Документ z1260-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2015  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1260/27705

Про затвердження Змін до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

Відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками), Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 року про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС, Директиви Європейського Парламенту та Ради 2002/59/ЄС від 27 червня 2002 року, що засновує систему Співтовариства нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄEC, статей 78, 90, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України «Про морські порти України» та з метою вдосконалення законодавства України у сфері безпеки на морському та річковому транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2013 року № 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1230/23762, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Голова Державної
фіскальної служби України

Голова Державної
прикордонної служби України

Голова комісії з проведення реорганізації
Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті

Голова Державної
регуляторної служби України
О.В. Тахтай


О.М. Павленко


Р.М. Насіров


В.О. НазаренкоМ. Горбаха


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.09.2015  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1260/27705

ЗМІНИ
до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

1. У розділі І:

1) доповнити пункт 1.1 новим абзацом першим такого змісту:

«1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками), статей 78, 90, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України «Про морські порти України.».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

2) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

вихід судна – відправлення судна від причалу, розташованого в акваторії порту, або з якірної стоянки в акваторії порту;

контролюючі органи – державні органи, які уповноважені контролювати в портах та їх акваторіях дотримання вимог законодавства;

прихід судна – постановка судна на якір в акваторії порту або швартування судна до причалу, розташованого в акваторії порту, у визначеному адміністрацією морського порту місці;

портові власті – адміністрація порту, що є відповідальною за ефективну експлуатацію порту, ведення господарської діяльності, організацію та забезпечення безпеки мореплавства в акваторії порту, та капітан морського порту (служба капітана морського порту), що здійснює нагляд (контроль) за безпекою мореплавства;

термінал призначення – розташований у межах морського порту або на внутрішніх річкових водних шляхах єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів;

яхта – палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне судно, що використовується для індивідуального чи колективного відпочинку та спорту;

DWT – дедвейт судна в тоннах;

Loa та Lbp – найбільша довжина судна та довжина судна між перпендикулярами (в метрах);

Boa – найбільша (габаритна) ширина судна (в метрах);

Dmd – висота борту (в метрах);

dsum, dwin, dreal, dfore та daft – літня осадка судна до вантажної марки (dsum), зимова осадка до вантажної марки (dwin), фактична осадка на міделі (dreal), осадки судна носом (dfore) і кормою (daft) (в метрах);

dл та dз – літня та зимова осадки (в метрах) для внесення до журналів реєстрації приходу/виходу суден;

ГМЗЛБ – Глобальна морська система зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

МКУБ – Міжнародний кодекс з управління безпекою;

ІМО – Міжнародна морська організація.

Терміни «забруднюючі вантажі», «нафта та нафтопродукти», «отруйні рідкі речовини», «шкідливі речовини» вживаються у значеннях, наведених у Додатках I – ІІІ до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден (далі – Конвенція MARPOL); «небезпечні вантажі» вживається у значенні, наведеному в Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів морем 2012 року (Кодекс IMDG); «небезпечні рідкі речовини» вживається у значенні, наведеному в главі 17 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажні навалом (Кодекс IBC); «зріджені гази» вживається у значенні, наведеному в главі 19 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять зріджені гази навалом (Кодекс IGC); «сухі речовини» вживається у значенні, наведеному у Доповненні B Кодексу безпечної практики перевезення навалочних вантажів (Кодекс BC).

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Інформування про прихід судна в порт здійснюється таким чином:

1) капітан судна, що прямує в порт, зобов’язаний надавати портовим властям безпосередньо або через морського агента інформацію про підхід судна, яка містить такі дані:

назву, позивний сигнал і прапор судна;

тип судна, ідентифікаційний номер ІМО та номер ідентифікатора Морської Рухомої Служби (MMSI) (далі – номер MMSI);

встановлений на судні рівень охорони згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

назви 10 останніх портів, до яких заходило судно;

термінал призначення;

найбільшу довжину та ширину судна;

висоту борту судна;

фактичну осадку судна носом і кормою;

вантаж та його кількість;

кількість на борту пасажирів і членів екіпажу;

вантажопідйомність судна, кількість і об’єм трюмів, наявність і кількість твіндеків;

найменування/прізвище, ім’я та по батькові морського агента;

потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявку на портові послуги;

очікуваний час прибуття до порту призначення або лоцманської станції (ETA – estimated time of arrival), як вимагається портовими властями порту заходу судна, та очікуваний час відправлення з порту (ETD – estimated time of departure);

заходи, передбачені в порту призначення або на якірній стоянці призначення (навантаження, розвантаження тощо);

заплановані обов’язкові перевірки, а також основні роботи з технічного обслуговування та ремонту, що мають здійснитися під час перебування у порту;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави порту, проведеної в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави прапора (для суден під Державним прапором України);

морські протести (за наявності);

2) судноплавна компанія, морський агент або капітан судна, що перевозить небезпечні або забруднюючі вантажі та прямує до морського порту України або до якірної стоянки, розташованої в територіальних водах України, повідомляють не пізніше ніж при відправці з порту завантаження або як тільки порт призначення або розташування якірної стоянки стануть відомими (якщо ця інформація не є наявною в момент відправлення) портовим властям морського порту України таку інформацію:

правильні транспортні назви небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН, клас небезпеки та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість таких вантажів та їх розташування на борту, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

підтвердження, що інформація про небезпечні та забруднюючі вантажі, які перевозяться, та про їх розташування на судні знаходиться на борту;

контактні відомості судноплавної компанії, морського агента, адміністрації порту, іншої особи, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості вантажу, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації;

3) судна, на які розповсюджуються вимоги правила 2 глави XI-2 додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками) (далі – Конвенція СОЛАС-74), додатково подають портовим властям інформацію стосовно заходів з морської охорони (у разі невідповідності рівня охорони на судні рівню охорони, встановленому на терміналі призначення);

4) капітан судна або морський агент інформує портові власті про наявність:

несправності суднових вантажних пристроїв (механізмів) і відсутність електроосвітлення, необхідного для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт;

серйозних пошкоджень корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку плавання в порту;

5) інформація, зазначена у підпунктах 1 - 4 цього пункту, подається:

щонайменше за 24 години до очікуваного часу прибуття судна до морського порту України; або

не пізніше часу, коли судно залишає попередній порт, якщо час плавання менше ніж 24 години;

або якщо порт заходу невідомий або змінюється протягом плавання, як тільки ця інформація стане доступною;

6) капітани суден, які входять чи рухаються зоною обов’язкової системи суднових повідомлень, повинні забезпечити достовірне передавання такої інформації про судно:

позначення судна (назва, позивний сигнал, номер ІМО або номер MMSI);

дата та час;

положення по широті та довготі або дійсний пеленг та відстань в морських милях від чітко визначеного морського орієнтиру;

курс;

швидкість;

порт призначення та розрахунковий час прибуття;

вантаж та, якщо на борту присутній небезпечний вантаж, кількість та клас ІМО;

контактні відомості для отримання інформації про вантаж;

загальна кількість осіб на борту;

характеристика та підрахована кількість бункерного палива (для суден валовою місткістю більше 1000 одиниць);

навігаційний статус;

7) капітан судна повинен негайно інформувати портові власті про будь-яку зміну в інформації, повідомленій відповідно до цього пункту;

8) капітан судна відповідає за несвоєчасне подання інформації та подання недостовірної інформації.»;

2) у пункті 2.2:

абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:

«1) до початку навантажувально-розвантажувальних операцій усі судна, що прибули до порту, оглядаються уповноваженими особами Служби (крім суден, відносно яких застосовується вільна практика) для встановлення факту відсутності в останньому рейсі таких порушень:»;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) портовим властям подається капітаном судна (або морським агентом) Загальна декларація (General Declaration) (додаток 1) з поміткою «Прихід/Arrival», суднова роль (Crew List), список пасажирів (Passenger List), декларація про суднові припаси (IMO Ship’s Stores Declaration), декларація про особисті речі команди судна (IMO Crew’s Effects Declaration).»;

підпункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Прихід суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, оформлюється відповідно до вимог цього Порядку один раз за календарний рік під час першого заходу судна в акваторію морського порту.

Під час заходів цим судном до акваторій морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього порту) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

назва і прапор судна;

тип судна, номер ІМО;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

очікуваний час приходу на акваторію порту;

назви морських або річкових терміналів, до яких заходило судно під час рейсу;

найбільша довжина та ширина судна;

висота борту судна;

фактична осадка судна на прихід носом і кормою;

суднова роль та список пасажирів (у разі наявності);

вантажопідйомність судна, кількість і об’єм трюмів;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації морського агента;

потреба в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявка на портові послуги (у разі наявності);

морські протести (у разі наявності).

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на захід до порту капітан морського порту підтверджує дозвіл на захід цього судна засобами зв’язку.»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби разом із документами, зазначеними у підпункті 4 цього пункту, завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії таких документів:

класифікаційне свідоцтво (Classification Certificate);

свідоцтво про реєстрацію (Ship's Registry Certificate);

міжнародне обмірне свідоцтво (Tonnage Certificate);

міжнародне свідоцтво про вантажну марку (Load Line Certificate).

