Документ z1265-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2007
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.10.2007 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2007 р.
за N 1265/14532

Про затвердження Норм безплатної видачі спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам взуттєвої галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам взуттєвої галузі промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. Наказ увести в дію з 01.01.2008.
3. З уведенням у дію цих Норм вважати таким, що не
застосовується на території України, розділ XI "Обувная
промышленность" "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий легкой
промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР
з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної
Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 року N 394/II-9.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Держгірпромнагляду Г.М.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
В.о директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Л.Новицький
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.П.Бут
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков
Заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Голова ЦК Профспілки працівників
текстильної та легкої промисловості О.І.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
29.10.2007 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2007 р.
за N 1265/14532

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам взуттєвої галузі промисловості

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
взуттєвої галузі промисловості незалежно від форм власності та
підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують
роботи, пов'язані з виготовленням взуття.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України
від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ). Класифікація та позначення
захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ)
залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов
безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов
безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.4. Працівники підприємств взуттєвої галузі промисловості,
які виконують роботи, що належать до інших видів економічної
діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР
і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ), із
змінами.
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними
для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та
зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за
N 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).
1.6. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори
взуттєвого виробництва, роботодавцями за погодженням з
профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з
питань охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні
види спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ. Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на
аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.
1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості
----------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з |Професійна назва | Найменування | Позначення | Строк | |з/п| ДК 003-05 | роботи | спецодягу, | захисних |носіння| | |( vb375609-05,| | спецвзуття |властивостей,| в | | |vc375609-05 ) | | та інших | марка ЗІЗ |місяцях| | | | | засобів | | | | | | |індивідуального | | | | | | | захисту | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | | | |РОЗКРІЙНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 1 |8265.2 |Апретурник |Костюм |З |12 | | | | |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |до | | | | | | |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 2 |7332.2 |Вирівнювальник |Костюм |З |12 | | | |шкіряних деталей |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 3 |7431.2 |Контролер |Халат |З |12 | | | |напівфабрикатів і|Фартух |З, Ми |12 | | | |готової продукції|Нарукавники |Ми |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 4 |9322 |Настелювач |Костюм |З |12 | | | |матеріалів |Фартух з |З, Пн |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 5 |9322 |Обрізувач |Костюм |З |12 | | | |матеріалів |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 6 |9322 |Приймальник |Халат |З |12 | | | |матеріалів, | | | | | | |напівфабрикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів | | | | | | |(легка | | | | | | |промисловість) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 7 |7435.2 |Розкрійник |Халат |З |12 | | | | |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 8 |8266.3 |Розмітник деталей|Костюм |З |12 | | | |та матеріалів |Фартух з |Вп, О |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | 9 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |З |12 | | | |виробів, |Фартух з |Пн |12 | | | |напівфабрикатів |нагрудником | | | | | |та матеріалів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |10 |7215.2 |Транспортувальник|Під час робіт з | | | | | |(такелажні |транспортування | | | | | |роботи) |фарб та хімічних| | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Черевики шкіряні|З, Ми, О |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | | | | |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |11 |9322 |Укладальник- |Під час робіт з | | | | | |пакувальник |пакування | | | | | | |запилених та | | | | | | |забруднених | | | | | | |відходів | | | | | | |виробництва: | | | | | | |Халат |З, Пн |12 | | | | |Рукавиці |З, Ми |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | | | |ВИРУБУВАЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |12 |8231.2 |Вальцювальник |Костюм |З |12 | | | |гумових сумішей | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |13 |7332.2 |Вирівнювальник |Костюм |З |12 | | | |шкіряних деталей |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |14 |8266.2 |Вирубник деталей |Костюм |З |12 | | | | |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |15 |7431.2 |Контролер |Халат |З |12 | | | |напівфабрикатів і|Фартух |З, Ми |12 | | | |готової продукції|Нарукавники |Ми |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |16 |9322 |Настелювач |Костюм |З |12 | | | |матеріалів |Фартух з |З, Пн |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |17 |9322 |Оброблювач |Халат |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | |підошв |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | | | | |Респіратор |- |до | | | | | | |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |18 |9322 |Приймальник |Халат |З |12 | | | |матеріалів, | | | | | | |напівфабрикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів | | | | | | |(легка | | | | | | |промисловість) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |19 |8266.3 |Розмітник деталей|При виконанні | | | | | |та матеріалів |робіт з розмітки| | | | | | |текстилю по | | | | | | |трафарету | | | | | | |фарбою: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух з |Вп, О |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |20 |8285.2 |Складальник |Костюм |З |12 | | | |деталей та | | | | | | |виробів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |21 |8266.3 |Складальник низу |Костюм |З |12 | | | |взуття |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |22 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |З |12 | | | |виробів, |Фартух з |Пн |12 | | | |напівфабрикатів |нагрудником | | | | | |та матеріалів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |23 |7215.2 |Транспортувальник|Під час робіт з | | | | | |(такелажні |транспортування | | | | | |роботи) |фарб та хімічних| | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Черевики шкіряні|З, Ми, О |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | | | | |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |24 |9322 |Укладальник- |Під час робіт з | | | | | |пакувальник |пакування | | | | | | |запилених та | | | | | | |забруднених | | | | | | |відходів | | | | | | |виробництва: | | | | | | |Халат |З, Пн |12 | | | | |Рукавиці |З, Ми |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |25 |8266.2 |Шліфувальник |Халат |З, Пн |12 | | | |виробів, |Окуляри захисні |- |до | | | |напівфабрикатів | | |зносу | | | |та матеріалів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | | | |ЗАГОТІВЕЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |26 |9321 |Вставник деталей,|Халат |З |12 | | | |виробів та |Фартух |З, О |12 | | | |фурнітури |бавовняний з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |2 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |27 |7431.2 |Контролер |Халат |З |12 | | | |напівфабрикатів і|Фартух |З, Ми |12 | | | |готової продукції|Нарукавники |Ми |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |28 |8283.2 |Наклеювач |Костюм |З |12 | | | |заготовок |Фартух |З, О |12 | | | | |бавовняний з | | | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |29 |9322 |Обрізувач |Костюм |З |12 | | | |матеріалів |Фартух з |З |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |30 |9322 |Підбирач деталей |Халат |З, Ми |12 | | | |та виробів на | | | | | | |потік | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |31 |9322 |Приймальник |Халат |З |12 | | | |матеріалів, | | | | | | |напівфабрикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів | | | | | | |(легка | | | | | | |промисловість) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |32 |8131.3 |Розвідник |Костюм |З |12 | | | |(розпускальник) |Фартух з |З, Ми |12 | | | |халяв |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |33 |8266.2 |Складальник верху|Фартух з |З, Ми |12 | | | |взуття |нагрудником | | | | | | |Для пошиття | | | | | | |юхтового взуття | | | | | | |додатково: | | | | | | |Нарукавники |З, Ми |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |34 |8285.2 |Складальник |Костюм |З |12 | | | |деталей та | | | | | | |виробів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |35 |7215.2 |Транспортувальник|Під час робіт з | | | | | |(такелажні |транспортування | | | | | |роботи) |фарб та хімічних| | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Черевики шкіряні|З, Ми, О |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | | | | |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |36 |9322 |Укладальник- |Під час робіт з | | | | | |пакувальник |пакування | | | | | | |запилених та | | | | | | |забруднених | | | | | | |відходів | | | | | | |виробництва: | | | | | | |Халат |З, Пн |12 | | | | |Рукавиці |З, Ми |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | | | |ЗБИРАЛЬНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |37 |8265.2 |Апретурник |Халат |З |12 | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |38 |7442.2 |Взуттьовик з |Костюм |З |12 | | | |індивідуального |Фартух з |З, Ми |12 | | | |пошиття взуття |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |39 |7442.2 |Взуттьовик з |Костюм |З |12 | | | |ремонту взуття |Фартух з |З, Мп |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |40 |7441.2 |Зволожувальник |Костюм |З |12 | | | |шкіряних, |Фартух |Вн |6 | | | |хутряних деталей |прогумований з | | | | | |та виробів |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |41 |7442.2 |Затягувальник |Костюм |З |12 | | | |взуття |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Під час роботи | | | | | | |на машині | | | | | | |додатково: | | | | | | |Наколінники |Ми |6 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |42 |8269.3 |Знімач взуття з |Фартух з |Ми |12 | | | |колодок |нагрудником | | | | | |(виробництво | | | | | | |шкіряного взуття)| | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |43 |8264.3 |Комплектувальник |Халат |З |12 | | | |виробів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |44 |7431.2 |Контролер |Халат |З |12 | | | |напівфабрикатів і|Фартух |З, Ми |12 | | | |готової продукції|Нарукавники |Ми |6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |45 |7442.2 |Кріпильник |Костюм |З | | | | |деталей |Фартух з |З, Ми | | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |46 |8231.3 |Намазувальник |Під час роботи з| | | | | |деталей |клеями та | | | | | | |розчинниками: | | | | | | |Костюм |З |12 | | | | |Фартух з |З,О |12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Під час роботи з| | | | | | |розчинниками | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавички гумові|Вн, Оа |3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |47 |8269.2 |Насаджувач взуття|Під час роботи | | | | | | |на машині: | | | | | | |Фартух з |З |12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |З, Ми |3 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |48 |9322 |Обрізувач |Костюм |З |12 | | | |матеріалів |Фартух з |З |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |49 |7442.2 |Оброблювач |Під час роботи | | | | | |деталей, |на машині: | | | | | |напівфабрикатів |Фартух з |З |12 | | | |та виробів |нагрудником | | | | | | |Рукавички |Ми |3 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |50 |9322 |Оброблювач |Халат |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | |підошв |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | | | | |Респіратор |- |до | | | | | | |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |51 |7321.2 |Оправник- |Фартух |Ми |12 | | | |чистильник |бавовняний з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Надолонники |Ми |6 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |52 |9322 |Полірувальник |Під час | | | | | |шкір |полірування | | | | | | |гарячим | | | | | | |способом: | | | | | | |Халат |З |12 | | | | |Фартух з |З, Тп100 |12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |Ми |3 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |53 |9322 |Приймальник |Халат |З |12 | | | |матеріалів, | | | | | | |напівфабрикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів | | | | | | |(легка | | | | | | |промисловість) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |54 |8266.3 |Складальник низу |Костюм |З |12 | | | |взуття |Фартух з |З, Ми |12 | | | | |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |55 |7442.1 |Сортувальник |Костюм |З |12 | | | |виробів, |Фартух з |Пн |12 | | | |напівфабрикатів |нагрудником | | | | | |та матеріалів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |56 |8265.2 |Сушильник |Костюм |З |12 | | | |сировини, |Фартух |Ми |12 | | | |напівфабрикатів |бавовняний з | | | | | |та виробів |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |57 |7215.2 |Транспортувальник|Під час робіт з | | | | | |(такелажні |транспортування | | | | | |роботи) |фарб та хімічних| | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Черевики шкіряні|З, Ми, О |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | | | | |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |58 |9322 |Укладальник- |Під час робіт з | | | | | |пакувальник |пакування | | | | | | |запилених та | | | | | | |забруднених | | | | | | |відходів | | | | | | |виробництва: | | | | | | |Халат |З, Пн |12 | | | | |Рукавиці |З, Ми |3 | | | | |комбіновані | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Під час робіт з | | | | | | |пакування | | | | | | |продукції у | | | | | | |ящики, коробки: | | | | | | |Фартух з |З |6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |З, Ми |1 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |59 |8266.2 |Формувальник |Костюм |З |12 | | | |деталей та |Фартух з |З, Ми |12 | | | |виробів |нагрудником | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |60 |8266.2 |Фрезерувальник |Халат |З, Пн |12 | | | |взуття |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |61 |9322 |Чистильник |Фартух |З, Пм |12 | | | |виробів, |бавовняний з | | | | | |напівфабрикатів |нагрудником | | | | | |та матеріалів |Надолонники |З, Мп |6 | | | | |шкіряні | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |62 |8266.2 |Шліфувальник |Халат |З, Пн |12 | | | |виробів, |Окуляри захисні |- |до | | | |напівфабрикатів | | |зносу | | | |та матеріалів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |63 |8231.2 |Шорсткувальник |Халат |З, Пн |12 | | | | |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| | | | |ТЕХНОХІМІЧНЕ | | | | | | |ВИРОБНИЦТВО | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |64 |8154.3 |Готувач апретур, |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | |емульсій та |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | |лаків |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички гумові|Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні |- |до | | | | | | |зносу | | | | |Респіратор |- |до | | | | |газопилозахисний| |зносу | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |65 |8152.2 |Клеєвар (загальні|Халат |З |12 | | | |професії для всіх|Фартух |Вп, О |12 | | | |галузей) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми |2 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |66 |8159.1 |Лаборант |Халат |З, Оа |12 | | | |хімічного аналізу|Черевики шкіряні|Ми |12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+-------| |67 |7215.2 |Транспортувальник|Під час робіт з | | | | | |(такелажні |транспортування | | | | | |роботи) |фарб та хімічних| | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Черевики шкіряні|З, Ми, О |12 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | | | | |Фартух |Вн, Кк, Щ50 |6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |Ми, З |3 | | | | |комбіновані | | | -----------------------------------------------------------------------------
Заміна видів спеціального одягу і спеціального взуття
здійснюється відповідно до пункту 1.8 НПАОП 0.00-4.26-96
( z0667-96 ).
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору