Документ z1258-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2019, підстава - z1049-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2015  № 2010/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1258/27703

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України в частині здійснення функцій державного органу з питань банкрутства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2969/5 від 19.09.2019}

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України в частині здійснення функцій державного органу з питань банкрутства, що додаються.

2. Департаменту з питань нотаріату та банкрутства (Зусік Т.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.10.2015  № 2010/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1258/27703

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України в частині здійснення функцій державного органу з питань банкрутства

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2969/5 від 19.09.2019}

2. В абзаці сьомому пункту 3.5 розділу ІІІ Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 131/5), слова «номером, датою та часом надання» замінити словами «номером та датою надання».

3. У Положенні про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497:

у пункті 4:

у підпункті 4.30 слова «за дорученням Міністерства юстиції України» виключити;

підпункт 4.31 викласти в такій редакції:

«4.31 здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);».

Директор Департаменту
з питань нотаріату
та банкрутстваТ.В. Зусіквгору