальних і |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | |жирувальних цехах|Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Під час роботи в| | | | | | |неопалюваних | | | | | | |приміщеннях | | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |20 |9322 |Приймальник - |Костюм |Вн, З |12 | | | |відправник |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |21 |7441.2 |Розкрійник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряної сировини|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Під час роботи в| | | | | | |неопалюваних | | | | | | |приміщеннях | | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |22 |7434.1 |Сортувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряно-хутряної |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |сировини |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |23 |7215.2 |Транспортувальник|Костюм |Вн, З |12 | | | |(такелажні |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |роботи) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Кк, Щ50 |1 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |24 |8261.2 |Укладальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |сировини |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |25 |8162.2 |Чистильник |Під час роботи з| | | | | | |чищення чанів і | | | | | | |апаратів: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Оа |6 | | | | |Рукавиці |Ми, З |2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Пояс запобіжний |- |до зносу| | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Протигаз |- |черговий| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |26 |8265.2 |Чистильник лиця |Костюм |Вн, З |12 | | | |голини |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Кк, Щ50 |1 | | | | |Нарукавники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Наколінники |Вн, Кк, Щ50 |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | | | |ДУБИЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |27 |8265.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З, Пн |12 | | | |дублення (шкіряне|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |та шкірсировинне |прогумований з | | | | | |виробництво) |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |Кк, Щ50 |6 | | | | |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |28 |8265.2 |Апаратник |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | |приготування |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |дубильних |прогумований з | | | | | |екстрактів |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |29 |8154.2 |Апаратник |Костюм |З, Ми |12 | | | |рекуперації | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |30 |7441.2 |Витягальник шкір |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вн, З |6 | | | | |прогумований | | | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |31 |8264.2 |Заготівник |Костюм |Вн, З |12 | | | |хімічних розчинів|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |та фарб |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |32 |8232.3 |Комплектувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |33 |7441.1 |Контролер |При виконанні | | | | | |сировини та |робіт у | | | | | |напівфабрикатів |відмочувально- | | | | | | |зольному, | | | | | | |дубильному, | | | | | | |фарбувальному і | | | | | | |жирувальному | | | | | | |цехах: | | | | | | |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |34 |8159.1 |Лаборант |Халат |З, Оа |12 | | | |хімічного аналізу|Фартух |З, Оа |черговий| | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|В, Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |35 |8290.2 |Маркувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |36 |8265.2 |Машиніст |Костюм |Вн, З |12 | | | |віджимального |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |устаткування |прогумований з | | | | | |(шкіряне та |нагрудником | | | | | |шкірсировинне |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | |виробництво) |Рукавиці |Ми, З |2 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |37 |8265.2 |Машиніст |Костюм |Вн, З |12 | | | |двоїльної машини |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |38 |9322 |Підношувач |Костюм |Вн, З |12 | | | |сировини, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |напівфабрикатів, |прогумований з | | | | | |хімічних |нагрудником | | | | | |матеріалів та |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | |відходів |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | |виробництва у |У залежності від| | | | | |відмочувально- |виду робіт: | | | | | |зольних, |Рукавиці |Ми, З |1 | | | |дубильно- |комбіновані | | | | | |фарбувальних і |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | |жирувальних цехах|Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Під час роботи в| | | | | | |неопалюваних | | | | | | |приміщеннях | | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |39 |9322 |Приймальник - |Костюм |Вн, З |12 | | | |відправник |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |40 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |виробів, |Черевики шкіряні|Ми, З |12 | | | |напівфабрикатів |на мікропористій| | | | | |та матеріалів |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |41 |7441.2 |Стругальник |Костюм |З |12 | | | |шкіряно-хутряної |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |сировини та |прогумований з | | | | | |напівфабрикатів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, У |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |42 |7215.2 |Транспортувальник|Костюм |Вн, З |12 | | | |(такелажні |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |роботи) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Кк, Щ50 |1 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |43 |8162.2 |Чистильник |Під час роботи з| | | | | | |чищення чанів і | | | | | | |апаратів: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Оа |6 | | | | |Рукавиці |Ми, З |2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Пояс запобіжний |- |до зносу| | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Протигаз |- |черговий| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | | | |ЖИРУВАЛЬНО- | | | | | | |ФАРБУВАЛЬНІ | | | | | | |ПРОЦЕСИ | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |44 |7441.2 |Жирувальник шкір |Костюм |З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, См |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |45 |8264.2 |Заготівник |Костюм |Вн, З |12 | | | |хімічних розчинів|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |та фарб |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |46 |7441.2 |Зволожувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряних, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |хутряних деталей |прогумований з | | | | | |та виробів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, См |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |47 |8232.3 |Комплектувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |48 |7441.1 |Контролер |При виконанні | | | | | |сировини та |робіт у | | | | | |напівфабрикатів |відмочувально- | | | | | | |зольному, | | | | | | |дубильному, | | | | | | |фарбувальному і | | | | | | |жирувальному | | | | | | |цехах: | | | | | | |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |49 |8159.1 |Лаборант |Халат |З, Оа |12 | | | |хімічного аналізу|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |черговий| | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |50 |8290.2 |Маркувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах взимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |51 |8264.3 |М'якшильник |Халат |З |12 | | | | |Фартух |Вн, З |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |52 |9322 |Обрізувач |Під час | | | | | |матеріалів |виконання робіт | | | | | | |з обрізки | | | | | | |голини: | | | | | | |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Нарукавники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Наколінники |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |53 |9322 |Підношувач |Костюм |Вн, З |12 | | | |сировини, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |напівфабрикатів, |прогумований з | | | | | |хімічних |нагрудником | | | | | |матеріалів та |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | |відходів |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | |виробництва у |У залежності від| | | | | |відмочувально- |виду робіт: | | | | | |зольних, |Рукавиці |Ми, З |1 | | | |дубильно- |комбіновані | | | | | |фарбувальних і |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | |жирувальних цехах|Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| | | | |газопилозахисний| | | | | | |Під час роботи в| | | | | | |неопалюваних | | | | | | |приміщеннях | | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |54 |7441.2 |Прокатник шкір |Костюм |З |12 | | | | |Черевики шкіряні|Ми, См |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |55 |9322 |Приймальник - |Костюм |Вн, З |12 | | | |відправник |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |56 |8265.2 |Розвідник шкір |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |57 |7441.2 |Розтягальник шкір|Костюм |З |12 | | | |та овчин на рами |Фартух з |Ми |6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, Тк, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |58 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |виробів, |Черевики шкіряні|Ми, З |12 | | | |напівфабрикатів |на мікропористій| | | | | |та матеріалів |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |59 |8265.2 |Сушильник |Халат |З |12 | | | |сировини, |Черевики шкіряні|См, Ми, Тк |12 | | | |напівфабрикатів |на мікропористій| | | | | |та виробів |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |60 |7215.2 |Транспортувальник|Костюм |Вн, З |12 | | | |(такелажні |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |роботи) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Кк, Щ50 |1 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |61 |7441.2 |Фарбувальник шкір|Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |62 |8162.2 |Чистильник |Під час роботи з| | | | | | |чищення чанів і | | | | | | |апаратів: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Оа |6 | | | | |Рукавиці |Ми, З |2 | | | | |комбіновані | | | | | | |Пояс запобіжний |- |до зносу| | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Протигаз |- |черговий| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |63 |8266.2 |Шліфувальник |Костюм |З |12 | | | |виробів, |Фартух |Пн |6 | | | |напівфабрикатів |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | |та матеріалів |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | | | |ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |64 |8265.2 |Апретурник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |6 | | | | |комбіновані | | | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |65 |7441.2 |Зволожувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |шкіряних, |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |хутряних деталей |прогумований з | | | | | |та виробів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні|Ми, См |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |66 |7441.2 |Колорист |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, О |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Нарукавники |Вн, Оа |6 | | | | |Чоботи гумові |В, Оа |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Маска (пелюстка)|- |до зносу| | | | |Протигаз (з |- |черговий| | | | |коробкою) | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |67 |8232.3 |Комплектувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |68 |7441.1 |Контролер |При виконанні | | | | | |сировини та |робіт у | | | | | |напівфабрикатів |відмочувально- | | | | | | |зольному, | | | | | | |дубильному, | | | | | | |фарбувальному і | | | | | | |жирувальному | | | | | | |цехах: | | | | | | |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |69 |8159.1 |Лаборант |Халат |З, Оа |12 | | | |хімічного аналізу|Фартух |Вп, Кк, Щ50 |черговий| | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | | |Респіратор |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |70 |8290.2 |Маркувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |71 |9322 |Обрізувач |Під час | | | | | |матеріалів |виконання робіт | | | | | | |з обрізки | | | | | | |напівфабрикатів | | | | | | |і готової | | | | | | |продукції: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух |Ми |12 | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |72 |8265.2 |Пресувальник шкір|Халат |З |12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |73 |9322 |Приймальник - |Костюм |Вн, З |12 | | | |відправник |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Чоботи кирзові |Ми, З |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |74 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |Вн, З |12 | | | |виробів, |Черевики шкіряні|Ми, З |12 | | | |напівфабрикатів |на мікропористій| | | | | |та матеріалів |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |75 |8265.2 |Сушильник |Халат |З |12 | | | |сировини, |Черевики шкіряні|См, Ми, Тк |12 | | | |напівфабрикатів |на мікропористій| | | | | |та виробів |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |76 |7215.2 |Транспортувальник|Костюм |Вн, З |12 | | | |(такелажні |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | |роботи) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Кк, Щ50 |1 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |77 |8286.2 |Укладальник |Костюм |З |12 | | | |виробів |Фартух |З |6 | | | | |Черевики шкіряні|Ми |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |78 |7441.2 |Фарбувальник шкір|Костюм |Вн, З |12 | | | | |Фартух |Вп, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |79 |8122.2 |Чистильник |Халат |3 |12 | | | |продукції |Рукавички гумові|Вн, Оа |1 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | | | |ЗАГАЛЬНІ | | | | | | |ПРОФЕСІЇ | | | | | | |ШКІРЯНОГО | | | | | | |ВИРОБНИЦТВА | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |80 |1222.1 |Директор з |Халат |З |12 | | | |виробництва | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |81 |2223.2 |Лікар |Халат |З |12 | | | |ветеринарної | | | | | | |медицини або | | | | | |3227 |Фельдшер |Халат |3 |12 | | | |ветеринарної | | | | | | |медицини | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |82 |1222.2 |Майстер |Халат |З |12 | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |83 |3115 |Механік |Халат |З |12 | | | | |Черевики шкіряні|Ми, З, У |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |84 |1221.2 |Начальник цеху |Халат |З |12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |85 |8290.2 |Оператор |Халат |З |12 | | | |електронно- | | | | | | |обчислювальних | | | | | | |машин | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |86 |3119 |Технолог |Халат |З |12 | | | | |Чоботи гумові (у|В, Оа |6 | | | | |разі потреби) | | | ------------------------------------------------------------------------------
Заміна видів спеціального одягу і спеціального взуття
здійснюється відповідно до пункту 1.8 НПАОП 0.00-4.26-96
( z0667-96 ).
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору