Документ z1259-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2015, підстава - z0782-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2007 N 792
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2007 р.
за N 1259/14526
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 228 ( z0782-15 ) від 19.06.2015 }
Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів,
передбачених на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства, що спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної
бази галузевих наукових закладів
та їх дослідних господарств

На виконання абзацу четвертого пункту 3 Порядку справляння
збору та використання коштів на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587 ( 587-2005-п ) (із
змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів,
передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
що спрямовуються на фінансування витрат з проведення
науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених
галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням
матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх
дослідних господарств, що додається.
2. Відділу розвитку садівництва, виноградарства та
виноробства (Агафонов М.Ф.) у встановленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
аграрної політики України від 2 грудня 2005 року N 671
( z1499-05 ) "Про затвердження Порядку використання коштів одного
відсотка збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства з фінансування витрат на проведення науково-технічних
досліджень та розробок у цих галузях", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 14 грудня 2005 року за N 1499/11779.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Президент Української академії
аграрних наук М.В.Зубець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
09.11.2007 N 792
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2007 р.
за N 1259/14526

ПОРЯДОК
використання бюджетних коштів, передбачених
на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства, що спрямовуються на фінансування
витрат з проведення науково-технічних досліджень
та здійснення розробок у зазначених галузях,
а також на фінансування витрат, пов'язаних
із зміцненням матеріально-технічної бази
галузевих наукових закладів
та їх дослідних господарств

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - збір),
передбачених для фінансування витрат з проведення
науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених
галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням
матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх
дослідних господарств в обсязі до п'яти відсотків від збору
відповідно до рішення комісій Міністерства аграрної політики
України з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва
та хмелярства.
2. Фінансування науково-технічних досліджень та розробок, а
також фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням
матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх
дослідних господарств, здійснюється на основі процедури державних
закупівель товарів, робіт та послуг і проведення тендерного
відбору установ відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
3. Використання коштів збору для фінансування витрат на
проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок
проводиться згідно з договорами, які укладаються між Міністерством
аграрної політики України та науково-дослідними установами, -
виконавцями наукових досліджень та розробок у галузях
виноградарства, садівництва і хмелярства, які визначені на
тендерній основі.
4. Оплата фактично виконаних науково-технічних досліджень та
розробок науково-дослідним установам здійснюється на підставі
затверджених актів здавання-приймання науково-технічної продукції
установленої форми згідно з календарним планом окремо за кожним
договором.
5. Для отримання коштів на фінансування витрат, пов'язаних із
зміцненням матеріально-технічної бази, галузеві наукові заклади та
їх дослідні господарства (далі - заявники) державної форми
власності подають комісіям Міністерства аграрної політики України
з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та
хмелярства заявки на виготовлення проектно-кошторисної
документації, будівництво та реконструкцію об'єктів, придбання
виробничого і лабораторного обладнання, приладів та механізмів,
необхідних для здійснення науково-технічних досліджень та
розробок, а також для виробництва і тестування оздоровленого
садивного матеріалу. Заявники, які входять до сфери управління Української
академії аграрних наук, до заявки додають висновок УААН, а сфери
управління Міністерства аграрної політики України - висновок
Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва про доцільність
фінансування зазначених витрат.
6. За результатами розгляду заявок комісії приймають рішення,
відповідно до якого Міністерство аграрної політики України в
розрізі заявників затверджує перелік об'єктів будівництва та
реконструкції, виробничого і лабораторного обладнання, придбання
приладів та механізмів, яке буде фінансуватися за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету в межах асигнувань,
передбачених на відповідний рік.
7. Оплата будівництва та реконструкції об'єктів, придбання
виробничого та лабораторного обладнання, приладів та механізмів
здійснюється Міністерством аграрної політики України на підставі
затвердженого переліку одержувачів коштів на реєстраційний рахунок
заявника, відкритий в територіальному відділенні Державного
казначейства України.
8. УААН та Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва
отримують від одержувачів коштів і подають комісіям один раз у
квартал до 15 числа місяця, що настає за звітним, звіт про стан
використання коштів.
9. Результати виконаних науково-технічних досліджень та
розробок (звіти, нормативні документи, конструкторська
документація), а також документація щодо зміцнення
матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх
дослідних господарств зберігаються у Відділі садівництва,
виноградарства та виноробства Міністерства аграрної політики
України протягом трьох років.
Заступник начальника відділу
садівництва, виноградарства
та виноробства М.Ф.Агафоноввгору