Капітан морського порту або уповноважена особа Служби у випадках, передбачених законодавством, залежно від типу судна, наявності обмежень, установлених класифікаційним товариством, характеру вантажу має право отримувати копії інших документів, не зазначених у цьому підпункті.

Копії наданих документів зберігаються в Службі протягом 2 років.

У разі якщо судно експлуатується на зареєстрованій лінії закордонного плавання та здійснює регулярні заходи до морського порту України, то для такого судна Службою може бути заведена окрема справа.

Якщо з дати попереднього заходу в морський порт на цьому судні були змінені документи, зазначені у цьому підпункті, капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії нових документів.

Строк зберігання справи в Службі становить 2 роки з дати останнього заходу такого судна в цей морський порт.»;

у підпункті 10 слова «під Державним Прапором України» замінити словами «незалежно від їх прапора»;

3) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. До початку вантажних операцій капітан судна зобов’язаний пред’явити Службі такі документи:

попередній вантажний план судна;

вантажну декларацію;

попередній розрахунок остійності та подовжньої міцності корпусу судна.

Відомості про вантаж і стан вантажу на дату завантаження, які надаються капітану судна як інформація про вантаж з метою його безпечного морського перевезення, щонайменше повинні містити такі відомості:

правильна транспортна назва небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість вантажів та, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

план завантаження з метою недопущення навантаження небезпечних вантажів, не пристосованих для сумісного перевезення;

у разі завантаження небезпечними вантажами – Документ про відповідність (правило ІІ-2/54.3 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані до 01 липня 2002 року, або правило ІІ-2/19.4 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані після цієї дати);

у разі приймання навалочних вантажів – Свідоцтво про придатність судна для перевезення навалочних вантажів;

у разі завантаження зерном – інформацію з остійності судна і завантаження зерном, а також Свідоцтво про придатність судна для перевезення зерна насипом (додається до Інформації з остійності судна і завантаження зерном);

у разі приймання наливних вантажів, зазначених у додатку І до Конвенції MARPOL, та суднового рідкого палива – Листи даних про безпеку матеріалів (далі – ЛДБМ) Material Safety Data Sheets (MSDS);

у разі приймання вантажів, зазначених у додатку І до Конвенції MARPOL, у паспорті безпеки повинні бути зазначені фізико-хімічні характеристики матеріалів, включаючи, де це доцільно, показники їх в’язкості, зазначені в cSt при температурі 50 °С, та їх щільність при температурі 15 °С, а також інші дані, що містяться в паспорті даних про безпеку матеріалів, відповідно до резолюції ІМО MSC.286 (86).

Контактні відомості відправника, іншої особи або організації, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості матеріалів, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації.

Відправник вантажу зобов’язаний надати капітану судна або судноплавній компанії інформацію про вантаж та забезпечити відповідність вантажу задекларованій інформації, наданій капітану судна».

3. Пункт 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«3.1. Дозвіл на вихід судна з порту надає капітан морського порту відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952, та після перевірки суднових документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку, за умови позитивних результатів контролю судна, а також задовільного морехідного стану судна і готовності до виходу його в море.

Капітан морського порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії морського порту без відмітки митного органу в загальній декларації.».

4. У розділі ІV:

1) у пункті 4.3:

в абзаці дев’ятому цифру «3» замінити цифрою «2»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«До оформлення виходу судна уповноваженою особою Служби додатково перевіряється план переходу та наявність прогнозу погоди по запланованому маршруту переходу.»;

2) пункти 4.8, 4.9 викласти в такій редакції:

«4.8. Жодне судно не має права вийти з порту без відповідного оформлення виходу капітаном морського порту, за винятком випадку, якщо судно виходить з порту за стихійних обставин або для надання термінової допомоги судну і людям, які зазнали лиха.

У такому випадку капітан судна повинен повідомити капітана морського порту про фактичний вихід судна усіма доступними засобами.

Для тимчасового виходу судна з порту у зв’язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не обов’язкова. Про такі події Служба негайно інформує митний орган.

4.9. Для суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, надання дозволу на вихід судна і оформлення відходу судна здійснюються за звичайною процедурою один раз за календарний рік під час першого заходу таких суден до акваторії морського порту. Під час проходжень цими суднами акваторією цих морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього морського або річкового терміналу) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

назва і прапор судна;

тип судна, код ІМО;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

очікуваний час приходу;

найбільша довжина та ширина судна;

висота борту судна;

фактична осадка судна носом і кормою;

найменування/прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження/місце реєстрації морського агента;

копії документів, передбачених пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на вихід з порту капітан порту підтверджує дозвіл на вихід цього судна засобами зв’язку.».

Директор Департаменту
морського та річкового
транспортуА. Затулковгору